یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

یادداشتها - دلنوشته ها و راهکارهای شما برای پیشرفت ایران

دل نوشته یک دهه پنجاهی در ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در یادداشتها - دلنوشته ها و راهکارهای شما برای پیشرفت ایران

 

من یک دهه ی پنجاهی هستم

نمی گم نسل سوخته یا...

فقط چند کلمه دل نوشته یا به قول ما مازندرانی ها ''دل گپ''

تب و تاب انتخابات هم تقریبا تموم شده اما خیلی چیزا نه .خیلی دل تنگیها نه.

بزارید از خیلی قبل ترها بگم.

از خیلی قبل ترها که خیلی چیزا شروع شد و حالا حالاها ادامه داره .

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز