یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

نیازها و خواسته های به حق یا ناحق زنان و مردان : مدیریت کارآمد و یاسرکوب ؟!

مشکلات : خود ساخته -دیگر ساخته و یاحوادث غیرمترقبه!!

واقعیت آنست که غلط یا درست ...عده ای ازمردم جهان اعم از مردان - زنان - دختران و پسران؛ نیازها - خصوصیات ؛ مثل حس کنجاوی - تنوع طلبی - چشم و همچشمی - بدفهمی یا کج فهمی دارند  و ...دارند که مثل آب زیرکاه آمده و حتی درشهرهای کوچک و روستاها نفوذ کرده است.ازقدیم الایام ؛ نیاز بشر برای بقا و تامین غرایض شهوانی بوده وهست .

 

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مشکلات و نیازهای امروز انسان : خود ساخته ؟ دیگر ساخته ؟ و یا حوادث غیر مترقبه؟!! محمدعلی اثنی عشری 714

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز