یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

مشاغل جدید در ایران! "دادزن" و "گريه کن" نيازمنديم!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در موانع پیشرفت در ایران

"دادزن" و "گريه کن" نيازمنديم!
به گزارش مشرق به نقل از مهر، افزايش ورودي به بازار کار علاوه بر تشديد نرخ بيکاري، لطمات و آسيبهاي ديگري را نيز متوجه اين بازار مي کند که مي توان به افزايش قراردادهاي خارج از چارچوب قانون کار، عدم پرداخت دستمزد طبق مصوبه شوراي عالي کار، بيمه نکردن، مخدوش شدن پرداخت سنوات، عيدي، پاداش و ساير مزاياي شغلي اشاره کرد.

مشاغل کاذب؛ آفت بازار کار

يکي از مهمترين آفتهاي هجوم کارجويان به بازار کار، افزايش مشاغلي تحت عناوين کاذب و موقت است که مي توان مهمترين دليل گرايش افراد به آن را فراهم نبودن شرايط ورود کارجويان به مشاغل رسمي دانست. در واقع نامتعادل بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار آسيب هايي را براي کارجويان به همراه خواهد داشت.

عموما مشاغل واسطه گري، دلالي، دستفروشي، گل فروشي در چهارراه‌ها (بيشتر توسط کودکان کار)، فال فروشي و مشاغلي از اين دست را کاذب و غيردائم مي نامند که اخيرا مشاغلي از جمله "دادزن"، "گريه کن مراسم ترحيم"، "کارت پخش کن"، "دلالي"، "شيشه پاک کني"، "وردستي" و موارد مشابه نيز به ليست اضافه شده است.

شغل يا آزار شهروندان؟

متاسفانه کم توجهي به نيازهاي شغلي افراد باعث مي شود تا علاوه بر گسترش روي آوردن افراد به مشاغل کاذب براي امرار معاش، چهره شهرها نيز زشت شود تا جايي که برخي از اين مشاغل از جمله دستفروشي و کارت پخش کني در اتوبوسها، مترو، خيابانها و پارکها و در و ديوار منازل، در مواردي حتي به آزار شهروندان نيز منجر مي شود.

برخي فعالان و کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند وقتي خانه داري، سربازي، دانشجويي و دانش آموزي شغل محسوب مي شود؛ بنابراين کودکان کار در خيابانها و در سر چهارراه‌ها نيز شاغل هستند.

تعريف ILO از شاغل

بر اساس تعريف سازمان جهاني کار، تفاوت بين شاغل و بيکار مشخص شده است که البته ILO براي روشن شدن بهتر اين مسئله با در نظر گرفتن تفاوتهاي کشورها، تعاريف را بر اساس مناطق جغرافيايي مطرح کرده است.

براساس نظر سازمان جهاني کار، اگر امسال 30 تا 40 ساعت در هفته کار داشته باشيم و اين ميزان در سال آينده به 20 ساعت کاهش يابد از منظر قوانين اشتغال ما ناقص خواهد بود و اگر اين ميزان به نصف کاهش يابد مي گويند ديگر اشتغال نداريم؛ حال اينکه عده اي بروند به سمت مشاغل غيررسمي و کاذب، ديگر بماند.
در ايران، قانون کار ميزان ساعت کار هفتگي را 44 ساعت برآورد کرده است و صرفا افرادي که اين ميزان کار داشته باشند شاغل شناخته مي شوند ولي مرکز آمار ايران اعلام مي کند هر کس در هفته 1 تا 2 ساعت کار داشته باشد، شاغل است بايد گفت اين تعريف جهاني از شاغل با بازار کار ايران سنخيتي ندارد.

متاسفانه گرايش برخي افراد به استفاده از رانت در ورود به بازار کار علاوه بر اينکه به کاهش بهره وري منجر مي شود؛ بلکه فضاي کسب و کار را نيز محدود مي کند. همچنين عدم اجراي دقيق اصل 44 در خصوصي سازي خود آفت ديگري است که اشتغال کشور را دچار نوسان مي کند.

شغل کاذب از روي ناچاري

برخي ديگر از کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که روي آوردن افراد به مشاغل کاذب از روي "ناچاري" و "نداري" است. مي توان گفت يکي از تبعات کمبود مشاغل رسمي و سختي ورود به بازار کار، ايجاد و گسترش مشاغل غيررسمي و کاذب است.

برخي کارشناسان مطرح مي کنند که اگر مشاغل رسمي به ميزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد افراد به سمت مشاغل کاذب نمي روند هرچند کار کردن عيب نيست ولي شغلي که در چارچوب قانون کار قرار نگيرد از هيچ ابزار حمايتي و امنيت شغلي برخوردار نيست؛ بنابراين فردي که شغل موقتي و کاذبي را براي خود برمي گزيند، اصلا خود را شاغل نمي داند.

براساس قانون اساسي، دولت موظف به ايجاد فرصتهاي شغلي براي همه مردم است، ضمن اينکه متاسفانه عملکرد بانکها در تسهيلات دهي به طرحهاي اشتغالزايي بيشتر از اينکه واقعيت باشد شعار مي نماياند.

بزرگترين مشکل بنگاه‌ها

در حالي که برخي کارگاه‌هاي کوچک مي توانند بازار مناسبي از توليدات و محصولات داشته باشند و در اين رهگذر نيز مي توانند اشتغالزايي کنند، ولي کمبود نقدينگي و منابع مالي در اين واحدها در مواردي حتي مسائل مديريتي نيز به وجود آورده است.

در راستاي کاهش مشاغل کاذب و تقويت بنگاه‌ها براي پذيرش کارجويان جديد، اگر کارگاه‌هاي کوچک مورد حمايت قرار گيرند مي توانند هزاران فرصت شغلي جديد ايجاد کنند. بايد گفت مسائل مالي و تسهيلاتي بزرگترين مشکل بنگاهها محسوب مي شود.

هم اکنون در بسياري از کشورهاي اروپايي و پيشرفته صنعتي، 60 درصد کل درآمدها از محل کارگاه‌هاي کوچک زودبازده است و 70 درصد اشتغال نيز از طريق همين واحدها ايجاد مي شود و بنگاه‌هاي بزرگ نقش کمتري در اشتغالزايي ايفا مي کنند.
نسخه چاپی/خبرآنلاین
تاریخ : جمعه 6 اسفند 1389 - 16:31:00 کد مطلب:132586
گروه: جامعه > آسیب‌ها

بنگاه داری،گارسونی وشوفری فرصت های جدید یا فرصت سوزی شغلی برای زنان؟

با نگاهی به گوشه و کنار شهرها می توان زنانی را دید که در محیط هایی ناهماهنگ با شأن و منزلت واقعی شان مشغول به کارند. اگرچه که بعضی ها عجیب بودن حضور زنان در این مشاغل را تنها به دلیل تازگی آن می دانند.

 محمدسیاح: عباراتی چون «حسابدار باسلیقه»، «منشی با ظاهر آراسته و روابط عمومی بالا» و «خانمی با ظاهر آراسته جهت کار» در بیشتر آگهی های استخدام موجود در روزنامه های کثیرالانتشار دیده می شود که نشانگر همان نگرش ابزاری نسبت به زنان است. به غیر از این مسئله با نگاهی به گوشه و کنار شهرها می توان مصادیق متعدد سوء استفاده های ابزاری از زنانی را دید که در محیط هایی ناهماهنگ  با شأن و منزلت واقعی شان مشغول به کارند. اگرچه که بعضی ها عجیب بودن حضور زنان در این مشاغل را تنها به دلیل تازگی آن می دانند.

مثلا اگر گذارتان به بنگاه های معاملات ملکی که در نقاط مرکز به بالای شهر وجود دارند، افتاده باشد حتما با دختران و خانم هایی روبرو شده اید که برای نشان دادن منازل فروشی و یا اجاره ای، مشتریان را همراهی می کنند! این در حالی است که پیش از این خانم ها از حضور در مکان هایی چون بنگاه ها که جوی خاص و مردانه دارند خودداری می کردند.

فروشگاههای لباس و یا سایر اقلام مصرفی از دیگر محل هایی هستند که از خانم ها به عنوان فروشنده، استفاده می شود. با ورود به این مکان ها، دختران و زنان مشاهده می شوند که سعی در فروش اقلام خود دارند. کارفرما ها هم کسانی هستند که با کمترین حقوق، نیروهای خانم را به کار گرفته اند با این هدف که هم بیشتر از آقایان کار می کنند و هم باعث فروش بیشتر اجناس و اقلام فروشگاه می شوند.

یا حتی به تازگی در بسیاری از رستوران ها از خانم ها به عنوان گارسون یا پیشخدمت استفاده می شود .

نکته قابل تامل اینجاست که رییس جمهور معتقد است کار زنان و مردان نباید به صورت یکسان تعریف شود. اعضای هیئت دولت دهم رسما تاکید می‌کنند که در برنامه‌ ریزی‌های اقتصادی نباید به زنان به مثابه یک نیروی کار الزامی نگریسته شود

اما به هر حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزاینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. و نقش تعیین کننده‌ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.درست است که در جامعه در حال تغییر بسیاری از هنجار ها متفاوت می شود و جای خود را به هنجار های جدید می دهد اما وجود نابرابری‌های جنسیتی در عرصه‌های مختلف از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می‌شود. نابرابری‌های جنسیتی و کارهای نامناسب و خارج از عرف جامعه نه تنها دارای آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسیب رساندن به کل افراد جامعه می‌شود. به عبارت دیگر نابرابری‌های جنسیتی دارای اثر منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است.

 

اظهار نظر مسئولان در خصوص استفاده ابزاری از زنان

نام

سمت

اضهار نظر

دکتر مهدیس کامکار

آسیب شناس اجتماعی

افزایش سوء استفاده ها از دختران جوان را تایید می کنم و به دختران جوان توصیه می کنم در مقابل چنین برخوردهایی سکوت نکنند و از حیثیت خودشان دفاع کنند. مشکل این است که دختران نمی دانند شکایتشان را کجا و به چه کسی مطرح کنند و پیشنهاد می کنم از روز اول این دختران شرح وظایف کاریشان را ریز به ریز و جزء به جزء بین خودشان و کارفرماها روشن کنند و از زیاده روی در روابط و ایجاد رفاقت با افراد غیر همجنس شرکت خودداری کرده و همچنین بخاطر چند هزار تومان حقوق ، در مقابل سواستفاده ها سکوت نکنند.

دکتر مصطفی اقلیما

متخصص مسائل و آسیب های اجتماعی

استفاده ابزاری از زنان در محیط های کار در کشورهای در حال توسعه بسیار مشهود است. با توجه به اینکه زنان نیروهای کار ارزان تری نسبت به مردان بوده و انرژی بیشتری در کارشان صرف می کنند، استخدام آنها از سوی کارفرمایان با استقبال بیشتری روبرو می شود.

تداوم نظام سرمایه داری در افزایش مصرف بوده و این افزایش نیز در گرو تبلیغاتی است که جوامع سرمایه داری از طریق آن کالاهای تولیدی خود را به فروش می رسانند. یکی از مهم ترین ابزار تبلیغات در این نظام، زنان هستند که به دلیل جذابیت های ظاهری، تبدیل به عروسکی برای شبکه های تلویزیونی شده اند. در این نظام، زن نه به دلیل موجودیت انسانی، بلکه تنها به علت جذابیتی که به دلیل جنسیت از آن بهرمند است مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر وحدتی

جامعه شناس

به رغم خبرهایی مبنی بر افزایش اشتغال زنان در سال های گذشته، تحقیقات اخیر نشانگر اشتغال تنها 10 درصد از زنان کشور است که از این میزان تعداد زیادی از زنان کاربرد ویترینی در مشاغل داشته و تنها به دلیل ظاهرشان به کار گرفته می شوند. این در حالی است که بسیاری از این زنان در محیط های کارشان امنیت ندارند.

دکتر امان الله قرائی مقدم

جامعه شناس و استاد دانشگاه

نهادهای مسئول باید با نظارت بر محیط های کار از ادامه استفاده ابزاری از زنان جلوگیری کنند. فرهنگ سازی و ارتقای اعتقادات دینی از طریق رسانه ها نیز می تواند از این بی احترامی بزرگ به جایگاه و شآن زنان پیشگیری کند.

انتظار رو به رشد عموم مردم از رفاه اقتصادی باعث شده است تا تقاضا برای کالاها روندی صعودی داشته باشد. حال ، با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقای روز افزون سطح تقاضای مصرف کنندگان، استفاده بهینه از امکانات موجود یکی از مهم ترین راهکارهای ممکن برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا است.

 

سهم اشتغال زنان در جامعه

درصد

تحصیلات

۱۳/۶

تحصیلات عالی

۲۹/۶

متخصص

۲۰/۱

صنعتگر

۲۶/۳

کارمندان امور اداری و دفتری

 42

http://www.khabaronline.ir/detail/132586

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز