یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

خانواده مرحوم احمد اثنی عشری در دفاع مقدس:

 

مرحوم اخمد اثنی عشزی و شش فرزند ذکور خود گاهی اوقات همگی در جبهه های دفاع مقدس بودیم ...و نهایتاً با دو شهید و سه جانباز و مصدوم تا آخرین روز های دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتیم ...بنحوی که مراسم چهلم شهید علی اصغر اثنی عشری بیست روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 برگزار شد
و عارضه ها و رنج های ناشی از جراهات مصدومین و جانبازان همچنان باقیست و شهید حسنعلی اثنی عشری دقیقاًپس از بیست و پنج سال تحمل درد و رنج نهایتاً در 28 - 8 -1392 شهید شد.

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
محمدعلی اثنی عشری در دیدار نوروزی سال 1395 و در جمع وزین تعدادی از مسئولین کشوری و لشگری به آقای هاشمی رفسنجانی گفت: محمدعلی اثنی عشری 660
فاطمه اثنی عشری خواهر ؛ در مورد شهیدان علی اصغر و حسنعلی اثنی عشری + فیلم محمدعلی اثنی عشری 919
احمداثنی عشری و فرزندان ؛ در جبهه های دفاع مقدس محمدعلی اثنی عشری 808
جانباز ؛ محسن اثنی عشری در مورد شهیدان علی اصغر و حسنعلی اثنی عشری + فیلم محمدعلی اثنی عشری 800

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز