یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

احمداثنی عشری و فرزندان ؛ در جبهه های دفاع مقدس

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در خانواده مرحوم احمد اثنی عشری در دفاع مقدس:

محدعلی اثنی عشری - فرخنده تقی زاده - سیدمحمدخاتمی

مرحوم احمد اثنی عشزی و شش فرزند ذکور خود گاهی اوقات همگی در جبهه های دفاع مقدس بودیم ...و نهایتاً با دو شهید و سه جانباز و مصدوم تا آخرین روز های دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتیم ...بنحوی که مراسم چهلم شهید علی اصغر اثنی عشری بیست روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 برگزار شد...

مادرشهیدان علی اصغر و حسنعلی اثنی عشری خانم فرخنده تقی زاده: گهگاه 6 فرزند و همسرم همه گی درجبهه های دفاع مقدس بودند.

فرخنده تقی زاده مادر شهیدان علی اصغر- حسنعلی و جانبازان و مصدومان دفاع مقدس محمدحسین - محمدعلی - محمدرضا و محسن اثنی عشری

ادامه مطلب و فیلم : اینجا کلیک کنید

آحمداثنی عشری نفردوم نشسته در قایق و همرزمان در جبهه

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز