یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

توسعه انسانی در ایران

توسعه انسانی در ایران؛

نوشته شده توسط علی اخوان بهبهانی on . نوشته شده در توسعه انسانی در ایران

 

توسعه انسانی در ایران؛ 5 پله بالاتر

انتشار گزارش توسعه انسانی 2004 از سوی سازمان ملل در چند روز گذشته سبب شد خبر بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران و ارتقای پنج پله ای ایران در صدر اخبار اجتماعی قرار گیرد و مسوولان با رضایت خاطر به اعلام این خبر و شرح و توضیح آن بپردازند. به همین بهانه بر آن شدیم که در این گزارش شاخص توسعه انسانی را به اختصار توضیح دهیم و نگاهی اجمالی نیز بر گزارش توسعه انسانی 2004 داشته باشیم.
دشواری های موجود در تعریف توسعه بویژه در شرایطی که به مقایسه در سطح بین المللی نیاز باشد، اهمیت استفاده از بعضی شاخص های کلیدی منعکس کننده مجموعه شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع را دوچندان کرده است. 
زیرا برای مقایسه به هر حال باید به ابزار اندازه گیری متوسل شد و متغیرهای موجود را به کمیت های قابل محاسبه تبدیل کرد.
درگذشته نه چندان دور، درآمد سرانه به عنوان معیار سنجش توسعه محسوب می شود، اما امروزه تمرکز اصلی روی ابعاد انسانی توسعه است.
پذیرش انسان به عنوان محور توسعه موجب شد معیارهای سنجش ، تغییرات بسیاری یابد.توجه به این مساله ، موجب شد سازمان ملل متحد از سال 1990 شیوه جدیدی را برای اندازه گیری توسعه ، با عنوان شاخص توسعه انسانی Human Development Index ارائه کند.

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز