یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

خام فروشی نفت ومعادن ایران ممنوع!!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در خام فروشی نفت و موادن ممنوع!

محمدعلی اثنی عشری : خام فروشی نفت ومعادن ایران ممنوع!! خوبست بمناسبت 29 اسفند یعنی روز ملی شدن نفت مجلس ودولت محترم جهت ممنوعیت  خام فروشی نفت وگازو معادن ایران تصمیم جدی بگیرند ...نه اینکه دنبال افزایش سهمیه فروش نفت و

خوبست بمناسبت 29 اسفند یعنی روز ملی شدن نفت مجلس ودولت محترم جهت ممنوعیت خام فروشی نفت وگازو معادن ایران تصمیم جدی بگیرند ...نه اینکه دنبال افزایش سهمیه فروش نفت وگاز در OPEC باشیم !اگه خام فروشی را بایک شیب ملایم ظرف نزدیک به چهل سال بعد از1357 کم کرده بودند...الآن 11 میلیون بیکارکه حدود 4 میلیون آنها لیسانس و فوق لیسانس و 110 هزارنفرشان دکترا هستند نداشتیم.....

امسال هم که حتما. دوستان خبر دارند حدود ده درصد وابستگی بودجه سال 1396 کشور به نفت وابسته تر شده است.!!!

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز