یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

تغییر, پارادکسِ ( تضاد) کارآفرینی و روانشناسی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

 

محمدعلی اثنی عشری

تغییر، پارادکسِ (تضاد) روانشناسی و  کارآفرینی  در قرن 21 و مقتضیات کسب و کار ایجاب می کند که بلحاظ حضور در عصر شتاب و بلکه اَبرشتاب!! کارآفرینان (چه گروه فرصت شناس و چه گروه اقتضایی)، بطور مداوم مثل مار پوست بیندازند و کسب و کاری را تغییر دهند و یا از مکانی که هزینه های تولید و تجارت گران است به مکانهایی از جهان که این هزینه ها کمتر است نقل مکان کنند. چرا که اگر اینگونه عمل نکنند، دیگران اینکار را خواهند کرد!! از منظر دیگر، اکثر قریب به اتفاق روانشناسان معتقدند اساساً تغییر و فکر و عمل برای تغییر، استرس زاست و اضطراب آور است. در افراد عادی هم ملاحظه می شود که تغییر برای گذر از دوران مجردیِ دختران و پسران به مرحله ازدواج یا جابجایی و تغییر محل سکونت، و یا تغیرشغل و ... همه اینها اضطراب آور است .وای به حال آنانکه در برابر تغییر, کم تحمل هستند و دچار دستپاچگی و بعضاً دچار افسردگی می شوند!! به نظر می رسد کارآفرینان ناچار به کنار آمدن با این مشکل هستند. توصیه می شود برای کم شدن اضطراب و استرس ناشی از تغییر، کارآفرینان، مراحل تغییر را تدریجی طی کنند چرا که در هرحال ,هم تغییر و نو شدن و نو کردن برای آنان امری اجتناب ناپذیر است و هم استرس و اضطراب علی رغم میل و خواست آنان امری واقعی و جدی است!!

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز