یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
 • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

  تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

محمدعلی اثنی عشری : نظریه پردازان و مدیران عمل گرا و کارآمد، نیازی است که سالهاست مغفول مانده اند! - قسمت دوم

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ... اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ...  اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ...                                                                                والسلام                                                                               اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه

حوادث تلخ دی ماه 1396، حقیر را وادر به تکرار و یا نوشتن مطلب جدیدی کرد که شاید برای نسل فعلی و آیندگان مفید باشد.

1-    اکثر حرفها شنیده می شد و میشود که در انقلاب 1357 مردم فقط می دانستند و می گفتند که چه چیز را نمی خواهند. اما در پی اعتراضات دی ماه 1396 در شعارها و بررسی وضعیت واقع بینانه کشور، شنیده و احساس می شود که مردم چه می خواهند. به عنوان مثال رونق کسب و کار – بهبود اوضاع معیشت  – نبردن سرمایه و پول های کشور به دیگر کشورها از جمله سوریه – لبنان – یمن و ...

2-   متأسفانه آنچه که مغفول مانده است و کمتر کسی درمورد آن سخن می گوید و یا می نویسد، «چگونگی رسیدن به این خواسته ها می باشد». حقیر تلاش می کنم دراین خصوص مطلبی را هرچند نارسا، نوشته و منتشر کنم.

نخست: در مطلب مفصلی تحت عنوان «منبع - نیازها و خواسته ها» که در سایت پیشرفت ایران و

 «توقف ممنوع» که در آبان ماه سال 1395 در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده است،  

به صراحت تاکید مؤکد کردم که نوع حکومت مهم نیست، بلکه برطرف کردن نیازهای مردم و کشور حائز اهمیت است که آنهم باید پیش زمینه های حصول خواسته های فوق، انجام شود.

دوم : مدیریت کارآمدی که گروهی افراد پراکماتیک (عمل گرا) و همچنین نیروهای نخبه کارآمد  -

 (غیر سیاسی)  و گروهی هم نظریه پرداز و اهل تحقیق و اندیشه

سوم: اهمیت شایسته سالاری در انتخاب مدیران ارشد تا کارکنان جزء

به طور مثال اگر در وزارتخانه ای مدیران و کارکنان آن با شیوه شایسته سالاری و کارآمدی انتخاب گردد، بهتر است تا وزارتخانه عریض و طویل و بعضاً با داشتن مدیران بی عرضه و غالباً کارمندان بی تعهد که حتی به اندازه خیلی کمتر از حد ممکن در شغل خود مهارت و کارآمدی و تجربه، دارند؟!!

 بدیهی است که پاسخ این پرسش بسیار واضح است. البته این مطلب را نه تنها حقیر، بلکه بسیاری از اهل نظر بر این باورند که باید دولت کوچک باشد و بسیاری از کارها را باید به بخش خصوصی واگذار گردد که این خود یکی از راههای ایجاد اشتغال و کم کردن بیکاری می باشد. یاداور می شوم که جناب دکتر لستر تارو در کتاب پر محتوای ثروت آفرینان می گوید:

«از یکصد اقتصاد بزرگ دنیا، 37 تایشان شرکت ها و بقیه کشورند.»

در دو سفری که در در مقاطع زمانی متفاوت به کشور ژاپن داشته ام مطلب فوق را لمس کرده و دیدم که چقدر دولت کوچک و تعداد بخش های خصوصی گسترده و زیاد می شود. و طی تحقیقی که به عمل آمده گفته شده که در کل ژاپن تعداد مدیران و کارمندان حدود سیصد هزار نفر می باشد در صورتیکه در ایران فقط حدود چهار و پنجاه هزار نفر تعداد مدیران ما می باشد !!! یعنی یک حکومت و دولت. فربه و درعین حال ناکارآمد.

سوم: هنوز در کشور ما شایسته سالاری، اصل انتخاب مدیران نشده است !! و حتی کارکنان جزء هم بدون هیچ ضوابط اصولی و استانداردی و فقط با داشتن یک مدرک تحصیلی، بدون هیچ تجربه و تبحری استخدام می شوند البته آنهم با رابطه نه با ضابطه!!!

چهارم:

الف) درخصوص سیاست های خارجی و کمک به دیگر کشورها اگر مخالفت خیلی ها ؛ کار به جایی نمی برد، پس بهترین راه حل، تغییر در شیوه کمک رسانی به کشورهای موردنظر میباشد. منظور اینکه به جای پرداخت دلار و خروج ارز از کشور، معادل آن کالاهای ساخته شده توسط داخل را به آن کشورها تحویل شود که نه آنها بتوانند با دلارهای ما، مایحتاج خود را از کشورهای دیگر بخرند و این کالاهای مرغوب ایرانی است که دراختیارشان قرار گرفته و هم اینکه رونق اقتصادی در حد قابل قبولی رشد خواهد داشت و کارخانه های تعطیل شده و نیمه تعطیل، فعال خواهند شد که منجربه حل مشکل اشتغال، تا حد قابل توجهی میگردد.

ب) عده ای معدود در رویا و توهم تشکیل امپراطوری ایران هخامنشی هستند و به همین علت است که حضور دیپلماتیک و بخش های غیرخصوصی (خصولتی) در پروژه های اقتصادی اعم از شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت و مورد تایید افراد فوق الذکر می باشد که متأسفانه این طیف تفکر، بیشترین قدرت را در حکومت دارند.

 

علی ایحال باتوجه به الزام مراعات قانون اساسی که حاکم بر کشور می باشد، و توجه به موارد فوق الذکر، چنانچه به خواسته های به حق مردم، توجه جدی و  چگونگی حل آنها مدنظر قرار نگیرد، با این روشهای در پیش گرفته شده اعم از عوام فریبی و پوپولیستی در بعضی از رسانه های دولتی و حکومتی و همچنین دلیل این حوادث تلخ را به گردن طیف های سیاسی و حتی عوامل خارجی، متمرکز کردن، راه حل مشکلات موجود و حاد کشور نمی باشد.

پنجم:

متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه  در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند.

واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و  کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری  حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ...

         والسلام

اٌحدی از نسلِ سه سر سوخته!!

  محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه 1396

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز