یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

محمدعلی اثنی عشری: چگونه تمدنی میمبرد و یا بالنده و زنده میشود بعلاوه آمار تکان دهنده مجلس از روابط جنسی در ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

زن
"اگر می خواهی اندازه ی تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید، به زنان آن ملت بنگرید"!!!
ناپلئون

 

بسمه تعالی

اخیراً مؤسسه مطالعاتی «گالوپ»، مردم ایران را به عنوان  عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرده است و از طرفی  16 بهمن 1396 مؤسسه تحقیقاتی نظرسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به مدیریت آقای محمد آقاسی گفته است:

3/72 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده اند از شرایط کشور ناراضی هستند که از این میان 21 درصد آنها می گویند که درصورت مسالمت آمیز و قانونی برگزار شدن اعتراضات، در آن تجمعات شرکت می کنند، در مقابل 38 درصد آنها هم اعلام کرده اند که در هیچ تجمعی شرکت نمی کنند.

اعتراضات اخیر در ایران روز هفتم دی از مشهد با شعارهای اقتصادی شروع شد، اما به سرعت به دیگر شهرهای کشور نیز سرایت کرد و در نهایت حدود 100 شهر در سراسر کشور را متأثر از خود ساخت. همچنین شعارهای معترضان نیز  در ادامه متوجه، رأس حکومت و کل نظام شد.

رئیس ایسپا می گوید: حدود 80 درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی این نهاد، مشکلات اقتصادی را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کرده اند، همچنمین 31 درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که به نظرشان، تجمعات، خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است. 3/26 درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و 7/23 درصد نیز براین باور بودند که تجمعات را برخی نیروهای داخلی، سازمان دهی کرده اند.

  

به نظر می رسد تحقیقات و نتایج حاصله بعضاً صحیح است اما تمام آنها، حقیقت ندارد!!

-        مدتی قبل در مطلبی نوشتم که مشکلات در کل، به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) مشکلات خودساخته

ب) مشکلات دیگر ساخته

که در واقع اینها علت و بسیاری از مسائل داخلی و خارجی مردم ازجمله ده مسئله زیر که هر کدام توسط نویسنده محترمی که مطلب را در روزنامه اطلاعات منتشر کرده و هنوز نام ایشان را نمی دانم، در واقع معلول هستند.

البته، باید از خوانندگان محترم پیشاپیش عذرخواهی کنم که برخی از دلایل اصلی را نیز به جهاتی نه می توانم و نه می شود که مطرح کرد، علی ایحال، در ابتدای امر به شش مسئله از ده  دلیل اعلام شده که به عنوان دلایل تبدیل شدن مردم ایران به نخستین کشور جهان در عصبانیت، را که ذکر کرده اند، می پردازم.

1-   تجربه های منفی

2-   احساس عقب ماندن از دیگران

3-   تزریق عمدی عوامل عصبی کننده به مردم از جمله فقر

4-   وضعیت ترافیک

5-   استراحت ناکافی

6-   نیازهای طبیعی جوانان

7-   هیجانات

8-   ریتم تند زندگی

9-   خشم به مثابه اعتراض

10  – تبعیض

چنانچه مختصر تأملی در ده مورد بالا شود، بیشتر به این نکته پی می بریم که نظریه مشکلات خودساخته و دیگر ساخته مبنای کار می باشد.

شاید نقطه ضعف اصلی برشمردن و نوشتن موارد بالا این است که نویسنده محترم، مطلقاً به مشکلات دیگرساخته توجه نکرده اند. به نظر من حکومت و ارکان وابسته به آن – جاسوسان و نفوذی های بدخواه مردم ایران – مدیران و مسئولین ناکارآمد طماع، دنیا دوست و خدانشناس و همچنین از دیگران مهمتر .... مصداق دیگرانی هستند که برای کشور و ملت مشکل و بلکه مشکلات عدیده ای درست می کنند.

و در بخش مشکلات خودساخته ، در مطلب دیگری توضیح داده ام که نیاز فعلی کشور و مردم ایران، برای رهائی از برخی مشکلات فعلی (که به عنوان مثال در اعتراضات اخیر مردمی در دی ماه 1396 که عمدتاً مشکلات اقتصادی، سرآمد شعارها بود)، توجه به سه اصل اساسی است که در زیر گفته شده است:

1-   مدیریت بر منابع که معمولاً محدود است.

2-   مدیریت کارآمد بر نیازها که قاعدتاً محدود  است و مدیریت کارآمد بر خواسته ها که هم نامحدود است و هم متنوع !! که صد البته بی توجهی به آن توسط مسئولین، برای کشور و مردم فاجعه آفرین است و سیاستهای صحیح و عملی و کارآمد دولتمردان و نظام حکومتی، تنها راه حل مسئله می باشد.

3-   وقایع غیر مترقبه همچون سیل و زلزله و ...

پیش از این به اختصار به شش مورد از موارد ده گانه ای اشاره شد، که به رابطه آنها با سه اصل ذکر شده می پردازم.

1-   تجربه های منفی

نخست  اینکه انیشتن هم 999 بار و 999 عنصر را تجربه کرد تا در نهایت یک عنصرِهادی جریان الکتریستیته کشف کرد. در آن زمان وقتی افراد از یکدیگر می پرسیدند که او چه می کند؟ جز این پاسخ چیزی دیگری نمی گرفتند به قول ضرب المثل ما، آب در هاونگ می کوبد. هر روز که می گذرد عنصر و یا حسمی را می یابد و پس از آزمودن، متوجه می شود که جسم یا عنصر مربوطه، آنی، نیست که به دنبالش می گردد. اما وقتی از خود او پرسیدند، گفت: من 999 عنصر را شناختم و تجربه کردم تا در نهایت به نتیجه رسیدم.

به زبان دیگر، اینکه مسئله ای که از نظر دیگران یک معضل و مشکل خودساخته انیشتن محسوب می شد، از نظر خود او، یک موفقیت بزرگِ خود ساخته بوده است. «خوشحالم که 999 عنصر را تجربه کردم و شناختم تا در نهایت هادی الکتریسیته را کشف کنم»

بنابراین لزوماً برداشت ها از مسائلی که خودساخته و دیگر ساخته، شمرده می شوند، گهگاه، مفهوم های کاملاً متفاوتی را در بر دارند.

2-   احساس عقب ماندن از دیگران

در واقع و در مرحله اول به میزان توقع از خودمان بر می گردد که آیا این مقدار توقع باتوجه به شرایط موجود، درست می باشد یا نه، مثلث حکومت – مردم – دیگران!!!!!!!، هر سه مسئولند. از سومی که دیگران (عوامل بدخواه ایران و ایرانیان)هستند که انتظآری نیست چون اساساً مأمور خراب کردن هستی و روح و روان مردم هستند پس عوامل مهم ، حکومت، نهادها، عوامل وابسته و همچنین خود افراد هستند.

3-   تزریق عمدی عصبیت و نفرت

معمولاً این یک مسئله خود ساخته نیست بلکه دو عنصر دیگر یعنی سیاستهای نادرست حکومت و دیگران که بدخواه مردمند، آنرا ایجاد می کنند.

4-   وضعیت ترافیک و نقش آن در میزان عصبیت مردم

این موضوع، غالباً به نوع اعمال سیاستهای موجود در دولتها و حکومتها برمی گردد و تقریباً مردم جامعه نقش اصلی و اساسی در آن ندارند که البته بیان این نقش ناچیز در این مجال نمی گنجد.

بارها و بارها امثال حقیر، گفته و نوشته ایم که اغلب مشکلات ترافیکی، با احداث پل های رو گذر و یا کانالها و تونلهای زیرگذر، قابل حل می باشد. که البته طرح هایی هم دراین موارد به مسئولین ارائه شده است.

یادم هست در سفر اولم به کشور ژاپن در سال 1360 وقتی به همراه سفیر باید به یک جلسه ای می رفتیم، با اینکه نزدیک به زمان برگزاری جلسه بود، اما ایشان با حوصله فراوان به جمع آوری مدارک می پرداخت. وقتی معترض شدم که دیر شده گفت که نگران نباش. با وجود اینکه سفارتخانه ما فاصله زیادی با شهر توکیو دارد، با نگرانی از اینکه تصور بنده از خیابانهای شهر توکیه مثل تهران بود، بالاخره حرکت کردیم. بی اغراق می گویم که تا مقصد هیچ گونه توقفی نداشتیم. چون شاید تا مقصد از حدود بیست زیرگذر و روگذر گذشتیم.

5-   استراحت ناکافی

بارها شنیده و خوانده ایم که تقریباً در اکثر کشورها مسئله تقسیم 24 ساعت شبانه روز، بدین ترتیب می باشد:

الف) 8 ساعت کار

ب ) 8 ساعت استراحت و تفریح و عبادت و ...

ج ) 8 ساعت هم خواب

در حالیکه این موضوع  تقریباً در تمام ایران و برای اکثر ایرانیان، تحت هیچ شرایطی مقدور نیست، آنهم به دلیل مشکلات اقتصادیِ فراوانی که وجود دارد.

جایی خواندم که در بعضی از شهرهای کشور انگلستان، اگر زن و شوهری هر دو شاغل باشند، پس از 5 سال صاحبِ خانه می شوند!!! پس احتمال قطع به یقین نیازی به شغل دوم و سوم ندارند.

حال در ایران، برای زن و شوهر شاغل، حتی پس از پانزده سال هم، امکان خرید خانه وجود ندارد. در حال حاضر در ایران، حقوق حدود 70درصد از شاغلین در یک شفیت کاری، زیر خط فقر است و افراد مجبورند که به شغل دوم و گهگاه سوم هم روی آورند، آن وقت چه برسد به خرید مسکن !!!

که صد البته سیاست های اشتباه حکومت و ناکارآمدی مسئولین و ... باعث اینهمه گرفتاری برای مردم و جامعه است، چرا که اگر بر منابع – نیازها و خواسته ها، توجه جدی و مدیریت کارآمد اعمال می شد، هرگز وضعیت اسفبار کنونی، بر مردم حکمفرما نمی گشت، پس با این اوضاع و احوال جایی برای استراحت و فراغت و فکری آرام و خوابی کافی باقی نمی ماند.

 فرد سرشناسی از مهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق مالزی (همانی که ظرف 8 سال 50درصد نرخ فقر را به 5درصد تقلیل داد!!) نقل می کرد که از وی سوال شد چگونه در یک  دوره مدیریت و نخست وزیری شما نرخ فقر به این شکل محیرالعقولی کاهش پیدا کرد و به عبارتی اوضاع مردم شما بهتر شد و اما وضعیت ما در ایران روز به روز بدتر از بدتر می شود؟ او پاسخ داده بود که: چون اراده و خواست ما این بوده و هست که مالزی را بسازیم تا مردم کشورمان با طیب خاطر و آسودگی خیال زندگی کنند !!!  اما مسئولین کشور شما، اول میخواهند دنیا را بسازند و بعد ایران را !!! که البته در تایید سخنان آقای مهاتیر محمد، چند وقت پیش، در ویکی پدیای فارسی خواندم که یکی از مؤثرترین و کلیدی ترین افراد امنیتی و نظامی کشور، گفته است که چنانچه روزی همزمان در شام سوریه و خوزستان در کشور خودمان، مورد خطر و اشغال و تجاوز توسط بیگانه قرار گیرد، اولویت بر این است که اول از شام و سوریه دفاع شود و پس از رفع تهدید از آنجا، از خوزستان دفاع خواهیم کرد.

که البته بنده در نقد و تحلیل چنین نظری، در وبسایت خود نوشتم که این یک راهبرد و سیاست بسیار غلطی است که هیچ ایرانی و هیچ عقل سلیمی در ایران و جهان، چنین تفکری را نمی پسندد چون اساس این تفکر اشتباه محض است چراکه به عنوان مثال:

1-   از کجا معلوم که در سوریه پیروز شویم و سرافرازانه به خوزستان و برای نجات مردم آنجا اقدام می کنیم؟

2-   کدام کشور، سازمان یا بیگانه ای، استانی را که بهترین موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک و دارای منابع سرشار نفتی و گازی می باشد را، اشغال می کند و در آنجا به قول معروف جا خوش نمی کند؟!! و قطعاً استحکامات لازم برای ماندن را فراهم خواهند کرد و آن زمان است که تا، ما، از سوریه برگردیم مطمئناً نه از تاک نشانی مانده و نه از تاک، نشان.

3-   از کجا معلوم که پس از بازگشت از سوریه، به نوامیس ما در خوزستان، تعرض و تجاوز نشود و صدها جاسم به جای قاسم و ام الکثوم به جای شیرین نداشته باشیم!!

جناب مهاتیر محمد کاملا درست متوجه شدند و چون آمار و ارقامی برای هزینه هایی که در کشورهای دیگر کرده ایم در دست نیست، اما قاطعانه می توان گفت که این مبالغ بیش از سهم ایرانیان بوده و هست، کما اینکه حدود دو سال قبل (سال 2015 میلادی) در وبسایت رسمی یورونیوزچنین منتشر شده بود که ایران حدود 16.5 میلیارد دلار در کشورهای عراق – سوریه و یمن هزینه تسلیحاتی و ... کرده است (این مبلغ مربوط به دو سال گذشته است).

حرف اصلی من دراین خصوص نه تنها منابع کافی و فراوانی که داریم بلکه بر نیازهای ضروری هم هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و کسانی که در پی هوی و هوس و حرص و ولع خواسته هایی دارند، رهایند!!

4-   اینکه مدام می گویم و اصرار بر مدیریت کارآمد و سیاست های صحیح دارم بخاطر اینکه علی رغم خواست و میل ایرانیان، پول مردم را در کشورهای دیگر هزینه می کنند آنهم بدون اعتنا به خواست و نظر مردم. بالطبع چون علی القاعده حق اعتراض ندارند و کاری از مردم ساخته نیست و از آن بدتر اینکه نفت – گاز – و سایر منابع کشور را به باد فنا می دهیم تا  دلار برای بردن و هزینه کردن در کشورهائی که ذکر شد، فراهم شود و آنها با همین دلارها، کالاها و  محصولات خارجی از کشورهای پر محصول شرق و غرب تهیه کنند.

درحالیکه هم حقیر و هم دیگران بارها گفته و نوشته ایم که لااقل پول نقد ندهید. یعنی کمکهای غیر نقدی بکنید تا کار و تولید و اشتغال در ایران رونق بگیرد.

تمام فروش نفت ایران تا قبل از 22 بهمن سال 1357 یعنی روز تغییر رژیم در ایران، 30 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم یعنی حدوداٌ از زمان مظفرالدین شاه قاجار و قرارداد دارسی تا سال 1357، 35 میلیارد بشکه از همان سال تاکنون (از سال 1357 تا 1395) !!! خوب، با اینهمه منابع و درآمدها، چه کردند و چه شد؟ وقتی به هر دلیلی که کم هم نیست، نمی توان بر منابع سرشار خداوندی مدیریت کرد، طبیعتاً مردم در مضیقه و تگنا قرار می گیرند و در زندگی جایی برای استراحت و اوقات فراغت و خواب کافی، وجود نخواهد داشت.

6-   نیازهای طبیعی جوانان

ازجمله مسائل مهم یک کشور، ایجاد تسهیلات توسط حکومت ها و دولت ها درخصوص جوانان است. چون قبلا  در مورد  اشتغال جوانان به اندازه کافی هم حقیر و هم دیگران  نوشته و گفته ایم، در اینجا فقط به نیازهای غریضی و جنسی آنها می پردازیم:

وقتی از جوان، سخن جاری می کنیم منظورمان هم دختر و هم پسر می باشد. اگر آنها را کمک نمی کنیم و دستشان را نمی گیریم، پس، هل هم ندهیم و مزاحم آنها نشویم!! مسئله ای که از پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج پیدا کرده است.

خدا رحمت کند مرحوم حجه الاسلام یدالله عباسی را.:

مرحوم حجت الاسلام یدالله عباسی

در دوران قبل از پیروزی انقلاب، ایشان امام جماعت مسجد محله ما بودند و معمولاً نماز مغرب و عشاء را به او اقتدا می کردم. بنابراین چون از نوجوانی من و خانواده را خوب می شناخت، این دوستی و صمیمیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا کرد.

او از همان ابتدای پیروزی انققلاب، در مشاغل مختلف قوه قضاییه و دادگستری تهران، مسئولیت های مهمی داشتند و من هم در حوزه های فرهنگ و هنر، از شورای طرح و برنامه شبکه یک سیما گرفته تا تشکیل، راه اندازی و راهبری بخش های هنری و ستاد، شامل سینما – تئاتر – موسیقی – عکس – اسلاید و ... فعالیت های گسترده و مهمی داشتم. در عین حال ارتباطمان با مرحوم عباسی همچنان ادامه داشت و گپ و گفت های مفصلی هم در برخی اوقات با هم داشتیم.

در یکی از همان روزها (اواخر دهه 1360) در محل کار خود بودم که ایشان با  حالتی عجیب به دفتر کار من آمدند و پس از پرس و جو که حاج آقا الان ساعت 10 صبح، شما کجا، اینجا کجا؟ ایشان که بعنوان نماینده دادستان در تعداد زیادی از دستگاهها  فعالیت میکردند و معاون رئیس کل  دادگستری استان تهران هم بودند، گفت: «بدلیل اینکه دو مسئله مهمی که امروز در محیط کارم رخ داده بود، اعصابم به شدت بهم ریخته و خدمت شما آمدم تا کمی درد و دل کنم» !!

مسئله اول: یکی از قضات از من به عنوان معاون رئیس کل دادگستری دعوت به شرکت در یک  جلسه دادگاهی کرد که قرار بود همان وقت تشکیل شود. دختر، شاکی، مادر، متشاکی. و داستان از این قرار بود که دختر: من و مادرم در خانه استیجاری زندگی میکردیم  که یکی از روزها، صاحب خانه آمد و پس از گپ و گفتی که با مادرم کرد، میخواست از طبقات بالا نیز دیدن کند (الباقی طبقات هم متعلق به او بود) مادرم به اصرار هرچه تمام، مرا هم با خود به طبقات بالا برد. وقتی داخل یکی از آپارتمان ها شدیم ناگهان مادرم به بهانه ای از آپارتمان خارج شد که همان موقع صاحب خانه به من نزدیک شد و گفت من مدتهاست که با مادرت رابطه جنسی و هم خوابی دارم و از زمانی که تو دختر زیبا را دیدم، از مادرت خواستم که رابطه ما را با هم برقرار کند. خلاصه از آن مرد اصرار و از من انکار و وقتی که متوجه شدم تمام اینها با مادرم برنامه ریزی شده است و دیگر جز رضایت دادن به تمکین کاری نکردم و او مبلغی را بهم داد و گفت اینو داشته باش تا بعد. از آن روز به بعد هر وقت این آقا می آمد طرف حسابش مادرم بود و طی قراری که با مادرم داشتم او نصف مبلغ را به من می داد تا روزی که متوجه شدم مادرم طبق قرار عمل نمی کند و پولی کمتر از توافق به من می دهد، که ایشان (مرحوم عباسی معاون وقت دادگستری استان تهران) گفتند: با عصبانیت و خشم هرچه تمام جلسه را ترک کردم و به دفتر خودم رفتم. آنجا هم  خانمی نشسته بود و نزد من آمد و موضوعی را با من در میان گذاشت که آنهم از این قرار بود که: روزی به منزل این خانم چند مأمور منکرات به دلیل اینکه این خانم رابطه نامشروع با اشخاص متعددی دارد، ریختند و او را گرفتند. گویا در بین راه، این خانم ملتمسانه از آنها درخواست می کند که رهایش کنند و هر وقتی که آنها گفتند به کلانتری و یا دادگاه مراجعه کند و شماره خود را به مأمورین می دهد و به منزل بازمیگردد. از آن پس نه تنها آنها بلکه دوستانشان مشتری آن خانم شدند و خدمت ایشان می رسیدند!!!!.

پس از کند و کاو فراوان و پرس و جو از صحت و سقم چنین مسائلی ، به درستی موضوع پی بردم. مرحوم عباسی گفت که منهم اداره منکرات را منحل کردم و آمدم نزد شما.

نتیجه گیری که از این دو موضوع که قاعدتاً شمار این گونه گزارشات بسیار زیاد است، می شود کرد، چنین است:

 

الف) خانم هائی که به لحاظ حداقل تأمین معاش و مایحتاج و ماندن و زیستن، ناگزیر به چنین عمل ناشایست و قبیحی روی می آورند، طبق تحقیقاتی که در دانشگاه بوعلی سینا به عمل آمده بیش از 90% شان رضایت ندارد و چه بسا ناچار می شوند حتی دختران معصوم خود را به این کار بکشانند.

ب) زنای با محارم: به دلیل فقر و تنگدستی وقتی یک خانواده اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر شبها در یک اتاق می خوابند و برهمه مبرهن و آشکار است که پسر جوان و نوجوان، دنیای شهوت است، پس از یک شب، دو شب و ... بالاخره صبرش به سر می آید و با کمال تأسف، می شود آنچه که نباید بشود.

ج) زنانی که شوهران معتاد دارند که خود آنها برای همسرشان، مشتری پیدا می کنند که پولی دربیاورند و خرج اعتباد خود بکنند.

د ) دختر و پسری که همدیگر را دوست دارند اما شرایط تشکیل زندگی از لحاظ درآمد و کار و مسکن و ... ندارند، تا کی باید صبر کنند، طبیعی است که معاشقه داشته باشند. در غیر اینصورت این جوانان پاک و نجیب باید به انحراف کشیده شوند؟

و از این دست، طبقه بندی ها زیاد است که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد.

و در نهایت این روابط به هر دلیل و علتی که میخواهد باشد، دنیای ترس از آبرو، اضظراب، دلهره مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی و ... برای طرفین وجود خواهد داشت که این خود مشکلات عدیده ای را به همراه خواهد داشت.

بنده در شرایط و موقعیتی نیستم که درحال حاضر بتوانم راه حل مناسبی ارائه کنم اما در چندین کشور پیشرفته اروپایی و افریقایی که سفر داشتم، کلاً موضوع روابط جنسی، مسئله کاملاً حل شده است و حتی در دبیرستان های آنها امکانات فراوانی برای این  قضیه وجود دارد. گفتن چنین مطلبی صرفا جهت اطلاع بود وگرنه حقیر، نه این عمل را تایید و نه رد می کنم.

حکومت ها، مسئولین فعلی و حتی خودِ ما که بالای شصت سال، سن داریم، آب روی رودخانه و این جوانان که آینده ساز این مملکت و مسئول حفظ تمدن بزرگ ایران هستند، ریگ های کف رودخانه اند. آیا بهتر نیست برای حل و فصل چنین معضلاتی به این عظمت هرچند خیلی دیر شده، چاره اساسی بیندیشیم؟!!

با یک مثال، این بحث را روشن تر می کنم:

فرض کنید پسر و دختر که بهر دلیل نتوانسته اند ازدواج کنند، با کمال رضایت و طرح دوستی می ریزند  و تا حدودی هم نیازهای جنسی خود را برطرف می کنند. و البته از طرفی، این آقا پسر نقش بادیگارد و محافظ دخترخانم هم، ایفا می کند،  طوریکه در مقابل مزاحمت های خیابانی که با آن مواجه میشود، کسی هست که از او مراقبت کند. که البته متأسفانه بعضی وقتها برخوردها به مشاجره و در نهایت به کلانتری کشیده می شود و مصیبت اینجاست که دختر و پسر را بعنوان گناهکار نگه می دارند تا والدینشان بیایند و تکلیفشان را روشن کنند و مزاحمین به نوامیس مردم را رها می کنند!!! تا کی قرار است چشمان خود را به روی واقعیات ببندیم و سر را داخل برف کنیم؟

بنده حقیر با توجه به تعالیم دین مبین اسلام  دریافته ام که:

1- رابطه بین زن و مرد با عنف و زور باشد، حرام است.

2- زنان و مردان متآهل هم نباید به یکدیگر خیانت کنند که عاقبتشان با کرام الکاتبین است.

در قوانین و قضاوت ها باید معلوم شود که چنانچه دو نفر با رضا و رغبت با هم سینما و پارک و ... می روند، اینها مجرم هستند یا کسانی که به حریم خصوصی این دو نفر وارد شده اند؟

زمان جنگ و اواخر دهه 1370 خودم، هم مشاور فرهنگی نماینده امام (ره) در یکی از نیروهای انتظامی بودم . یک روز پنجشنبه بود که با همسرم به طرف کرج (منزلمان کرج بود)، مأموران بازرسی کرج، اتومبیلم را متوقف کردند، باتوجه به اینکه همسربنده هم از حجاب کامل حتی چادر برخوردار بود.

آن شب و فردای آن روز با تمام توان و ارتباطات زیادی که با افراد ذی نفوذ در تهران، حتی داماد آیت الله خمینی (ره) مرحوم محمد بروجردی در شورای فرهنگی آن نهاد انتظامی که من حضور داشتم، با غضب و عصبانیت بسیار فراوان، شکایت خود را مطرح کردم.

به نظر حقیر، مردم خودشان باید این مسئله را در کشور حل کنند هرچند مأموران حکومتی غالباً مزاحم و کار خراب کن هستند و دخالت آنها اوضاع را بدتر می کند عین همان موضوی که مرحوم عباسی معاون وقت دادگستری نقل کردند.  چراکه امیدی به مسئولین حکومتی نیست.

در پایان با خلاصه ای از گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در سال 1395 منتشر شده و خیلی هم جای نقد و بحث دارد، مطلب را به پایان می رسانم. البته قابل به ذکر است که مطلب فوق، فتح بابی مبنی بر نقش زنان جامعه در تمدن سازی هر کشور می باشد. به قول ناپلئون بناپارت «چنانچه خواهید تمدن و ریشه کشوری را بشناسید، نخست زنان آن جامعه را بشناسید».

و اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در سال 1395 منتشر شده و گزارش مؤسسه تحقیقات ابن سینا در همین مورد، را در زیر آورده ام.

 

آمار تکان دهنده مجلس از روابط جنسی در ایران

کد خبر: ۴۲۳۹۵۲

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۸

در اين گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتايج تحقيق بر ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصيلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ منتشر شده است.

به گزارش پارسینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، نوزدهم خرداد گزارشی با عنوان «ازدواج موقت و تاثير آن بر تعديل روابط نامشروع جنسی» روی وب‌سايت خود منتشر کرده است.

در اين گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتايج تحقيق بر ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصيلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ منتشر شده است.

بر اساس اين تحقيق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش آموز يعنی ۷۴.۳ درصد دارای رابطه «غير مجاز با جنس مخالف» بوده‌اند.

همچنین طبق این گزارش، در سال تحصیلی 1386-1387 از 141552 دانش آموز (دختر و پسر) دوره متوسط در کل کشور تعداد 24889 نفر (17.5 درصد) دارای روابط همجنسگرایی (لواط و مساحقه) بودند.

به نوشته این گزارش، بر اساس اظهارات کارشناسان در سال 1388 در دهه 1960 و 1970 میلادی سن روسپیگری بالای 30 سال بود، اما اکنون سن روسپگیری به 15 سال به بالا رسیده است. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردهاست و 11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند.

در سال های 1388 و 1389 آمار کشف باندهای فساد 30 الی 35 درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنين به يک تحقيق انجام شده توسط محمود گلزاری، عضو هيات دانشگاه علامه طباطبايی اشاره کرده است.

بر اساس اين تحقيق، ۸۰ درصد دختران مورد پرسش در چند دبيرستان دخترانه تهران گفته‌اند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده‌اند.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزير ورزش و جوانان، ۲۱ ارديبهشت امسال نيز گفته بود که بر اساس گزارش‌های آموزش و پرورش، ۴۰ درصد دانش‌آموزان رابطه با جنس مخالف را از ۱۴ سالگی شروع کرده‌اند.

به گفته وی، ارتباطِ پيش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به ۳۰ سال پيش، سه برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نيز به دوره راهنمايی رسيده است.

تهيه کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکيد کرده‌اند که اين آمار گوشه‌ای از حقيقت را نشان می‌دهد نه همه آن را.

 

موسسه تحقیقات ابن سینا

رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

سمیح هاشمی، صدیقه صدیق، [...]، و ناهید خدکارامی

اطلاعات مقاله اضافی

چکیده

زمینه

شیوه های جنسی به عنوان یک جنبه مهم سلامت باروری، بسیاری از تاثیرات جسمی و روحی بر زندگی مردم دارد، شواهد محدودی در مورد این شیوه ها و الگوی آنها در میان زنان ایرانی وجود دارد. از این رو ما با هدف تعیین انواع مختلف شیوه های جنسی در میان زنان ایرانی از 19 تا 45 ساله متاهل استفاده کردیم.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 200 زن متاهل در سن 19 تا 45 سال و در مراجعه به مرکز بهداشت عمومی طالقانی برای بررسی سالانه زنان و زایمان از نوامبر 2008 تا مه 2009 با استفاده از نمونه گیری مناسب انجام شد. شرکت کنندگان در مورد تجربه خود در مورد انواع مختلف جنس، و نیز دیدگاه ها و احساسات خود در مورد چنین شیوه هایی، با استفاده از یک پرسشنامه ناشناس تحقیق کردند.

نتایج:

میانگین سن شرکت کنندگان 34 سال بود. همه تا به حال جنس واژن را تجربه کرده اند و 50.9٪ نیز گزارش شده است که تجربه های دیگر جنس (غیر واژینال) نیز وجود دارد. با توجه به برخی از محرمانه بودن رفتارهای جنسی غیر واژینال در میان زنان در ایران، احساسات زنان در رابطه با شیوه های مختلف جنسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

والسلام – محمدعلی اثنی عشری

27/11/1396

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز