یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

تصمیمها و کارهای بزرگ زنان و مردان بزرگ می خواهد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

محمدعلی اثنی عشری: بخدا هیچگاه در ایران قحط الرجال نبوده و الآن هم نیست اما غالبا تمامیت خواهان - نان به نرخ روز خورها وناشایستگان ؛ بدون ترس از خدا و خشم مردم ازکشور ومردم سهم نا داشته میخواهند!!

محمدعلی اثنی عشری,گروگانگیری ,کارکنان سفارت آمریکا در ایران ,دانشجویان پیروخط امام ,شهید بهشتی ,محمدعلی رجایی ,کارهای بزرگ ,آدمهای بزرگ ,دکتر ابراهیم یزدی ,دکتر حسین فاطمی ,کودتای 28 مرداد 1332 در ایران ,,

شهیدان: سید محمد بهشتی - محمد علی  رجایی : مردان بزرگ و اهل تصمیمت بزرگ

1 - روزی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که شهید بهشتی رییس شورای عالی قضایی و تاجایی که خاطرم هست ...شهید محمد علی رجایی نخست وزیر بود ...شیرمردی بعنوان فرماندار یکی از شهرستانها بهر نحوی شده بود خود را به دفتر شهید بهشتی میرساند و پس از توضیحات و گزارشاتی به شهید بهشتی از فساد و پاتی بازی و رشوه و...در دادگستری شهرستان خود میگوید!

«« بلافاصله شهید بهشتی میگوید ...خوب برو و درب آن دادگستری اینچنینی را گِل بگیر!!»»

برای  آن فرماندار انقلابی و شهید بهشتی مظلوم اما اهل تصمیمات و اقدامات بزرگ صفتی جز مردان بزرگ ایران زمین نمی توان گفت ...حالا بگذریم که فردای آنروز اتفاقآ جناب فرماندار , همین کار را میکند !! یعنی درب دادگستری را گِل

میگیرد..چند ساعت بعد خود شهید بهشتی به آن فرماندار محترم تلفن میزند واز جار و جنجال به پا شده برای فرماندار میگوید !! ونهایتاً دستور میدهد تا درب دادگستری را باز کنند :

وتا یادم هست در همان ایام که جنگ عراق علیه ایران شروع شده بود ...ومدام از غرق کردن کشتیهای آذوقه که بسمت ایران می آمدند توسط میگ های عراقی خبرهای ناخوشی می آمد!!

بلحاظ حساسیت کار تقریباً در هفته سه یا چها بار مسول سیلوهای گندم بخصوص حضوراً نزد آقای نخست وزیر (شهید رجایی) میرفت و گزارش کم شدن روزانه گندم را گزارش میداد...تصمیمات بزرگ شهید رجایی در اینمورد چنین روایت شده است که:

مثلاً چنانچه روزهای قبل 10 گونی ویا کیسه های آرد در مقابل چشم مردم به نانوایی ها میدادند بازدن هرکشتی آذوقه گفته بود همان روز 2 کیسه اضافه آرد را در مقابل نانوایی ها دِپو کنند!!...تا جاییکه روزی مسئول سیلوها نا امیدانه و رنجور به شهید رجایی میگوید :

«« جناب نخست وزیر: چنانچه حسب رویه هر روز بخواهیم عمل کنیم برای فردا ...گندم نیست!! و باز شهید رجایی دستور میدهد امروز هم همان رویه را اجرا کنید!!»» تا خوشبختانه از طریقی که راستش من هم نمیدانم  و راوی هم در این خصوص بمن چیزی نگفت !!

از شب تا صبح گندمی که به داخل ایران رسیده بود را به تمام سیلوها رسانیده و همه را ًپرکردند از این نمونه تصمیمات و اقدامات بزرگ و جسورانه ؛ فراوان از شهید رجایی شنیده ام : چون خود در متن قضایا بودم و در همان دوران دانشجویی به اتفاق چهر نفر دیگر و با مصوبه هیات وزیران شهید رجایی چون صلاحیت احراز سمت مدیر کلی را نداشتیم ...اما صلاحیت مدیرکلی را داشتیم وبر اساس رویه استخدامی آنروز ؛ مدیر کل شدیم...

همایش نهضتهای آزادیبخش کشورهای اسلامی در هتل هویزه توسط دانشجویان پیرو خط امام

همایش نهضتهای آزادیبخش کشورهای اسلامی در هتل هویزه توسط دانشجویان پیرو خط امام

محمدعلی اثنی عشری:همایش نهضتهای آزادیبخش کشورهای اسلامی در هتل هویزه توسط دانشجویان پیرو خط امام

1- خدا رحمت کند مرحوم بازرگان و وزیر امرخارجه او مرحوم دکتر ابراهیم یزدی راکه بایک تصمیم بزرگ و جسورانه میتوانست پیراهنعثمانی بنام گروگانگیری بوجود نیاید ...نکته ای که دوستان من نشنیده ام تا کنون به آن اشاره کنند !!

روزی یکی از نزدیکان مرحوم دکتر یزدی بمن گفت :

«« شما ودوستانتان ( دانشجویان پیرو خط امام خیانت کردید واگر سفارت آمریکا اشغال نمیشد ...چنین و چنان نمیشد !!)

این حرف دردوران حیات مرحوم دکتر ابراهیم یزدی بمن گفته شد و چون میدانستم وی از بستگان نزدیک دکتر یزدیست گفتم تا به مرحوم دکتر یزدی هم بگوید ...

گفتم : یک مگر درجریان کودتای 28 مرداد و ملی شدن صنعت نفت که مثل 13 آبان ...خون مردم و دلسوزان کشور بجوش نیامده بود و هر لحظه غلط یا درست بیم آن نمیرفت تا سفارت انگلیس اشغال و آنجاهم گروگانگیری و عواقب آن پیش بیاید ...چرااینطور نشد؟؟

«« چون دکتر حسین فاطمی بدلیل اینکه مرد فهیم - فرهیخته و نترس و پر جراتی  برصندلی وزارت خارجه نشسته بود.

واو قبل از اینکه کار به اشغال سفارت انگبیس و عواقب آن برسد با یک تلفن واحیاناً در پی آن طی یاد داشتی به سفیر انگلیس نوشت:

: ظرف مدت 48 ساعت ؛ سفیر و کارشناسان ارشد سفارت انگلیس خاک ایران را ترک کنند!! و اینکار باعرف دیپلماتیک وروشهای جاری دیپلماسی هم مغایرتی نداشت!!»»

چنانچه مرحوم دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت باسفیر و کارکنان ارشد سفارت آمریکا همین کار را میکرد ؛ مگر دانشجویان پیرو خط امام وقت و نیروی اضافی داشتند که سفارت را اشغال کنند ؟؟ ودیگران ...( اشغال را به گروگانگیری مبدل گردانند!!)

 

 2 - «« فرق است بین اشغال چند ساعته یک سفارتخانه که در اثر خشم گروهی از مردم انجام میشود تا گروگانگیری 444 روزه !!»»

تا جاییکه حقیر بعنوان عضو کوچکی از دانشجویان پیرو خط امام در جریان بودم ؛ قرار بر اشغال چند ساعته و خواندن اطلاعیه ای که شب قبل تنظیم شده بود درحضور خبرنگاران آمریکایی و بخصوص شبکه های تلویزیونی آمریکاییها بود و بس:

تصاویری از یک دیدار تاریخی دانشجویان پیروخط امام با آیت الله خمینی در جماران: محمدعلی اثنی عشری ودوستان حاضر در سفارت آمریکا:

تصاویری از یک دیدار تاریخی دانشجویان پیروخط امام با آیت الله خمینی در جماران: محمدعلی اثنی عشری ودوستان حاضر در سفارت آمریکا:

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز