پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

تاریخ ایجاد در 06 ارديبهشت 1392 نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری
ROOT دسته: مطالب ویژه
نمایش از 06 ارديبهشت 1392 بازدید: 26874

 

اگر حركت به سمت شايسته سالاري درست است و در نظام شايسته سالار نخبگان در جايگاه مناسب خود قرار خواهند گرفت، آيا بهتر نيست به جاي پرداختن به نخبگان به دنبال شايسته سالاري در كشور باشيم و آيا چنين اقداماتي با ارتقاء شايسته سالاري منافات ندارد؟

با توجه به باز توليد سيستم‌هاي معيوب در شرايط موجود، لازم است پيش‌رانها و نيروهايي تغيير جهت سيستم را به سمت وضعيت مطلوب ايجاد و تقويت كنند. يكي از كاركردهاي نظام نخبگاني كشور كه با تدبير و درايت مقام معظم رهبري ايجاد شده است، اصلاح سيستم‌ها تا رسيدن به وضعيت مطلوب است.

اغلب رويكردها واقدامات سند راهبردي كشور درامور نخبگان نيز با رويكرد توسعه شايسته سالاري و تبديل جامعه به فضايي مناسب براي رشد استعدادها و تكريم نخبگان تدوين شده است و نه با رويكرد مديريت مستقيم، متمركز و حمايتي نخبگان و استعدادهاي برتر.  مسايل جامعه نخبگاني فراتر از موضوع صرف شايسته سالاري است، هر چند شايسته سالاري يكي از اصلي‌ترين مباحث نظام نخبگاني است.

چطور مي‌توان پارادوكس عدم برچسب‌زني را با شناسايي نخبگان جمع كرد؟

برچسب زني به معني نهادن اسم عام «نخبه» به عنوان يك ويژگي بر افراد است و نه حذف همه عناوين و رتبه‌ها. به عبارتي هر فرد داراي رتبه‌ها و عناويني است كه در سيستم‌ها و از طريق ساز و كارهاي مختلف كسب كرده (مثال قهرمانهاي ورزشي مي‌تواند ذهن مخاطب را به موضوع نزديك كند).  سند مخالف شناسايي شدن نيست، بلكه مخالف اطلاق يك نام عام بر همه افراد و علي‌رغم تنوع ويژگي‌ها و نخبگي‌هاست. این سند مخالف عدم وسعت بخشی به دایره نخبگي وجامعه نخبگاني به دليل ترس از اطلاق اين واژه بر افراد، شناسايي كردن توسط يك نهاد متمركز حاكميتي و عدم ابتناء بر ويژگي‌هاي غير متعارفي است، كه توسط جامعه خبرگان يك حوزه معتبر شناخته مي‌شود. به اين ترتيب نهادن نام نخبه از طريق يك نهاد بيروني و شناساندن يك فرد به عنوان نخبه به جامعه پيرامون او امري است كه در خود محيط او هم پذيرفته نيست چه آن كه بسياري از كساني كه عنوان نخبگي بنياد را دارند در محيط‌هاي تحصيلي، كار و اجتماعي خود به اين عنوان شناخته شده نيستند اين موضوع خود اعتبار بنياد و نهادهاي حاكميتي حوزه نخبگان را مخدوش مي‌سازد.

سند مشوق و انگيزه دهنده به مسابقات، المپيادها، جوايز و جشنواره‌ها است به اين ترتيب برنده مدال المپيادx، يك برنده مدال المپياد x است و نه يك «نخبه» در تمامي حوزه‌ها. به اين ترتيب عناوين تخصصي توسعه مي‌يابد، اما واژه نخبه به صورت يك برچسب به کار گرفته نمی شود.

آيا عدم جداسازي كه در سند ذكر شده است با فعاليتهاي شناسايي در تضاد نيست؟

در اين سند جداسازي كامل مانند آنچه در برخی مدارس مشاهده مي‌شود رد شده است.جداسازي به منظور توسعه يك ويژگي خاص، براي زمان محدود، و صرفا در يك حوزه مشخص، براي توسعه توانمندي استعدادهاي درخشان، اجتناب‌ناپذير است. از اين رو مدارس تابستاني، رويكرد برون مدرسه‌اي و مدارس تخصصي با پايه عمومي مشابه ساير مدارس و تخصص در يك رشته خاص  و تبديل «مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان» به يك نهاد سياست‌گذاري در آموزش و پرورش كشور رويكرد جايگزين است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

برای حمایت از ما امتیاز دهید
جوملا یک نرم افزار رایگان کد باز است که تحت قانون GNU/GPL کار می کند.