یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

مصاحبه اختصاصي روزنامه فرهيختگان با معاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان - صفحه - 4

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

 

با توجه به رويكردهاي سند تكليف نهادها و ساختارهاي فعلي مثل سمپاد و نخبگي دانشگاه‌ها و عناوين و... چيست و با توجه به شرايط فعلي آيا امكان عملي شدن اين رويكردها وجود دارد؟

نگاه سند نه تنها به از بين رفتن چنين نهادهايي نيست بلكه توسعه آنها با رويكردي صحيح و ساز وكار مناسب را در بر دارد. به اين معنا كه به جاي وجود مدارس سمپاد يا مجموعه‌هاي نخبگاني خاص، مجموعه‌هاي نخبگاني متعددي با حوزه‌هاي تخصصي مختلف توسط جامعه ايجاد مي شود و نهادهاي حاكميتي امر سياست‌گذاري، استانداردسازي و نظارت بر آنها را بر عهده دارند. نقش مراكزي مثل سمپاد و استعدادهاي برتر وزارت علوم و حتي بنياد، نقش سياست‌گذارانه خواهد شد .اين امر در حوزه‌هاي مختلف كاملا ملموس و پذيرفته است به عنوان مثال نقش وزارت صنايع در توليد داخلي، ورود به توليد يا ايجاد كارخانه توسط خود او نيست بلكه ايجاد زمينه‌هايي براي ترغيب جامعه به سرمايه‌گذاري، بسترسازي براي توليد ونظارت راهبردي در آن است. حال آنکه مثال کار ما در موضوع نخبگان مثل آن است که ما هم كارخانه مي‌زنيم و هم متولي توليد هستيم و هم مستقيما نظارت و ارزيابي تك‌تك محصولات را بر عهده داريم!

  • سند راهبردي نخبگان مخالف عدم وسعت بخشي به دايره نخبگي و جامعه نخبگاني به دليل ترس از اطلاق اين واژه بر افراد، شناسايي كردن توسط يك نهاد متمركز حاكميتي و عدم ابتناء بر ويژگي هاي غيرمتعارفي است.

ارتباط سند راهبردي نخگان با قانون برنامه پنجم توسعه گشور چگونه است؟

قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه‌اي عملياتي ميان مدت براي طي يكي از گام‌هاي رسيدن به چشم‌انداز بيست ساله است، از اين منظر سند اين وجه شباهت را با آن قانون دارد كه آن هم براي تحقق يكي از اهداف چشم‌انداز 1404 تدوين شده است. اما سند، مجموعه‌اي تخصصي و معطوف به يك موضوع خاص (نخبگان) است كه در اين وجه، اصالتا قرابتي موضوعي با ماده 18 قانون برنامه دارد و در سند به طور كامل و با شرح و عمق كاملتر تمامي مفاد اين بند در بخش اقدامهاي سند لحاظ شده است.

ارتباط سند با نقشه جامع علمي كشور و ارتباط بنياد ملي نخبگان با ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور چگونه خواهد بود؟

رابطه سند با نقشه، رابطه «عموم و خصوص من وجه» است. حوزه‌هاي مربوط به نخبگان در نقشه علمی در سند نيز به طور دقيق‌تر وكاملتر آورده شده است. اما موضوعات مشتركي كه از محيط بيروني موثر بر امور نخبگان قلمداد شده‌اند براي جلوگيري از تكرار مطالب، مجددا در سند نخبگان ذكر نشده است. علاوه بر اين در سند حاضر پيشنهاد شده كه همان نقشي را كه ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور نسبت به نقشه جامع دارد، بنياد ملي نخبگان نيز نسبت به سند راهبردي كشور در امور نخبگان داشته باشد.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز