پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

مجموعه مقالات آسیب شناسی

تاریخ ایجاد در 12 اسفند 1395 نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری
ROOT» دسته: مجموعه مقالات آسیب شناسی
نمایش از 12 اسفند 1395 بازدید: 1027

اسفند ۵, ۱۳۹۵    ۱۰:۰۰:۵

 

 دوات: یک هفته بعد از آن روزی که چند کولبر در بهمن کوه‌های سردشت گرفتار شدند، به همراه چند نفر از همکاران به پیرانشهر رفتیم؛ شهری که یکی از سکونتگاه‌های بسیاری از کولبران است و کوی و برزنش به مردهایی که به کوه رفته‌اند و جنازه‌شان برگشته عادت دارد؛ شهری که وقتی واردش شدیم، انتظار شنیدن رنج را داشتیم و وقتی از آن خارج می‌شدیم، تعریف‌مان از رنج با آنچه پیش از سفر می‌پنداشتیم، تفاوت داشت.

امیدواری پشت در آهنی

به پیرانشهر که می‌رسیم، چشم‌مان هنوز به در و دیوار عادت نکرده و به دنبال تابلوهایی که ما را به مرز یا روستاها هدایت کند، می‌گردیم که با انبوهی از مردم پشت یک در آهنی در وسط شهر مواجه می‌شویم. جایی که پیر و جوان صف کشیده‌اند، در دسته‌های چند نفری با هم حرف می‌زنند و هرکس از راه می‌رسد، کاغذهای روی در آهنی را با دقت کند‌و‌کاو می‌کند و وقتی نامش را پیدا نمی‌کند، به بقیه آنها که پیش از او نام خودشان را نیافته‌اند، می‌پیوندد. اینجا محلی است که مجوزهای کولبری صادر می‌شود. دفترچه‌هایی با صد برگ، برای صد بار تردد کردن از مرز تمرچین و اینها امیدوارترین بیکاران این شهر هستند. کسانی که هنوز تن‌شان یارای به دوش کشیدن بارهای صدکیلویی و دویست کیلویی را دارد، هم کارت پایان خدمت دارند و هم در محدوده ۱۵ کیلومتری مرز ساکن هستند و مدارک‌شان را به هنگ مرزی داده‌اند تا برای‌شان کارت و دفترچه صادر شود.

می‌پرسم وقتی کارت بگیرید چند نوبت در هفته می‌توانید بار بیاورید؟ می‌گوید: محدودیتی ندارد ولی چون تعداد کولبران زیاد است، گاهی در طول یک هفته یک بار هم نوبت به ما نمی‌رسد. جوانی است حدود ۳۵ ساله که توضیح می‌دهد:

 
تاریخ ایجاد در 10 ارديبهشت 1392 نوشته شده توسط احمد واعظي
ROOT» دسته: مجموعه مقالات آسیب شناسی
نمایش از 10 ارديبهشت 1392 بازدید: 1962
اين مقاله بر آن است كه عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي را مورد بحث قرار دهد.عدالت توزيعي با تئوري عدالت جان رالز، وارد مرحله جديدي شده است.

مطابق نظر رالز، عدالت يك ارزش ساده در ميان ارزش‌هاي ديگر كه بر نظم اجتماعي و روابط انساني اثر مي‌گذارد، نيست. بلكه يك ارزش اجتماعي متعالي و اساسي است.

اهميت و جايگاه ارزش اجتماعي آن همسان با اهميت مسأله حقيقت در معرفت انساني است. همان‌گونه كه اعتبار مشروعيت هر تئوري وگزاره شناختي به واسطه مسأله حقيقت، محك زده مي‌شود مشروعيت و كمال هر ساختار اجتماعي نيز مبتني بر سازگاري و انطباق آن با اصول عدالت است

واژگان كليدي: عدالت اجتماعي، عدالت توزيعي، ساختار اجتماعي، معيار عدالت، حق و خير، جانرالز، برابري.

مقدّمه

مقولة ‌عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي (distributive Justice) در تاريخ مكتوب عدالت‌ پژوهي هماره سهم قابل توجهي از مباحث را به خود اختصاص داده است. ارسطو در كتاب مشهور خويش «اخلاق نيكو ما خوس، عدالت را به دو بخش تقسيم مي‌كند و كنار عدالت توزيعي، عدالت تأديبي يا كيفري (retributive Justice) را به صورت بخش دوم عدالت ذكر مي‌كند. فيلسوف شهير اسلامي، فارابي در كتاب فصولالمدني عدالت را به اعم و أخص تقسيم مي‌كند و عدالت به معناي أخص را كه در فصل 58 كتاب به آن مي‌پردازد، به دو بخش تقسيم مي‌كند و قسم اوّل آن را عدالت در قسمت و توزيع مي‌داند و تأكيد مي‌ورزد كه هر يك از افراد اهل مدينه، سهمي در خيرات مشترك (مال، ثروت، كرامت انساني، منزلت‌ها و مراتب اجتماعي، سلامت و بهداشت و مانند آن) دارند كه بايد به طور برابر و با رعايت استحقاق‌ها و شايستگي‌ها دريافت كنند.
 
برای حمایت از ما امتیاز دهید
جوملا یک نرم افزار رایگان کد باز است که تحت قانون GNU/GPL کار می کند.