یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

 

لیست پزشکان بیمارستان میلاد:

ورود به لیست پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲ )

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

قلب و عروق:

 

متخصص داخلي شبانه روزي ۰۰۰۰۰۰۲۰ متخصص قلب وعروق
افسانه شعبان ۰۰۰۴۹۸۶۵ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
پزشک تراکم استخوان ۰۰۰۰۰۰۹۹ متخصص قلب وعروق
پزشک تست ورزش ۰۰۰۰۰۰۹۶ متخصص قلب وعروق
پزشک تصویربرداری روتین ۰۰۰۰۰۰۸۲ متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی ۰۰۰۰۰۰۹۷ متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی تخصصی ۰۰۰۰۰۰۸۴ متخصص قلب وعروق
پزشک فشارخون ۰۰۰۰۰۰۹۴ متخصص قلب وعروق
پزشک ماموگرافی ۰۰۰۰۰۰۹۸ متخصص قلب وعروق
پزشک نوار قلب ۰۰۰۰۰۰۹۵ متخصص قلب وعروق
پزشکان CT ۰۰۰۰۰۰۸۷ متخصص قلب وعروق
پزشکان EEG ۰۰۰۰۰۰۶۰ متخصص قلب وعروق
پزشکان EMG/NCV ۰۰۰۰۰۰۶۱ متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-A ۰۰۰۰۰۰۸۶ متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-B ۰۰۰۰۰۰۸۸ متخصص قلب وعروق
پزشکان OCT ۰۰۰۰۰۰۹۱ متخصص قلب وعروق
پزشکان VF ۰۰۰۰۰۰۸۹ متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیو چشم ۰۰۰۰۰۰۶۵ متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیوپلاستی ۰۰۰۰۰۰۶۴ متخصص قلب وعروق
پزشکان اسکن چشم ۰۰۰۰۰۰۶۶ متخصص قلب وعروق
پزشکان پريفرال ۰۰۰۰۰۰۶۳ متخصص قلب وعروق
پزشکان گفتاردرمانی ۰۰۰۰۰۰۶۲ متخصص قلب وعروق
دكتر اسفنديار فولادي ۰۰۰۷۰۷۶۱ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتر جلال نوروزي خراساني ۰۰۰۳۶۳۳۸ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا بهشتي ۰۰۰۹۳۰۲۷ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا صابري همداني ۰۰۰۲۸۸۸۸ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر سعيد اشتري ۰۰۰۳۷۲۰۱ متخصص قلب وعروق
دكتر سعيد يارمحمدي ۰۰۰۳۳۴۷۸ متخصص قلب وعروق
دكتر سهراب اعظم زنگنه ۰۰۰۱۶۷۲۷ متخصص قلب وعروق
دكتر شهرام حكيمي ۰۰۰۳۳۷۶۹ متخصص قلب وعروق
دكتر شهريار شهرياري ۰۰۰۲۷۰۶۹ متخصص قلب وعروق
دكتر عبدالرضا محجوب ۰۰۰۴۲۰۳۰ متخصص قلب وعروق
دكتر عصمت منشي زاده ۰۰۰۹۰۰۷۱ متخصص قلب وعروق
دكتر علي عبده كلاهچي ۰۰۰۳۵۵۱۷ متخصص قلب وعروق
دكتر علي معصومي ۰۰۰۳۲۹۰۰ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر قيصر غريبي ۰۰۰۷۲۴۹۵ متخصص قلب وعروق
دكتر مجيد حلواچي ۰۰۰۴۹۱۱۷ متخصص قلب وعروق
دكتر محسن صادقي قهرودي ۰۰۰۵۸۹۷۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر محمد حسن اشعري ۰۰۰۱۶۰۵۵ متخصص قلب وعروق

دكتر محمدرضا سليمان پور ۰۰۰۶۰۶۸۷ متخصص قلب وعروق

دكتر محمدعلي حاتمي زاده ۰۰۰۲۵۱۱۸ متخصص قلب وعروق
دكتر مسعود زارع زاده ۰۰۰۳۷۲۵۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر مهناز مهدي زاده ۰۰۰۳۱۰۳۷ متخصص قلب وعروق
دكتر ميكائيل عظيمي ۰۰۰۳۸۵۴۵ متخصص قلب وعروق
دكتر ناصر مهتاب ۰۰۰۵۱۰۰۴ متخصص قلب وعروق
دكتر ناهيد كاظميان ابيانه ۰۰۰۴۶۶۷۷ متخصص قلب وعروق
دكترآرزو خسروي ۰۰۰۶۲۴۱۸ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكتراصغر مزارعي ۰۰۰۷۱۵۰۱ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكترامير طاوسي ۰۰۰۶۵۹۸۷ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتربهرام ذبيحي فرد ۰۰۰۴۰۷۱۵ متخصص قلب وعروق
دكترپروانه بهمن زياري ۰۰۰۷۷۹۳۸ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكترسيدحسن مهدوي ۰۰۰۲۵۴۵۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترشهرام فيروزفر ۰۰۰۳۶۳۱۱ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترعباس سروي ۰۰۰۵۱۶۱۵ متخصص قلب وعروق
دكترعباس لروند ۰۰۰۵۱۹۰۵ متخصص قلب وعروق
دكترعطااله باقرزاده ۰۰۰۶۷۳۲۸ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترعطااله منافي ۰۰۰۳۳۵۱۰ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترفاطمه توكلي ۰۰۰۸۱۹۴۳ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترمجيددهقاني دكترجواد سليمي ۰۰۰۲۲۲۲۲ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترمريم اسمعيلي ۰۰۰۷۸۵۸۸ متخصص قلب وعروق
دكترمهراد فخرالديني ۰۰۰۵۷۳۹۸ متخصص قلب وعروق
دكترمهرك پورزاهد گيلاني ۰۰۰۸۱۷۲۳ متخصص قلب وعروق
دكترنادر سلحشورفرد ۰۰۰۱۲۲۷۳ متخصص قلب وعروق
دكترنشاط نظري ۰۰۰۶۹۷۹۰ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترهادي فدوي اردكاني ۰۰۰۳۳۸۲۶ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتريوسف اصغرزاده ۰۰۰۷۱۲۲۸ متخصص قلب وعروق
كاركرد بيمارستان ۰۰۰۰۰۰۰۱ متخصص قلب وعروق
متخصص قلب اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۴ متخصص قلب وعروق
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 


 

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

چشم:

 

دكتر ابوالفضل افخمي عقدا ۰۰۰۲۷۴۰۸ متخصص جراحي چشم
دكتر اصغر ملازاده جلودار ۰۰۰۳۲۴۰۱ فلوشيپ استرابيسم
دكتر بهروز اديبي ۰۰۰۱۹۹۲۶ متخصص جراحي چشم
دكتر بهمن سلاح ورزي ۰۰۰۲۸۹۹۱ فلوشيپ قرنيه
دكتر رضا پورمازار ۰۰۰۹۹۲۸۸ متخصص جراحي چشم
دكتر سيدمحمدرضا حسيني فيروزابادي ۰۰۰۳۵۶۲۷ متخصص جراحي چشم
دكتر شاهرخ رامين ۰۰۰۳۵۸۵۱ متخصص جراحي چشم
دكتر شيرين كاشاني پور ۰۰۰۳۲۹۵۴ متخصص جراحي چشم
دكتر صديقه چيني چيان ۰۰۰۲۷۷۹۴ فلوشيپ استرابيسم
دكتر غلامرضا كشاورزي ۰۰۰۵۶۱۳۱ فلوشيپ شبكيه
دكتر فاطمه جواديان صراف ۰۰۰۲۸۳۴۴ فلوشيپ شبكيه
دكتر مجتبي فدايي ۰۰۰۲۴۳۴۶ فلوشيپ شبكيه
دكتر محسن رحمتي كامل ۰۰۰۵۶۹۷۹ فلوشيپ قرنيه
دكتر محمد رضا عابدي ۰۰۰۲۹۶۰۱ متخصص جراحي چشم
دكتر محمدجعفر قائم پناه ۰۰۰۲۵۰۷۱ فلوشيپ قرنيه
دكتر محمدحسين ملك مدني ۰۰۰۲۹۱۷۸ متخصص جراحي چشم
دكتر محمدرضا سليماني ۰۰۰۳۱۶۵۷ فلوشيپ قرنيه
دكتر محمدرضا غفوري عباس ابادي ۰۰۰۲۳۱۹۳ فلوشيپ شبكيه
دكتر مسعود مهديه ۰۰۰۳۲۳۳۱ متخصص جراحي چشم
دكتر منيژه كمالي علمداري ۰۰۰۵۰۹۰۱ فلوشيپ استرابيسم
دكتر مهران نيكخو ۰۰۰۳۲۹۶۳ فلوشيپ قرنيه
دكتر ناهيد بوربور ۰۰۰۲۸۴۴۴ فلوشيپ اكولوپلاستي
دكتر وحيد احيايي ۰۰۰۲۱۱۶۱ فلوشيپ شبكيه
دكترابوالفضل رحيمي ۰۰۰۴۰۵۲۹ فلوشيپ اكولوپلاستي
دكترالهام قهاري ۰۰۰۹۳۵۶۰ فلوشيپ گلوكوم
دكترحميدرضا سعدآبادي ۰۰۰۳۷۲۹۸ فلوشيپ شبكيه
دكترزهرا رباني خواه ۰۰۰۴۹۵۵۹ فلوشيپ شبكيه
دكترسيدجليل نقيب ۰۰۰۳۳۱۴۲ فلوشيپ شبكيه
دكترسيدمحسن علوي ۰۰۰۳۳۸۹۷ متخصص جراحي چشم
دكترسيدمحمد ميرمحمدصادقي ۰۰۰۳۵۰۴۵ متخصص جراحي چشم
دكترشيلا آرامش ۰۰۰۳۶۵۵۷ فلوشيپ قرنيه
دكترمحمدرضا جمشيدي ۰۰۰۷۱۳۱۲ فلوشيپ قرنيه
دكترندا خدامي ۰۰۰۵۸۸۳۹ فلوشيپ شبكيه
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

بیهوشی:

 

دكتر زهره رضوان قهفرخي ۰۰۰۳۴۹۹۴ متخصص بيهوشي
دكتر بهروز ارژنگ پور ۰۰۰۶۷۴۰۷ متخصص بيهوشي
دكتر پرستو پوربزرگ ۰۰۰۳۰۶۴۶ متخصص بيهوشي
دكتر پيام غلامي پور ۰۰۰۵۲۹۶۳ متخصص بيهوشي
دكتر پيمان پرويزي افشار ۰۰۰۶۹۷۰۴ متخصص بيهوشي
دكتر حسن بلندپروا ۰۰۰۶۵۴۲۶ متخصص بيهوشي
دكتر حسن لعل دولت آباد ۰۰۰۴۶۰۱۹ متخصص بيهوشي
دكتر رضا صفاييان ۰۰۰۳۰۷۷۹ متخصص بيهوشي
دكتر سيدرضا اجاقي حقيقي ۰۰۰۴۱۱۳۹ فلوشيپ درد
دكتر سيدمهرداد هاشمي ۰۰۰۶۱۷۰۴ فلوشيپ بيهوشي قلب
دكتر شهريار عسگري ۰۰۰۳۵۴۹۱ متخصص بيهوشي
دكتر طاهره باقرنيا ۰۰۰۲۸۹۳۹ متخصص بيهوشي
دكتر عليرضا خاتمي ۰۰۰۵۰۰۹۸ متخصص بيهوشي
دكتر عليرضا مرادي ۰۰۰۴۷۱۲۰ متخصص بيهوشي
دكتر فاطمه آذركيا ۰۰۰۴۱۷۶۶ متخصص بيهوشي
دكتر فرشاد حيدري ۰۰۰۴۰۷۶۶ فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكتر فرنوش نجفي زاده ۰۰۰۴۲۵۵۵ متخصص بيهوشي
دكتر كامبيز باقرزادي ۰۰۰۴۲۸۲۲ فلوشيپ درد
دكتر كامران جمشيدي ۰۰۰۴۱۷۶۱ متخصص بيهوشي
دكتر كمال محسني ۰۰۰۵۹۴۸۲ متخصص بيهوشي
دكتر گلاره زريان ۰۰۰۳۹۳۳۳ متخصص بيهوشي
دكتر لادن محمدي ۰۰۰۴۸۷۹۳ متخصص بيهوشي
دكتر ليلا بختياري راد ۰۰۰۳۸۵۲۲ متخصص بيهوشي
دكتر ماريا عرب سروينه باغي ۰۰۰۳۳۳۷۱ متخصص بيهوشي
دكتر مجيد واحدي ۰۰۰۵۳۰۸۸ متخصص بيهوشي
دكتر محمد غفاري پور ۰۰۰۲۸۵۲۴ متخصص بيهوشي
دكتر محمدرضا كوزه گر ۰۰۰۳۵۴۶۷ متخصص بيهوشي
دكتر محمودرضا نظافتي ۰۰۰۵۷۰۵۶ فلوشيپ درد
دكتر محي الدين فصيحي ۰۰۰۴۱۰۹۰ فلوشيپ درد
دكتر مرتضي مرداني دشتي ۰۰۰۴۸۵۳۲ متخصص بيهوشي
دكتر منصور آذريان ۰۰۳۷۵۴۳/ متخصص بيهوشي
دكتر منصور آذريان ۰۰۰۳۷۵۴۳ متخصص بيهوشي
دكتر مهدي صادقي بهاري ۰۰۰۱۳۱۶۴ متخصص بيهوشي
دكتر نگين اشرفي ۰۰۰۵۳۰۵۲ متخصص بيهوشي
دكتر نيلوفر باغي ۰۰۰۴۷۶۲۵ متخصص بيهوشي
دكتر ولي منتظري ۰۰۰۳۰۴۰۶ متخصص بيهوشي
دكتر يحيي عراقي ۰۰۰۱۷۶۱۹ متخصص بيهوشي
دكترآذين احمدي ۰۰۰۴۷۰۸۳ متخصص بيهوشي
دكترابوالفضل آفريده ۰۰۰۴۴۰۲۱ متخصص بيهوشي
دكتراعظم طالوئي ۰۰۰۶۷۶۷۱ متخصص بيهوشي
دكترحسين تلاوت ۰۰۰۳۶۱۴۵ متخصص بيهوشي
دكترحسين دانش نژاد ۰۰۰۵۰۲۹۹ متخصص بيهوشي
دكترحميد غلامي ۰۰۰۶۶۱۸۷ متخصص بيهوشي
دكترحميدرضا حسيني مكارم ۰۰۰۶۱۱۷۳ متخصص بيهوشي
دكترحميدرضا سلطاني ۰۰۰۳۵۰۵۴ فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكتررضا فرحزادي ۰۰۰۴۲۷۰۸ فلوشيپ بيهوشي قلب
دكترسهيل ولي نژاد ۰۰۰۶۵۵۹۱ متخصص بيهوشي
دكترسيدمحمدحسين ميردهقان ۰۰۰۶۴۲۸۳ متخصص بيهوشي
دكترشهاب ولايي ۰۰۰۴۰۱۴۴ فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكترشيرين معتمدي ۰۰۰۴۹۰۸۵ متخصص بيهوشي
دكترعلي شاه عباسي ۰۰۰۳۸۷۵۸ متخصص بيهوشي
دكترعليرضا قرباني ۰۰۰۶۲۰۷۹ متخصص بيهوشي
دكترغلامرضا عباديان ۰۰۰۵۵۴۶۷ متخصص بيهوشي
دكترفريدالدين متوليان ۰۰۰۳۲۸۳۶ متخصص بيهوشي
دكترمحمداسماعيل داوري ۰۰۰۵۲۸۳۴ متخصص بيهوشي
دكترمراد بيات ۰۰۰۶۳۴۹۲ متخصص بيهوشي
دكترمسعود كاظمي ۰۰۰۴۳۹۵۸ متخصص بيهوشي
دكترنائره خداشناس فيروزآبادي ۰۰۰۳۴۹۱۹ متخصص بيهوشي
دكترهلن قرائي ۰۰۰۳۸۵۵۶ فلوشيپ درد
دكتريارمحمد شيراوند ۰۰۰۵۱۳۳۴ متخصص بيهوشي
دكتريارمحمد شيراوند ۰۰۵۱۳۳۴/ متخصص بيهوشي
متخصص بيهوشي (اورژانس )مشاوره ۰۰۰۰۰۰۱۳ متخصص بيهوشي
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

پوست و مو :

 

دكتر ولي ا… خسروجردي ۰۰۰۶۰۴۲۱ متخصص پوست ومو
دكتر پروين جمهري خامنه ۰۰۰۳۴۴۵۱ متخصص پوست ومو
دكتر حبيبه فريدني ۰۰۰۲۶۹۴۱ متخصص پوست ومو
دكتر حسين بخشي ۰۰۰۴۳۵۴۹ متخصص پوست ومو
دكتر رويا گستري ۰۰۰۲۳۸۷۱ متخصص پوست ومو
دكتر غلامعلي شهامي ۰۰۰۶۹۸۶۱ متخصص پوست ومو
دكتر محمد رحمتي رودسري ۰۰۰۵۳۱۷۵ متخصص پوست ومو
دكتر محمدجواد نخعي ۰۰۰۴۲۱۷۱ متخصص پوست ومو
دكتر مهري پاكدل ۰۰۰۳۸۹۶۲ متخصص پوست ومو
دكتر نيما صرافي راد ۰۰۰۹۵۱۲۵ متخصص پوست ومو
دكترسارا خليل آذر ۰۰۰۷۰۸۸۰ متخصص پوست ومو
دكترشهريار نظري ۰۰۰۹۱۴۲۲ متخصص پوست و مو فلوشيپ درماتوپاتولوژي
دكترطاهره محقق ۰۰۰۴۹۸۷۵ متخصص پوست ومو
دكترفيروزه السادات مينو ۰۰۰۶۵۰۸۱ متخصص پوست ومو
دكترمحمدرضا اشرافي ۰۰۰۵۸۸۵۸ متخصص پوست ومو
دكترمريم ابراهيم اژدري ۰۰۱۰۵۰۱۰ متخصص پوست ومو
دكترمينا دليري ۰۰۰۸۰۶۸۵ متخصص پوست ومو
دكترمينا فتح ابادي ۰۰۰۷۵۰۶۶ متخصص پوست ومو
دكترهمايون مژدهي اذر ۰۰۰۵۴۸۸۱ متخصص پوست ومو
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

زنان و زایمان:

 

دكتر الهه اخوان تفتي ۰۰۰۵۵۷۶۶ متخصص زنان وزايمان
دكتر بتول قاضي زاده ۰۰۰۲۴۵۹۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر بهرخ فلك الافلاكي ۰۰۰۳۲۶۶۲ متخصص زنان وزايمان
دكتر پروين گنجي قليچي ۰۰۰۳۱۵۲۸ متخصص زنان وزايمان
دكتر جميله صابري ۰۰۰۳۳۷۶۱ متخصص زنان وزايمان
دكتر راضيه علي زاده ورتاب ۰۰۰۲۸۹۸۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر زهرا شريعتي ۰۰۰۲۲۹۳۲ متخصص زنان وزايمان
دكتر سعيده آصفي ۰۰۰۲۶۳۵۰ متخصص زنان وزايمان
دكتر سوسن عتيقه ۰۰۰۳۳۵۰۳ متخصص زنان وزايمان
دكتر شراره صدري نائيني ۰۰۰۴۲۱۱۲ متخصص زنان وزايمان
دكتر شهره خاكبازان ۰۰۰۲۹۰۰۰ متخصص زنان وزايمان
دكتر طاهره افتخار ۰۰۰۲۸۹۰۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر فاطمه ابراهيمي ۰۰۰۴۹۵۹۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر فرحناز دادخواه ۰۰۰۳۴۷۳۲ متخصص زنان وزايمان
دكتر فرحناز معصومي ۰۰۰۴۷۶۶۴ متخصص زنان وزايمان
دكتر فرحناز مهيار ۰۰۰۳۲۶۳۱ متخصص زنان وزايمان
دكتر فرخنده فلاح پور ۰۰۰۲۵۶۰۴ متخصص زنان وزايمان
دكتر فرناز بهين ائين ۰۰۰۴۵۹۱۶ متخصص زنان وزايمان
دكتر فريبا اميري ۰۰۰۳۷۵۳۱ متخصص زنان وزايمان
دكتر كبري ملايي ۰۰۰۳۴۸۰۵ متخصص زنان وزايمان
دكتر لاله ميرزايي ۰۰۰۵۲۱۵۸ متخصص زنان وزايمان
دكتر ليلي رحيم زاده ۰۰۰۲۹۰۸۸ متخصص زنان وزايمان
دكتر ماندانا سبحاني ۰۰۰۳۷۹۲۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر مريم مكانيك ۰۰۰۳۷۱۲۰ متخصص زنان وزايمان
دكتر مليحه شاددل ۰۰۰۳۶۵۲۶ متخصص زنان وزايمان
دكتر منصوره شعباني زنجاني ۰۰۰۲۳۳۳۰ متخصص زنان وزايمان
دكتر مهرناز رادمهر ۰۰۰۳۵۱۰۱ متخصص زنان وزايمان
دكتر مهري لطفي ۰۰۰۲۵۶۷۵ متخصص زنان وزايمان
دكتر مهناز همايون فر ۰۰۰۲۶۸۰۶ متخصص زنان وزايمان
دكتر نازيلا گروانچي ۰۰۰۳۳۶۵۰ متخصص زنان وزايمان
دكتر ناهيد فرج زاده ۰۰۰۳۴۴۰۸ متخصص زنان وزايمان
دكتر نوشين سنگول ۰۰۰۳۱۲۹۷ متخصص زنان وزايمان
دكتر ويدا عميد ۰۰۰۳۶۸۳۶ متخصص زنان وزايمان
دكترآتوسا عزيزخاني ۰۰۰۵۸۸۹۳ متخصص زنان وزايمان
دكترآرزو حاتمي ۰۰۰۷۰۴۸۱ متخصص زنان وزايمان
دكترآزيتا صديقي مقدم ۰۰۰۳۸۷۰۸ متخصص زنان وزايمان
دكتربهناز اسلامي ۰۰۰۳۸۳۰۵ متخصص زنان وزايمان
دكترخاطره استوار ۰۰۰۳۴۶۹۱ متخصص زنان وزايمان
دكترزهرا خياط زاده ۰۰۱۰۴۹۲۱ متخصص زنان وزايمان
دكترشهرزاد فتحي ۰۰۰۴۷۱۹۲ متخصص زنان وزايمان
دكترفاطمه فيض اله زاد ۰۰۰۳۴۸۱۴ متخصص زنان وزايمان
دكترفيروزه حاجي خان ميرزايي ۰۰۰۷۵۴۳۸ متخصص زنان وزايمان
دكترمژگان بنائي ۰۰۰۶۵۸۸۷ متخصص زنان وزايمان
دكترمهري نخستين پناهي ۰۰۰۳۵۲۳۹ متخصص زنان وزايمان
دكترنازنين آريانژاد ۰۰۰۸۴۱۳۲ متخصص زنان وزايمان
دكترنازيلا نوري ۰۰۰۴۷۲۱۳ متخصص زنان وزايمان
دكترنگين حدادي ۰۰۰۶۴۵۷۷ متخصص زنان وزايمان
دكترنيلي مهرداد ۰۰۰۶۷۸۲۱ متخصص زنان وزايمان
دکتر منصوره امیدی ۰۰۰۷۵۳۲۳ متخصص زنان وزايمان
دکترسپیده رضائی ۰۰۰۳۱۰۵۷ متخصص زنان وزايمان
متخصص زنان اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۸ متخصص زنان وزايمان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

داخلی:

 

متخصص اورژانس ۰۰۰۰۰۰۴۵ متخصص داخلي
پزشكان آزمايشگاه فيزيولوژي ۰۰۰۰۱۲۲۴ متخصص داخلي
پزشكان داروخانه ۰۰۰۰۰۰۸۳ کارکرد بیمارستان
دكتر اسماعيل مغانلو ۰۰۰۵۳۲۲۶ متخصص داخلي
دكتر ايرج ملايري ۰۰۰۲۳۸۷۲ متخصص داخلي
دكتر بهروز قرباني مقدم ۰۰۰۲۶۴۵۳ متخصص عفوني
دكتر بهروز مخلصي ۰۰۰۳۷۴۸۰ فوق تخصص گوارش
دكتر بهنام منصوري ۰۰۰۳۶۳۶۸ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر حميد رضواني ۰۰۰۲۸۶۹۳ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكتر حميدرضا جلاليان ۰۰۰۶۵۱۸۹ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكتر حميدرضا نشاط ۰۰۰۳۸۵۰۳ فوق تخصص قلب و عروق
دكتر حميرا اطيابي ۰۰۰۴۷۶۸۵ متخصص داخلي
دكتر رضا ياسايي ۰۰۰۳۱۸۲۰ متخصص داخلي
دكتر رضافرهاد منطقي ۰۰۰۴۳۹۷۰ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر زهرا هنركار ۰۰۰۳۲۹۱۰ فوق تخصص گوارش
دكتر سيدحميدرضا معزي ۰۰۰۴۵۶۲۶ فوق تخصص ريه
دكتر سيدمحمدحسين هاشمي نسب ۰۰۰۲۶۲۰۷ متخصص داخلي
دكتر سيدمهدي معززي ۰۰۰۴۸۰۴۲ متخصص داخلي
دكتر سيروس شعباني ۰۰۰۴۲۰۲۵ فوق تخصص ريه
دكتر شكراله محمدي محمودآبادي ۰۰۰۳۶۲۴۱ متخصص عفوني
دكتر صديقه بهادري ۰۰۰۳۷۴۷۹ متخصص داخلي
دكتر عباس كبيري ۰۰۰۳۱۱۰۳ متخصص داخلي
دكتر علي مجيدپور ۰۰۰۲۲۷۵۰ متخصص عفوني
دكتر علي محمد آقاكوچك ۰۰۰۳۴۵۵۲ متخصص داخلي
دكتر عليرضا فرهنگ ۰۰۰۰۹۴۴۲ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر فاطمه گلشن مقدم ۰۰۰۳۲۷۴۸ متخصص داخلي
دكتر فرانك كرمي ۰۰۰۳۳۳۶۴ متخصص عفوني
دكتر فرهاد صدر ۰۰۰۲۷۶۷۶ فوق تخصص گوارش
دكتر كيومرث پرما ۰۰۰۲۳۷۵۴ متخصص داخلي
دكتر مجتبي شهيدي ۰۰۰۲۸۵۴۸ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر محسن نجاتي ۰۰۰۴۴۲۸۶ متخصص داخلي
دكتر محسن نصيري طوسي ۰۰۰۲۸۹۷۶ فوق تخصص گوارش
دكتر محمد كعبه منور ۰۰۰۲۹۳۸۰ متخصص عفوني
دكتر محمداسماعيل طبي ۰۰۰۲۴۷۴۶ متخصص داخلي
دكتر محمدجواد ميردامادي ۰۰۰۵۷۸۳۶ متخصص داخلي
دكتر محمدرضا خاتمي ۰۰۰۲۴۹۹۱ فوق تخصص كليه
دكتر محمدعلي ارامي ۰۰۰۴۱۲۵۲ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر محمدعلي محمدزاده ۰۰۰۳۸۷۴۸ فوق تخصص گوارش
دكتر محمودرضا هاشمي ۰۰۰۳۳۱۵۵ فوق تخصص گوارش
دكتر مسعود مرداني دشتي ۰۰۰۲۰۹۹۷ فلوشيپ عفوني در بيماران سرطاني
دكتر مسعود معماريان ۰۰۰۵۳۳۲۷ متخصص داخلي
دكتر منوچهر غفاريان دلاوري ۰۰۰۰۸۶۳۲ متخصص داخلي
دكتر منوچهر مشتاقي ۰۰۰۱۳۶۴۲ فوق تخصص ريه
دكتر منيره فدايي ۰۰۰۵۲۸۰۴ متخصص داخلي
دكتر منيژه صمدي ۰۰۰۲۹۳۳۶ متخصص داخلي
دكتر ميترا كاريان ۰۰۰۴۶۹۱۰ متخصص داخلي
دكتر مينو حبيبي ۰۰۰۲۲۴۸۸ فوق تخصص ريه
دكتر ناديا كريمي ۰۰۰۴۱۳۵۲ فوق تخصص كليه
دكتر نرگس شيخ ۰۰۰۴۳۶۶۷ متخصص داخلي
دكتر هادي نجاتي ۰۰۰۲۲۴۵۹ فوق تخصص گوارش
دكتر همايون زجاجي ۰۰۰۲۱۱۳۷ فوق تخصص گوارش
دكتر هوشنگ عطاريان ۰۰۰۱۳۳۶۸ فوق تخصص روماتولوژي
دكتر وحيد پورفرزياني ۰۰۰۴۵۱۷۴ فوق تخصص كليه
دكترافشين طبائي ۰۰۰۴۰۲۸۳ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترالهه رضائيان مقدم ۰۰۰۴۴۲۴۹ متخصص داخلي
دكتربهزاد عين اللهي ۰۰۰۲۹۲۶۵ فوق تخصص كليه
دكتربي تا رباني ۰۰۰۷۵۷۸۷ متخصص داخلي
دكترجعفر حيدرنژاديان ۰۰۰۵۷۱۸۰ فوق تخصص كليه
دكترحسين كريمي ۰۰۰۳۳۹۹۷ فوق تخصص غدد
دكترحميد حسيني جدا ۰۰۰۳۰۶۵۶ فوق تخصص گوارش
دكترحميدرضا دهناد ۰۰۰۶۰۷۴۴ فوق تخصص غدد
دكترحميدرضا سريع ۰۰۰۳۷۲۵۲ فوق تخصص گوارش
دكترحميدرضا صابر ۰۰۰۳۶۰۷۲ متخصص داخلي
دكترسلطانعلي فلاح ۰۰۰۳۳۷۶۲ متخصص داخلي
دكترسهراب سليمان زاده ۰۰۰۴۹۴۶۱ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترسيدعباس قاسمي حسيني ۰۰۰۴۴۷۷۷ فوق تخصص قلب و عروق
دكترسيروس شهني دانش ۰۰۰۴۶۰۴۰ متخصص داخلي
دكترشاهين شعيبي ۰۰۰۵۶۴۰۲ متخصص داخلي
دكترشهلا تاج گردون ۰۰۰۵۱۵۲۵ متخصص داخلي
دكترشهناز فخرزادگان ۰۰۰۱۷۴۵۵ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترشيروان دارايي ۰۰۰۳۷۵۰۵ متخصص داخلي
دكترصادق توكلي زاده ۰۰۰۴۱۷۳۰ فوق تخصص ريه
دكترعلي حمزه لو ۰۰۰۵۷۴۰۵ متخصص داخلي مغزواعصاب
دكترعلي نوروزي ۰۰۰۴۱۳۰۰ متخصص داخلي
دكترفرحناز وفائي زاده ۰۰۰۳۳۳۷۵ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترفرناز جليل زاده ازهري ۰۰۰۴۹۴۰۴ فلوشيپ روماتولوژي
دكترفريد فتاحي ۰۰۰۲۹۹۳۰ فوق تخصص غدد
دكتركاظم نواري ۰۰۰۴۳۳۱۱ فوق تخصص ريه
دكترمحبوب لسان پزشكي ۰۰۰۲۲۵۵۰ فوق تخصص كليه
دكترمحمد مسلمي زاده ۰۰۰۲۵۱۵۲ فوق تخصص روماتولوژي
دكترمحمدزمان اعتضاد ۰۰۰۱۴۵۶۱ فلوشيپ روماتولوژي
دكترمحمدعلي ضامني ۰۰۰۵۰۷۷۸ فوق تخصص قلب و عروق
دكترمحمدمسعود ذاكر ۰۰۰۶۷۷۵۸ فوق تخصص ريه
دكترمرتضي آقاجان پورپاشا ۰۰۱۱۹۰۱۲ متخصص داخلي
دكترمژگان براتي ۰۰۰۴۲۰۵۳ فوق تخصص كليه
دكترمنصور رحيمي فرد ۰۰۰۲۴۰۳۱ فوق تخصص ريه
دكترمهرداد مشهديان ۰۰۰۴۹۰۱۳ فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترنسرين صادقي زاده ۰۰۰۴۳۶۸۴ فوق تخصص كليه
صحت دادگر ۰۰۰۰۰۴۷۰ مشاوره و روانشناسي
صحت دادگر ۴۷۰ مشاوره و روانشناسي
متخصص داخلي اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۵ متخصص داخلي
واحد تزريقات ۰۰۰۰۰۰۸۵ کارکرد بیمارستان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

جراحی عمومی:

 

دكتر ابوالفضل جمال عباسي ۰۰۰۲۶۱۳۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر احمد خالق نژاد ۰۰۰۱۵۲۴۹ فوق تخصص جراحي اطفال
دكتر احمدرضا درشتي ۰۰۰۵۱۵۳۴ متخصص جراحي عمومي
دكتر احمدرضا طاهري ۰۰۰۲۸۳۲۹ فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر بهرام كياني نژاد ۰۰۰۳۵۶۵۷ متخصص جراحي عمومي
دكتر بهرام يوسفيان ۰۰۰۱۵۸۷۷ متخصص جراحي عمومي
دكتر بيژن خراساني ۰۰۰۳۹۰۱۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر جميل تسليمي ۰۰۰۳۶۴۸۳ متخصص جراحي عمومي
دكتر جواد سليمي ۰۰۰۳۴۰۴۵ فلوشيپ جراحي عروق
دكتر حسن كراني ۰۰۰۳۲۹۶۴ متخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا زماني ۰۰۰۳۵۳۲۳ متخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا شهبازي ۰۰۰۳۱۷۸۴ فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتر رامين خطيب سمناني ۰۰۰۴۳۷۸۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر رامين زيادلو ۰۰۰۳۲۶۲۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر رضا پايدار ۰۰۰۳۴۷۲۴ متخصص جراحي عمومي
دكتر سعيد سلطاني يكتا ۰۰۰۲۹۱۸۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدفضل ا سجادي ۰۰۰۲۸۱۳۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمجيد كسايي دهكردي ۰۰۰۲۷۸۵۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمهدي موسوي ۰۰۰۳۱۵۵۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر شهرام نظري ۰۰۰۲۹۸۳۰ متخصص جراحي عمومي
دكتر عبدالرضا پازوكي ۰۰۰۳۴۰۰۷ فلوشيپ جراحي درون بين
دكتر علي عطري ۰۰۰۲۴۵۹۸ فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر فريدون عصارپور ۰۰۰۴۱۵۱۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر فريدون لايقي ۰۰۰۳۱۲۶۶ فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتر فريدون نعناعي ۰۰۰۳۶۰۹۶ فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكتر ماريا هاشميان ۰۰۰۴۴۸۷۶ متخصص جراحي عمومي
دكتر محمد پزشكي ۰۰۰۲۶۵۲۲ متخصص جراحي عمومي
دكتر محمد حلوايي ۰۰۰۳۶۱۰۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر محمد وزيري ۰۰۰۲۷۸۰۸ فوق تخصص جراحي قفسه سينه
دكتر محمدحسن شفيعي ۰۰۰۳۰۱۴۱ متخصص جراحي عمومي
دكتر محمدحسين جاوياني ۰۰۰۳۷۹۸۶ فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتر محمود پيري ۰۰۰۲۹۹۹۹ متخصص جراحي عمومي
دكتر محمود سعيدا ۰۰۰۲۸۶۹۸ فوق تخصص جراحي اطفال
دكتر مراد كتيرايي ۰۰۰۴۳۴۶۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر مريم حسني ۰۰۰۵۵۴۷۳ متخصص جراحي عمومي
دكتر مسعود رجايي ۰۰۰۳۳۰۷۴ متخصص جراحي عمومي
دكتر مسعود ناري ۰۰۰۷۲۰۲۸ متخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي هاشم نژاد ۰۰۰۵۸۸۰۵ متخصص جراحي عمومي
دكتر ميراحسان طاهري ۰۰۰۳۳۸۹۶ متخصص جراحي عمومي
دكتر نادر غضنفري ۰۰۰۳۸۰۱۸ فوق تخصص جراحي قفسه سينه
دكتر ناصر ارباب زاده ۰۰۰۰۰۱۴۰ فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكتر نذير درود ۰۰۰۱۲۸۸۵ متخصص جراحي عمومي
دكترآرش محمدي توفيق ۰۰۰۶۸۳۷۱ فلوشيپ جراحي عروق
دكتراحمد رشيدي ۰۰۰۳۶۷۸۷ متخصص جراحي عمومي
دكترارژنگ سيف اللهي فخر ۰۰۰۱۷۳۶۹ متخصص جراحي عمومي
دكتراقدس پنجه باشي(ع.ا.ب) ۰۰۰۷۲۷۲۱ متخصص جراحي عمومي
دكتراميرعباس منوچهري ۰۰۰۳۶۱۸۲ متخصص جراحي عمومي
دكترپروانه منصوري(ع.ا.ب) ۰۰۰۴۵۳۲۷ متخصص جراحي عمومي
دكترحسين اسفندي ۰۰۰۴۴۷۱۲ متخصص جراحي عمومي
دكترحسين بيات ۰۰۰۳۴۱۳۲ متخصص جراحي عمومي
دكتررقيه جوانمرد ۰۰۰۴۸۰۰۶ متخصص جراحي عمومي
دكترسيدحامد قدسي خورسند ۰۰۰۵۹۷۴۳ متخصص جراحي عمومي
دكترسيدشهاب حسيني(ع.ا.ب) ۰۰۰۴۴۴۱۲ متخصص جراحي عمومي
دكترسيدعليرضا حايري ۰۰۰۳۶۷۷۰ متخصص جراحي عمومي
دكترعبدالعلي مصورعلي ۰۰۰۵۹۳۵۵ متخصص جراحي عمومي
دكترعلي احمدي ۰۰۰۵۹۶۴۲ فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترعلي اكبر افراسيابي ۰۰۰۲۷۸۲۸ متخصص جراحي عمومي
دكترعلي اكبر امين مقدسي ۰۰۰۳۲۲۴۷ متخصص جراحي عمومي
دكترعلي اكبر مروتي ۰۰۰۶۰۴۳۷ فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترعليرضا جلالي ۰۰۰۳۳۶۳۱ متخصص جراحي عمومي
دكترعليرضا فروتن ۰۰۰۸۱۸۴۱ متخصص جراحي عمومي
دكترفرشيد رضوي نيكو ۰۰۰۲۹۲۱۴ متخصص جراحي عمومي
دكترقدرت اله معقول ۰۰۰۵۳۲۳۰ متخصص جراحي عمومي
دكتركيوان عسگري ۰۰۰۳۲۶۷۹ متخصص جراحي عمومي
دكترمجيد معيني ۰۰۰۳۴۵۵۴ فلوشيپ جراحي عروق
دكترمحمد نصرتي ۰۰۰۳۱۲۴۱ متخصص جراحي عمومي
دكترمحمد هادي زاده ۰۰۰۵۴۰۵۸ متخصص جراحي عمومي
دكترمحمدحسن حاجي زينعلي بيوكي ۰۰۰۲۷۴۱۷ متخصص جراحي عمومي
دكترمحمدرضا عبدالحسيني ۰۰۰۸۶۵۲۲ متخصص جراحي عمومي
دكترمحمدسعيد جوادي ۰۰۰۳۰۴۱۳ متخصص جراحي عمومي
دكترمحمود احمدي نژاد ۰۰۰۲۳۳۱۵ متخصص جراحي عمومي
دكترمرتضي محمودي ۰۰۰۳۶۰۴۸ فوق تخصص جراحي اطفال
دكترمرتضي نوروزخاني ۰۰۰۳۶۱۶۵ متخصص جراحي عمومي
دكترمريم محسني ۰۰۰۴۱۶۶۳ فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكترمسعود اكبري ۰۰۰۵۱۰۶۲ متخصص جراحي عمومي
دكترمسعود طلوعي ۰۰۰۵۵۱۸۵ متخصص جراحي عمومي
دكترمهدي امين خاكي ۰۰۰۳۵۴۷۹ متخصص جراحي عمومي
دكترناصر ارباب زاده ۱۴۰ فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكترناصر ملک پور علمداري ۰۰۰۶۷۴۳۰ فلوشيپ جراحي عروق
دكترنوشين مزدكي اسكوئي ۰۰۰۳۹۶۴۰ متخصص جراحي عمومي
دكترهادي بيك پور ۰۰۰۳۲۰۱۰ فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتروحيد حميدي ۰۰۰۳۱۷۱۶ متخصص جراحي عمومي
متخصص جراح اورژانس

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

ارولوژی:

 

دكتر حسين كرمي ۰۰۰۴۳۵۷۹ متخصص ارولوژي
دكتر رامين خدام ۰۰۰۳۶۲۱۶ متخصص ارولوژي
دكتر سيدعليرضا خليلي ۰۰۰۳۲۰۶۶ متخصص ارولوژي
دكتر سيدمصطفي صفوي ۰۰۰۳۲۵۷۳ متخصص ارولوژي
دكتر عبدالحسين سعيدي ۰۰۰۲۴۱۸۳ فلوشيپ اندويورولوژي
دكتر عبدالكريم دانش ۰۰۰۰۷۶۸۶ متخصص ارولوژي
دكتر عبدالله ناصحي ۰۰۰۲۳۹۳۹ فلوشيپ اندويورولوژي
دكتر نسرين قادريان ۰۰۰۳۶۷۴۶ متخصص ارولوژي
دكتر هما حريري ۰۰۰۳۴۶۸۶ متخصص ارولوژي
دكتراسعد مرادي ۰۰۰۴۶۶۸۹ متخصص ارولوژي
دكتراسماعيل عظيمي شهرابي ۰۰۰۵۸۸۹۹ متخصص ارولوژي
دكترامير ايجادي ۰۰۰۲۹۷۷۰ فلوشيپ اندويورولوژي
دكتربهرنگ آبادپور ۰۰۰۷۱۵۱۲ متخصص ارولوژي
دكترحسين نوربالا ۰۰۰۲۲۱۱۳ فلوشيپ پيوند كليه
دكترسعيد زند ۰۰۰۵۸۰۰۶ فلوشيپ اندويورولوژي
دكترمحمد سام زاده ۰۰۰۶۷۷۴۳ فلوشيپ پيوند كليه
دكترمحمدرضا فتاحي ۰۰۰۳۷۷۹۱ فلوشيپ پيوند كليه
دكترناصر اميرجنتي ۰۰۰۵۲۱۹۲ متخصص ارولوژي

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

ENT(متخصص گوش،حلق،بینی):

 

پزشكان اديولوژي ۰۰۰۰۱۲۲۰ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر اصغر مكارم ۰۰۰۲۷۹۷۷ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر امان الله صفوي ناييني ۰۰۰۰۸۳۴۹ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر سيدابوالحسن جزايري ۰۰۰۲۵۵۹۳ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر سيدموسي صدرحسيني ۰۰۰۳۸۵۷۳ فلوشيپ جراحي آندوسكوپي سينوس
دكتر علي صفوي نائيني ۰۰۰۳۳۷۸۶ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر علي فتاحي ۰۰۰۲۵۵۷۰ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر عليرضا جعفري ۰۰۰۲۹۵۷۸ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر عليرضا موحدي ۰۰۰۴۰۹۴۳ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر كامبيز شارقي ۰۰۰۹۳۲۸۴ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر كامران خداكرمي ۰۰۰۴۰۵۴۴ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر كاوه كيواني ۰۰۰۳۰۵۷۲ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر متين قاضي زاده ۰۰۰۶۲۶۰۶ فلوشيپ راينولوژي
دكتر مسعود صابرزاده ۰۰۰۲۵۳۱۰ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر مسعود فلاح تفتي ۰۰۰۳۴۹۷۳ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر نويد نيك انجام ۰۰۰۳۸۱۸۶ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتر هرمز بازياري دلاور ۰۰۰۳۴۹۵۱ متخصص گوش وحلق وبيني
دكتربهروز براتي ۰۰۰۶۸۸۰۶ متخصص گوش وحلق وبيني
دكترسيدمحمدرضا توكلي ۰۰۰۲۴۸۲۹ متخصص گوش وحلق وبيني
دكترمهدي سليمان پور ۰۰۰۷۹۸۴۷ فلوشيپ اتولوژي و نورواتولوژي

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

مغز و اعصاب:

 

دكتر اسحاق بهرامي ۰۰۰۲۵۰۵۴ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر افشان رئيسي ۰۰۰۳۵۲۱۳ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر بهروز مولوي ۰۰۰۲۱۵۰۸ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر جليل عرب خردمند ۰۰۰۲۴۴۶۰ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر جمال ذبيحي ۰۰۰۲۱۵۴۸ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر حسن رضا محمدي ۰۰۰۵۰۸۸۷ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر شيرزاد ازهري ۰۰۰۲۶۰۳۷ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عبدالناصر آريان ۰۰۰۲۵۶۳۰ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عبداله روشن ۰۰۰۳۷۶۸۰ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عليرضا پيروزبخت ۰۰۰۳۷۲۷۱ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محسن نبيوني ۰۰۰۵۶۵۴۸ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمد شيراني ۰۰۰۲۵۰۹۹ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمد صفريان ۰۰۰۶۹۲۴۱ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمد كريمي ۰۰۰۵۹۰۲۱ فلوشيپ نورواينترونشن
دكتر محمدرضا خاني ۰۰۰۲۰۴۳۱ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمود علياري ۰۰۰۳۵۴۸۱ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر مسعود شيرواني ۰۰۰۲۷۰۹۳ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر همايون محمدي ۰۰۰۳۸۲۶۷ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترامير جلالي ۰۰۰۶۱۹۹۵ فلوشيپ نورواينترونشن
دكترپويا زندي ۰۰۰۸۲۴۵۲ فلوشيپ نورواينترونشن
دكترحامد غفوري ۰۰۰۳۴۸۱۸ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترراشين عندليبي(ع.ا.ب) ۰۰۰۶۸۲۵۲ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترعلي ارجمندتيموري ۰۰۰۶۶۲۱۷ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترعلي نعيم ۰۰۰۸۰۹۰۶ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترفرهاد نادري نيا ۰۰۰۵۴۵۲۳ متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترمحسن سلطاني گردفرامرزي(ع.ا.ب) ۰۰۰۵۸۰۹۱ متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر آریا شیخ مظفری ۰۰۰۶۳۶۹۵ متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر مجید خراسانیان ۰۰۰۶۷۳۲۵ متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر مهرداد مرادی ۰۰۰۶۵۲۲۹ متخصص جراحي مغزواعصاب

 

بیمارستان میلاد

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش1)
لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

 

 


ارسال توسط: admin
مشاهده موارد بیشتر
Tags:آدرس بیمارستان میلاد تهران, اسامی پزشکان بیمارستان میلاد تهران, اسامی دکتر های بیمارستان میلاد, بیمارستان میلاد, بیمارستان میلاد تهران, پزشک زنان بیمارستان میلاد, تلفن بیمارستان میلاد تهران, زایشگاه بیمارستان میلاد تهران, زایمان طبیعی در بیمارستان میلاد, لیست بیمارستانهای استان تهران, لیست پزشکان بیمارستان میلاد, لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد, نام پزشکان بیمارستان میلاد, نوبت دهی بیمارستان میلاد تهران, هزینه زایمان در بیمارستان میلاد, هزینه سزارین در بیمارستان میلاد
فیسبوک
توئیتر
گوگل پلاس
لینکدین
پینترست
فیس نما

فروش طرح گلدوزی
درخشش موسوی همراه با درد!!!
لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲)
نوشته های مرتبط

موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران
Topics تیر ۱۷, ۱۳۹۵
موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران

موسسات طرف قرارداد با بيمارستان كودكان تهران آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر…

ادامه مطلب
اشتراک 
درمانگاه بیمارستان کودکان تهران
Topics تیر ۱۷, ۱۳۹۵
درمانگاه بیمارستان کودکان تهران

درمانگاه بیمارستان کودکان تهران آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان طالقانی،روبه…

ادامه مطلب
اشتراک 
بخش PICU بیمارستان کودکان تهران
Topics تیر ۱۷, ۱۳۹۵
بخش PICU بیمارستان کودکان تهران

بخش PICU بیمارستان کودکان تهران آدرس:تهران،تقاطع خیابان ولیعصر و…

ادامه مطلب
اشتراک 

43 comments

یک نظر بدهید


زهرا مومن

دی ۶, ۱۳۹۴ در ۸:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ
در بین متخصصین داخلی عفونی بی سواد ترین وبی تربیت ترین دکتر فرانک کرمی میباشد ما پول بیمه میدهیم او حقوق میگیرد ولی هرگز لیاقت پزشکی ندارد


زهرا مومن

دی ۶, ۱۳۹۴ در ۸:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ
من چند وقت پیش برای دکتر فرانک کرمی وقت داشتم گوشم درد میکرد از او خواهش کردم گوشم را ببیند گفت برو گو ش وحق وبینی گفتم سونو گرافی بنویس گفت برو پزشک زنان اونجا چه نقشی داشت نمیدونم؟؟؟شایدم آبدار چی بوده من اشتباه گرفته بودم


سورور

بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ
علت بی سوادی دکتر نیست بلکه درخواست نابجای شماست


مریم

بهمن ۶, ۱۳۹۴ در ۱۰:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ
سلام .جراحی پلاستیک بینی هم در بیمارستان میلاد انجام میدهند؟کدام دکتر خوبه؟


زین العابدین

بهمن ۱۲, ۱۳۹۴ در ۱:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ
سلام لطفا” آدرس یا تلفن مطب پزشکان متخصص زنان و زایمان را درج کنید .ممنون


سارا

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ در ۲:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ
سلام اگه میشه یه پزشک متخصص زنان از بیمارستان میلاد معرفی کنید که مطبش تو اسلامشهر باشه
برام میل کنید ممنون میشم


پروانه

اسفند ۲۴, ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ
من مدتی حدودا یک سال در بیمارستان میلاد به علت درد و ورم سمت راست دنده چرخیدم متاسفانه سه جراح نوبت عمل کیسه صفرا دادند وقت هم گرفتم ولی مراجه نکردم یک بار اورژانس بستری شدم برای عمل صفرا خدا خیر بده رفتار بد پرستار باعث شد رضایت بدهم و برگردم منزل دکتر دیگری در میلاد تشخیص در رفتن کتف را داد و مرا معرفی به دکتر طب فیزیکی کردند که او ۱۰ جلسه فیزیوتراپی داد و باز خدا با من بود که مراجعه نکردم بعد در بیمارستانی دیگر متوجه شدم که تدهای روی دنده دارم۰ و با تلف شدن یک سال وقت در میلاد من ۵ دنده خود را از دست دادم ۰ و البته خدا رحم کرد چون اگر فیزیوتراپی شده بودم الان معلوم نبود چه سرنوشتی داشتم ۰ در ضمن من همه مدارک مربوط به میلاد را دارم جهت ارایه۰


admin

|Author
اسفند ۲۴, ۱۳۹۴ در ۱۱:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ
با سلام
لطفا مطلبتون رو مفصل تر توضیح بدید تا در قالب یک پست انتشار بدیم اینطوری احتمال رسیدگی از طرف مسولان بیشتر است
با سپاس


نظری

فروردین ۵, ۱۳۹۵ در ۱:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ
من پدرم سکته مغزی کرد بردیم میلاد( البته نمیدونستیم سکته مغزی کرده) پزشک اورزانس دستور بستری سریع دادن اما مسول بخش بستری گفتن جا نداریم باید دو سه روز تو راهرو بمونید تا تخت ها خالی شن در صورتی که برای بیمار سکته مغزی یک ثانیه هم خیلی مهمه مجبور شدیم به بیمارستان دیگه منتقل کنیم اما این زمان باعث شد اسیب خیلی زیادی به مغز پدرم برسه،ای کاش مسولین بیمارستان کسانی را در قسمت پذیرش بستری بذارن که حداقل این اطلاع را داشته باشن که ۳ ساعت اولیه سکته مغزی برای بیمار زمان طلایی هست،با تشکر
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


آرام

فروردین ۱۴, ۱۳۹۵ در ۲:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ
با سلام
این شماره هایی که مقابل اسمی درج شده شماره نظام پزشکی دکترهاست؟


خوش سیما

فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ در ۹:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ
سلام خدمت بزرگواران عرصه درمان/ضمن تشکر از کارکنان بیمارستان میلاد بنده به نوبه خودم تشکر میکنم از تمامی دکترهای بخش های مختلف/مخصوصا بخش جراحی عمومی و فوق جراحی/جا داره از جناب اقای دکتر سعید سلطانی یکتا تشکر کنم برای جراحی مادر عزیزم/جناب اقای سلطانی هرکجا دنیا باشی مادر من خانوم گرداب دعا میکنه شمارا/از ادمین عزیز تشکر میکنم برای ثبت نظرات


یونس

فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ
سلام شماره ای که بشود نوبت بابت ویزیت پرفسور سمیعی گرفت را میخواستم


محمد

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵ در ۹:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ
سلام خسته نباشید از همکاران بیمارستان زاهدان هستم برای فوق تخصص داخلی کولونوسکوپی روده چطور نوبت بگیرم لطفا راهنمایی کنید خیلی ممنون


سارا

تیر ۷, ۱۳۹۵ در ۳:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ
http://www.miladhospital.com/Reception2.aspx ازاینجا وقت بگیرید


ن ش

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵ در ۸:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ
سلام خسته نباشید پزشک جراح عمومی برای عمل فیشر در بیمارستان میلاد میشناسید که کارش خوب باشه


نازی

خرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۳ بعد از ظهر - پاسخ
سلام.ظاهرا دکترمریم محسنی ودکترارباب زاده هستن که این عمل رد انجام میدن وازبستگان ما هفته بعدهمین جراحی رو دارن توسط خانم محسنی..بعد عملشون من درهمین سایت خدمتتون عرض میکنم که کارشون چطوره چون تاجراحی انجام نشه نمیتونم پاسخی بهتون بدم دوست عزیز.


علی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۵ در ۱:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ
سلام لطفا دکتر خوبی برای جراحی غدد معرفی کنید ممنونم


سحر

خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ در ۵:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ
سلام شماره هایی ک مقابل اسم دکتر ها ذکر شده شماره نظام پزشکیشون هست؟
با این شماره میتونیم وقت ویزیت بگیریم؟


سارا

تیر ۷, ۱۳۹۵ در ۳:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ
نه عزیزم شما باید به سایت میلاد مراجعه کنی و وقت بگیری.. اینم لینکش http://www.miladhospital.com/Reception2.aspx


مریم

خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ در ۱:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ
سلام
دوستان کسی هست. برای زایمان به این بیمارستان مراجعه کرده باشه. راضی بوده؟؟؟! رفتار پرستارا چجوری بودن!؟


اوا

تیر ۶, ۱۳۹۵ در ۱:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ
لطفا دکتر زنان زایمان خوب برام معرفی کنید که تو بیمارستان میلاد باشه.


سارا

تیر ۷, ۱۳۹۵ در ۳:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ
واقعا پزشکهای خوبی داره. من یه اپاندیس عمل کردم عالی بود هم رسیدگیش هم خیلی سریع بستریم کردن و جراحی شدم با توجه به اضطراری بودنم یک ساعته پذیرش شدم و سرم وصل کردن با اتمام سرم جراحی شدم.
. دندانپزشکیش هم فوق عالی هستن من چکاپ دندانهامو همیشه میرم میلاد واقعا تجهیزات عالی دارن.. درسته طولانی میشه این طولانی شدن برای من فقط بار اول بوده یعنی وقتی پذیرش میشدم و برای دفعه بعد که باید مراجعه میکردم خیلی سریعتر بود. واسه کشیدن دندون عقلام فقط ۱۰ دقیقه معطل میشدم.. اما می ارزه خب یه میلاده و کلی ادم.. همه هم میخوان فقط کارخودشون راه بیفته اگه یکم صبر و تحمل کنیم هم نتیجه عالیه هم اعصاب خوردی نداره. متاسفانه ما انسانهای عجولی هستیم و فقط بفکر خودمونیم… پزشکها و پرسنل هم مثل ما ادمن . یکم رعایت همو بکنیم. اگه از پزشک یا پرسنل کوچکترین شکایتی دارید به مدیریت مراجعه کنید مدیریتش سختگیره. ایشالا که هیچوقتتتتتتتتتتتتت کار هیچ انسانی به بیمارستان کشیده نشه و همیشه سالم و تندرست باشید.


ناشناس

تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۹:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ
خواهرم رفته میلاد گفتن فوری باید کمرت جراحی بشه چون ممکنه فلج شی،و پزشک نسبتا محترم آدرس مطب داده که بیا اونجا رضایت عمل رو امضا کن، واقعا باعث تاسفه اينا فکر میکنن همه از پشت کوه اومدن نمیدونن يه روزی انشاالله خودشون رو تخت بیمارستان جون میکنن


ناشناس

تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۹:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ
از يه آشنا خواهش کردم اگر آشنایی داره يه وقت برای من جهت ویزیت قلب بگيره من تا حالا میلاد نرفتم ميدوني چی گفت، يه نفر هست پول ميگيره وقت برات ردیف میکنه برام جالب بود بیست و پنج ساله دارم حق بیمه ميدم باید حق حساب بدم تا يه وقت بگیرم کاش خدا اول سلامتی وبعد پول ميداد يه جای آزاد برای درمان ميرفتم، البته ديگه پیگیر حرفش نشدم ولی برای هر کی تعریف کردم گفتند این کار خیلی وقته انجام ميشه وطبیعیه


ناشناس

تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۹:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ
سلام چرا مطلبم در مورد دکتر نبیونی حذف شده


admin

|Author
تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ
با سلام
دوست گرامی ما فقط مطالبی که حاوی توهین و افترا باشد را حذف میکنیم و گر نه هیچ پیام دیگری را حذف نخواهیم کرد.
با سپاس


پریسا محمدی

تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ
باعرض سلام وسپاس فراوان از اقای دکتر کتیرایی با دستهای طلاییشون
باارزوی سلامتی وعاقبت بخیری برای ایشون


فرود پروانه

تیر ۱۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ
سلام ودرود خدا بر اقای کیانوش صفری از پرسنل زحمت کش وبی ادعای بیمارستان میلاد به خاطر برخورد خوب ورعایت حال بیماران


ندا

تیر ۱۲, ۱۳۹۵ در ۶:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ
سلام میخاستم بدونم دکتر جراحی پلاستیک و زیبایی هم داره و تو میلاد عملشو
انجام میدن


زهرا ابراهيمي

تیر ۱۳, ۱۳۹۵ در ۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ
با عرض سلام.
مي خواستم بدونم كه در بيمارستان ميلاد جراحي براي رفع افتادگي سينه هم انجام ميشه يا خير؟


زهرا ابراهيمي

تیر ۱۳, ۱۳۹۵ در ۲:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ
با عرض سلام.
مي خواستم تشكر بسيار ويژه از آقاي دكتر علي نعيم بابت جراحي بسيار عالي و اخلاق و رفتار بسيار خوب ايشان داشته باشم. واقعا پزشكي بسيار حاذق و با اخلاق هستند.


Mehdi

تیر ۱۴, ۱۳۹۵ در ۳:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ
سلام…عاجزانه خواهش میکنم اگه کسی دکتر گوش حلق بینی خوب سراغ داره معرفی کنه…من سه ساله بخاطر پولیپ بینی با عذاب زندگی میکنم.خواهشا یکی راهنماییم کنه


مهرورز

تیر ۱۹, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ
با سلام میخاستم از شهرستان بیام برای جراحی لاپروسکوپی لطفا راهنماییم کنید در بخش جراحی زنان بیمارستان میلاد کدوم دکتر عمل جراحیش خوبه


مهدی

تیر ۱۹, ۱۳۹۵ در ۵:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ
سلام میخواستم بدونم بیمارستان میلاد عمل زیبایی گوش هم عمل می کنه وعملش چطو ره راست میگن بعد از یه مدت به حالت اول بر می گرده


زینب

تیر ۲۸, ۱۳۹۵ در ۸:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ
سلام این کدهای روبرو همون کدی هست ک موقع رزرو میگن وارد کنید؟


معصوم

تیر ۲۹, ۱۳۹۵ در ۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ
باسلام من چند وقت پیش رفتم بیمارستان میلاد برا عمل هیستروسکوپی پیش دکترهمایونفر متخصص زنان.ایشون فرمودن همچین دستگاهی تو این بیمارستان نیست.میخواستم بدونم بیمارستان به این بزرگی آیا یه دستگاه هیستروسکوپی نداره?????!!!!!!!


اعظم

مرداد ۴, ۱۳۹۵ در ۸:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ
سلام.من ادرس متخصص زنان وزایمان در میلاد میخاستم.اخه بیمه تامین اجتماعی هستیم و ریالی نمیتونیم پرداخت کنیم.ممنون.فعلا ۸ هفته س.


Arezoo

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۴:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ
سلام از متخصص های گوش توی بیمارستان میلادکدومشون کارش خیلی خوبه توروخداجواب بدید قراره گوشمو عمل کنم خیلی میترسم


زهرا

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵ در ۶:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ
با سلام من دی ۹۲ تو قسمت اورژانس بیمارستان میلاد زیر نظر دکتر بهناز اسلامی سزارین شدم فوق العاده راضی بودم .بچه اولم سال۸۹ توی بیمارستان تهرانپارس سزارین بودم اما دکتراش و پرستاراش خیلی بد رفتاری کردن و رسیدگی زیر صفر بود.الان هم ۳۲ هفته باردارم تو میلاد تشکیل پرونده دادم زیر نظر دکتر سوسن عتیقه خیلی خیلی راضی هستم تازه بیمه رازی هم دارم که تا سقف ۵میلیون واسه سزارین میده با این حال میلاد به بیمارستانهای خصوصی ترجیح دادم با تشکر از کل کارکنان بیمارستان


مهتاب

مرداد ۱۸, ۱۳۹۵ در ۶:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ
سلام
پروفسور سمیعی چه روزهایی بیمارستان میلاد تشریف دارن؟ و من چه جوری میتونم ایشون رو ببینم؟
ممنونم


معین

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ
سلام
مامان من چسبندگی روده و شکم داره کدوم دکتر از جراحی عمومی مناسبه برای این مورد؟؟؟
لطفا اگه کسی میدونه کمکم کنههه


سوگند

شهریور ۲, ۱۳۹۵ در ۴:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ
سلام
خواهرتاندون پاش پاره شده میخواستم ببینم پیش کدوم دکتر باید برن؟
واینکه یک ماه تلفنی تماس میگیریم وقت نمیدن لطفا ادرس مطب دکترم بدین تا ازاین طریق بشه بستری شن


فاطمه

شهریور ۹, ۱۳۹۵ در ۱:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ
سلام ببخشید من وقتی شماره نوبت دهی بیمارستان میلاد را میگیرم دکتر غدد اپراتور نمی خونه چه جوری میشه گرفت

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز