یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر روحانی میتواند:

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است

     اینجا کلیک کنید :خرید آب اشتغال بی دردسر روستائیان برای کشور

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

آمارها نشان می دهد که به ازای هر 10 هزار نفر، 52 فاحشه در مالزی وجود دارد، در حالی که این عدد در تایلند 45 است.

اجتماعی

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

 

لیست پزشکان بیمارستان میلاد:

ورود به لیست پزشکان بیمارستان میلاد (بخش ۲ )

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد (بخش۱)

قلب و عروق:

 

متخصص داخلي شبانه روزي ۰۰۰۰۰۰۲۰ متخصص قلب وعروق
افسانه شعبان ۰۰۰۴۹۸۶۵ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
پزشک تراکم استخوان ۰۰۰۰۰۰۹۹ متخصص قلب وعروق
پزشک تست ورزش ۰۰۰۰۰۰۹۶ متخصص قلب وعروق
پزشک تصویربرداری روتین ۰۰۰۰۰۰۸۲ متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی ۰۰۰۰۰۰۹۷ متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی تخصصی ۰۰۰۰۰۰۸۴ متخصص قلب وعروق
پزشک فشارخون ۰۰۰۰۰۰۹۴ متخصص قلب وعروق
پزشک ماموگرافی ۰۰۰۰۰۰۹۸ متخصص قلب وعروق
پزشک نوار قلب ۰۰۰۰۰۰۹۵ متخصص قلب وعروق
پزشکان CT ۰۰۰۰۰۰۸۷ متخصص قلب وعروق
پزشکان EEG ۰۰۰۰۰۰۶۰ متخصص قلب وعروق
پزشکان EMG/NCV ۰۰۰۰۰۰۶۱ متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-A ۰۰۰۰۰۰۸۶ متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-B ۰۰۰۰۰۰۸۸ متخصص قلب وعروق
پزشکان OCT ۰۰۰۰۰۰۹۱ متخصص قلب وعروق
پزشکان VF ۰۰۰۰۰۰۸۹ متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیو چشم ۰۰۰۰۰۰۶۵ متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیوپلاستی ۰۰۰۰۰۰۶۴ متخصص قلب وعروق
پزشکان اسکن چشم ۰۰۰۰۰۰۶۶ متخصص قلب وعروق
پزشکان پريفرال ۰۰۰۰۰۰۶۳ متخصص قلب وعروق
پزشکان گفتاردرمانی ۰۰۰۰۰۰۶۲ متخصص قلب وعروق
دكتر اسفنديار فولادي ۰۰۰۷۰۷۶۱ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتر جلال نوروزي خراساني ۰۰۰۳۶۳۳۸ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا بهشتي ۰۰۰۹۳۰۲۷ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا صابري همداني ۰۰۰۲۸۸۸۸ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر سعيد اشتري ۰۰۰۳۷۲۰۱ متخصص قلب وعروق
دكتر سعيد يارمحمدي ۰۰۰۳۳۴۷۸ متخصص قلب وعروق
دكتر سهراب اعظم زنگنه ۰۰۰۱۶۷۲۷ متخصص قلب وعروق
دكتر شهرام حكيمي ۰۰۰۳۳۷۶۹ متخصص قلب وعروق
دكتر شهريار شهرياري ۰۰۰۲۷۰۶۹ متخصص قلب وعروق
دكتر عبدالرضا محجوب ۰۰۰۴۲۰۳۰ متخصص قلب وعروق
دكتر عصمت منشي زاده ۰۰۰۹۰۰۷۱ متخصص قلب وعروق
دكتر علي عبده كلاهچي ۰۰۰۳۵۵۱۷ متخصص قلب وعروق
دكتر علي معصومي ۰۰۰۳۲۹۰۰ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر قيصر غريبي ۰۰۰۷۲۴۹۵ متخصص قلب وعروق
دكتر مجيد حلواچي ۰۰۰۴۹۱۱۷ متخصص قلب وعروق
دكتر محسن صادقي قهرودي ۰۰۰۵۸۹۷۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر محمد حسن اشعري ۰۰۰۱۶۰۵۵ متخصص قلب وعروق
دكتر محمدرضا سليمان پور ۰۰۰۶۰۶۸۷ متخصص قلب وعروق
دكتر محمدعلي حاتمي زاده ۰۰۰۲۵۱۱۸ متخصص قلب وعروق
دكتر مسعود زارع زاده ۰۰۰۳۷۲۵۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر مهناز مهدي زاده ۰۰۰۳۱۰۳۷ متخصص قلب وعروق
دكتر ميكائيل عظيمي ۰۰۰۳۸۵۴۵ متخصص قلب وعروق
دكتر ناصر مهتاب ۰۰۰۵۱۰۰۴ متخصص قلب وعروق
دكتر ناهيد كاظميان ابيانه ۰۰۰۴۶۶۷۷ متخصص قلب وعروق
دكترآرزو خسروي ۰۰۰۶۲۴۱۸ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكتراصغر مزارعي ۰۰۰۷۱۵۰۱ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكترامير طاوسي ۰۰۰۶۵۹۸۷ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتربهرام ذبيحي فرد ۰۰۰۴۰۷۱۵ متخصص قلب وعروق
دكترپروانه بهمن زياري ۰۰۰۷۷۹۳۸ فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكترسيدحسن مهدوي ۰۰۰۲۵۴۵۶ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترشهرام فيروزفر ۰۰۰۳۶۳۱۱ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترعباس سروي ۰۰۰۵۱۶۱۵ متخصص قلب وعروق
دكترعباس لروند ۰۰۰۵۱۹۰۵ متخصص قلب وعروق
دكترعطااله باقرزاده ۰۰۰۶۷۳۲۸ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترعطااله منافي ۰۰۰۳۳۵۱۰ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترفاطمه توكلي ۰۰۰۸۱۹۴۳ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترمجيددهقاني دكترجواد سليمي ۰۰۰۲۲۲۲۲ فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكترمريم اسمعيلي ۰۰۰۷۸۵۸۸ متخصص قلب وعروق
دكترمهراد فخرالديني ۰۰۰۵۷۳۹۸ متخصص قلب وعروق
دكترمهرك پورزاهد گيلاني ۰۰۰۸۱۷۲۳ متخصص قلب وعروق
دكترنادر سلحشورفرد ۰۰۰۱۲۲۷۳ متخصص قلب وعروق
دكترنشاط نظري ۰۰۰۶۹۷۹۰ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترهادي فدوي اردكاني ۰۰۰۳۳۸۲۶ فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتريوسف اصغرزاده ۰۰۰۷۱۲۲۸ متخصص قلب وعروق
كاركرد بيمارستان ۰۰۰۰۰۰۰۱ متخصص قلب وعروق
متخصص قلب اورژانس ۰۰۰۰۰۰۱۴ متخصص قلب وعروق

ارزیابی دانش آموختگان در بازار کار و کارآفرینی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

 

توضیح ضروری:

 بدلیل انجام سرشماری در هر 10 سال یکبار و تکمیل و اعلام نشدن نتایج آمارگیری سال 1390 , مبنای تحقیق و گزارش  و در نتیجه بخشهائی از بر رسی های حاضر , بر اساس سرشماری سال 1380 هجری شمسی میباشد ... تلاش ما برای به روز کردن محتوای مطالب , برمبنای آخرین سرشماری میباشد. که به محض آماده شدن , در اختیار کاربران و مشاهده کنندگان و اعضائ سایت , قرار خواهد گرفت.

قابل دکر است که براساس آخرین آمارها در حال حاضر ( سال 1395) از حودد 11 میلیون بیکار کشور ؛ حدود 5 میلیون دانش آموخته بیکار داریم که این عمق سوء و بزرگترین فاجعه برای کشور ایران است !!

راهکارهای اشتغال جوانان و این همه دانش آموخته دانشگاه  وجود دارد لکن گوش شنوایی نیست!

محمدعلی اثنی عشری 

 

 

مرکز پژوهشهای مجلس ایران گزارشی در باره بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی تهیه کرده و در آن مشکلات بازار کار و مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران، مشکلات آموزش دانشگاهی و نبود همکاری بین صنعت و دانشگاه را بررسی کرده اانددر این گزارش مفصل توضیح داده شده که چرا در بازار کار تعادل لازم وجود ندارد و برای ایجاد شرایط لازم چه باید کرد.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که سهم بیکاران دانش آموخته همزمان با توسعه دانشگاهها بیشتر شده است به طوری که سهم بیکاران تحصیلکرده از حدود چهار درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.برخی کارشناسان می گویند که سهم بیکاران دانش آموخته در پنج سال گذشته نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.بنابر گزارشهای رسمی ایران در سال ۱۳۸۸ بیشتر از سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو داشته است که در دوره های مختلف تحصیل می کردند. هر ساله جمع کثیری از این افراد وارد بازار کار می شونداما بسیاری نمی توانند شغلی پیدا کنند.در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده که"توسعه کمی و نامتوازن آموزش عالی می رود تا فرصت تشکیل سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و افزایش رشد اقتصادی را به تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری دانش آموختگان تبدیل نماید."از نظر کارشناسان مرکز وابسته به مجلس، این مسائل به افزایش مهاجرات نخبگان منجر شده است و "توسعه نامتوازن آموزش عالی می تواند به بی برنامگی و سرگردانی در توسعه کمی آموزش عالی منجر شده و آثار زیانبار آن کاهش منزلت اجتماعی آموزش عالی و بیکاری گسترده دانش آموختگان دانشگاهی باشد."مرکز پروهشهای مجلس پیشنهاد می کند که تغییراتی در نظام آموزشی ایجاد شود به گونه ای که "جهت گیری اصلی آن تربیت نیروی انسانی کار آفرین و در انطباق و سازگاری با شرایط نوین اقتصاد دانش محور، تحولات فناوری و نیازها و انتظارات بازار کار باشد."مقایسه موانع کسب و کار در ایران با ۱۸۳ کشور جهان

 

رتبه کسب و کار

رتبه ایران در سال۲۰۰۷

رتبه ایران در سال۲۰۱۱

رتبه کلی کسب و کار

۱۳۱

۱۲۹

سهولت شروع کسب و کار

۶۶

۴۲

سهولت اخذ مجوز

۱۵۸

۱۴۳

سهولت ثبت دارایی ها

۱۴۱

۱۵۶

سهولت اخذ اعتبار

۶۲

۸۹

حمایت از سرمایه گذاران

۱۵۸

۱۶۷

سهولت پرداخت مالیات

۹۴

۱۱۵

سهولیت تجارت با خارج

۱۲۹

۱۳۱

صدور حکم در نظام قضایی

۵۴

۴۹

خاتمه بخشیدن به کسب و کار

۱۱۰

۱۱۱

دکتر رضا عامری در سال 1392 اظهار داشت:۴۰ هزار دانشجوی دکتری تخصصی معادل ۹ دهم درصد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

دکتر رضا عامری

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، گفت: هم اکنون ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو داریم که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند.

 به گزارش ایمنا، دکتر رضا  عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، با تبریک آغاز سال جدید تحصیلی برای جامعه دانشگاهی کشور، با اشاره به تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون دانشجوی کاردانی معادل ۲۳ درصد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی معادل ۶۶ درصد، ۴۱۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد معادل ۱۰ درصد و ۴۰ هزار دانشجوی دکتری تخصصی معادل ۹ دهم درصد، در کشور مشغول به تحصیل هستندکه به آمار ذکر شده در مقطع دکتری باید دانشجویان جدید الورود را هم اضافه کرد. 
 رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره میزان دانشجویان در رشته های تحصیلی، گفت: علوم انسانی با تعداد یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر دانشجو معادل ۴۶ درصد بیشترین دانشجو را دارد، کمترین سهم مربوط به رشته هنر یعنی ۵.۴ درصد است، سایر رشته ها از جمله فنی مهندسی ۳۳.۴ درصد، علوم پایه ۷.۲ درصد، کشاورزی و دامپزشکی ۶.۳ درصد و علوم پزشکی که متولی آن وزارت بهداشت است دارای ۱.۳ درصد دانشجو است. 
 وی گفت: هم اکنون ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالی در کشور داریم که فعال هستند و در این زیرنظامها به همراه دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به فعالیت اند. 
 دکترعامری درباره سهم زیرنظامها از تعداد دانشجویان، گفت: سهم دانشگاههای دولتی وزارت علوم ۱۵ درصد، دانشگاه پیام نور ۲۵ درصد، دانشگاه آزاد اسلامی ۳۶ درصد، دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۰ درصد، موسسات غیردولتی غیر انتفاعی ۹.۲ درصد و دستگاههای اجرایی حدود ۷.۰ درصد بوده و همچنین دانشگاه فنی و حرفه ای ۳.۵ درصد از کل دانشجویان کشور را تحت پوشش خود دارد. 
 وی در ادامه به پر و کم جمعیت ترین شهر کشور از نظر تعداد دانشجویان اشاره کرد و گفت: استان تهران با ۷۱۰ هزار دانشجو معادل ۱۶.۶ درصد از تعداد کل دانشجویان دارای بیشترین سهم است، استان اصفهان با ۳۱۰ هزار دانشجو معادل ۷.۲۵ درصد در رده بعدی قرار می گیردو همچنین استان خراسان رضوی دارای ۲۶۰ هزار دانشجو معادل ۶.۱ درصد در گروه بعدی شناخته شده است و کم جمعیت ترین استان، خراسان شمالی با تعداد ۴۲ هزار دانشجو معادل ۰.۹ درصد کم تعداد ترین استان است. 
 دکترعامری درباره میانگین پوشش دانشجویی در استانها، خاطرنشان کرد: میانگین پوشش به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵ هزار و ۵۰۰ دانشجو در استان داریم، در برخی استانها این پوشش بیشتر است و بالاترین پوشش مربوط به استان سمنان است که در این استان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۵ هزار دانشجو دارد. 
 دکتر عامری در ادامه افزود: هم اکنون ۶۲ هزار استاد فعال و تمام وقت در موسسات آموزش عالی کشور به استثنای استادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت هستند و مدرسان دانشگاه علمی کاربردی نقش همان هیأت علمی ها را دارند.

جذب پولی پژوهشگر غیرواقعی منتسب به دانشگاههای عربستان

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

دکتر مهراد اعلام کرد:
دکتر جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
منبع : لیزنا
جذب پولی پژوهشگران غیرواقعی منتسب به دانشگاههای عربستان سعودی در رتبه بندی دانشگاهها براساس پژوهشگران پراستناد باعث شد که  به عنوان مثال دانشگاه برکلی که معمولا در جایگاه 20 جهان قرار دارد به رتبه 30 تنزل کند.
 دکتر جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز در گفتگو با لیزنا به تشریح عملکرد غیراخلاقی و غیر علمی دانشگاههای عربستان سعودی در جذب پژوهشگران غیرواقعی از دانشگاههای معتبر سراسر جهان و ایجاد اختلال در نظام های رتبه بندی دانشگاههای دنیا پرداخت.
وابستگی سازمانی بسیاری از پژوهشگران دانشگاه ملک عبدالعزیز به یکی از دانشگاههای پیشرفته جهان تعلق دارد

دکتر جعفر مهراد گفت: در سال 2014 میلادی تامسون رویترز اعلام کرد که دانشگاه ملک عبدالعزیز در عربستان سعودی بیش از هر دانشگاه دیگر جهان پژوهشگر پر استناد در اختیار دارد که این موضوع توانایی این موسسه علمی را که به تغییر رتبه بندی های جهانی منجر شد؛ زیر سوال برد. بررسی های بیشتر نشان داد که وابستگی سازمانی بسیاری از پژوهشگران، به عنوان نویسنده همکار، به یکی از دانشگاههای  پیشرفته جهان تعلق دارد و این پژوهشگران هرگز در عربستان سعودی مشغول به کار نمی باشند.

عربستان سعودی ترفندهایی که به کار می گیرد که آموزش عالی آن را نیز به شدت زیر سؤال می برد

این استاد علم اطلاعات افزود: در حالی که عربستان سعودی با مشکل جذب بورسیه های خود مواجه است، ترفندهایی که به کار می گیرد نه تنها بر اعتبار علمی دانشگاههای این کشور اضافه نمی کند، بلکه آموزش عالی آن را نیز به شدت زیر سؤال می برد.

دارندگان مدرک دکتری در عربستان سعودی با مشکل استخدام مواجه اند

وی ادامه داد: دارندگان مدرک دکتری در عربستان سعودی با مشکل جذب و استخدام مواجه اند. خارج از محیط های دانشگاهی، افرادی که مدرک دکتری دارند فرصت کمی برای جذب دارند و با چالش های زیادی برای پیدا کردن کار مواجه می باشند.

 وابستگی اقتصادی عربستان سعودی به نفت، مساله ای است که مشاغل مختلف را که به دارندگان مدرک دکتری نیاز باشد؛ محدود می کند

 دکتر مهراد بیان کرد: در حالی که اقتصاد عربستان تقریبا رو به رشد است، بسیاری از سعودی ها اشتیاق دارند تا از اقتصاد دانش بنیان که مولد فناوری های جدید و سایر فرآورده هایی است که در سایه پژوهش تولید می شوند؛ برخوردار باشند. اما، مانند سایر کشورهای خلیج فارس، اقتصاد این کشور عمدتا به نفت که 92 درصد کل درآمدهای این کشور را تشکیل می دهد؛ وابسته می باشد و این مساله ای است که مشاغل مختلف را که به دارندگان مدرک دکتری نیاز باشد؛ محدود می کند.

 اقتصاد عربستان سعودی به افرادی با مهارتهای پائین نیاز دارد

فرار مغزها از ایران یا مهاجرت مغزها

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در اجتماعی

 فرار مغزها از ایران یا مهاجرت مغزها

گروه گزارش-درباره موضوع فرارمغزها هرازگاهي مطبوعات به تناوب مطالبي را منتشر مي کنند ومسوولان نير هرچندگاه صحبتي از آن به ميان مي آورند. فرارمغزها اکنون ديگر نه تنها بحثي ناآشنا نيست بلکه بخاطر بستر و زمينه هاي تشديدکننده آن، نزد مردم جنبه هاي فکاهي نيز پيدا کرده است. از عطش برخي والدين براي تبديل فرزندانشان به «مغز» به ضرب و زور کلاسها و معلمان متعدد و آموزشهاي سنگين وفشرده به اميد فرستادن آنها به کشورهاي مرفه جاذب مغزها که بگذريم، سخن مردم و جوانان با اشاره به تبعات متعدد بي توجهي به مغزها و فراري دادن آنها از کشور، پراست از مطالبي درباره اهميت اين سرمايه هاي کشور، راههاي جلوگيري از فرار مغزها و بالاخره بي مهري هايي که درحق شان مي شود.

تعريف فرار مغزها

به پديده مهاجرت گسترده تحصيل کردگان، دانشگاهيان و دانشمندان يک کشور يا جامعه به کشورهاي ديگر، اصطلاحا فرار مغزها گفته مي شود.   فرار مغزها يعني استثمار کشورهاي جهان سوم،توسط کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود که به عنوان مخرب ترين بحران اجتماعي شناخته و تعريف شده است."فرار مغزها" (brain drain) پديده کهني است که از ديرباز تاکنون به گونه هاي وسيع و چشمگيري در کشورهاي جهان سوم ديده مي شود. از اين رهگذر در اين کشورها صدمات جبران ناپذيري در بخش هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و تمام ابعاد مختلف جامعه وارد مي شود که شايد جبران آن يکي از دشوارترين کارها براي اين قبيل کشورها باشد.

تاريخچه ادبيات فرار مغزها در جهان و ايران

اصطلاح فرار مغزها را براي نخستين بار انگليسي ها به کار بردند.فرار مغزها ريشه در روابط تاريخي آمريکا و انگلستان داشت.و بيانگر انگيزش مهندس ها و پزشکان انگليسي براي مهاجرت به آمريکا،با هدف کسب درآمد بيشتر و دستيابي به محيط کار مناسبتر در کوچ گاه بوده است.يادآوري مي کنم که مفهوم اين واژه در بيشتر زبان هاي اروپايي گوياي معناي به سوي خود کشيدن و جذب مغزهاي پرورده است.در حالي که معادل فارسي اين اصطلاح،مفهوم فرار کردن و دفع را با خود دارد.و برخي از نويسندگان مصري با عبارت دزدي مغرها از آن نام مي برند.بنابراين با اين که کوچ نيروي انساني ورزيده و پرورده از جايي به جاي ديگر واقعيت واحدي است.تحليل گران ساکن مناطق توسعه يافته و قدرتمند،اين حرکت را جذب به درون مرزهاي خود تلقي مي کنند.و صاحبنظران ساکن در کشورهاي موسوم به جهان سوم و کمتر توسعه يافته،آن را نوعي دفع از اقامتگاه خود مي دانند.پيشينه بحث در مورد فرار مغزها درمنابع و مراجع بين المللي به دهه 1960 مي رسد که نخست به طور موردي مفاله هايي درنشريات علمي انتشاريافت..نخستين گردهمايي بين المللي در اين باره در سال 1967 به وسيله مرکز پژوهشهاي ارويائيان و کميسيون مشورتي ايالات متحده درباره امور آموزشي و اجتماعي بين المللي در لوزان سوئيس برگزار شد.در اين کنفرانس که دانشمندان و صاحب نظران ده کشور از سراسر جهان شرکت داشتند،به موضوع فرار مغزها زير عنوان «« فرار ماده خاکستري»» به بحث کشيده شد.و به صدور اعلاميه اي انجاميد.که شامل ديدگاههاي کنفرانس در هشت ماده بود. از آن پس فرار مغزها مورد توجه بيشتر سازمان ملل قرار گرفت و به صورت يک موضوع عمده مورد بررسي قرار گرفت.در سال 1968 کنفرانسي به سرپرستي يونسکو و موسسه کارآموزي و پژوهش سازمان ملل متحد ترتيب داده شد که نمايندگان عضو سازمان ملل در آن شرکت داشتند.در اين کنفرانس درباره راه هاي جلوگيري از فرار مغزها بحث شد.ادبيات مربوط به پديده فرار مغزها از کانادا و کشورهاي اتحاديه اروپا نخستين بار در اوايل دهه 1960 ميلادي در جهان مطرح شد و اين پديده به عنوان يک آسيب اجتماعي از دهه چهل در ايران آغاز شد. يعني زماني که کشورهاي اروپايي بازسازي خرابي هاي پس از جنگ را آغاز کردند و در پي فرايند صنعتي شدن با احساس نياز به متخصصين و نخبگان در اين زمينه به جذب نخبگان و متخصصين از کشورهاي جهان سوم پرداختند و اينگونه بود که مانع ديگري بر سر راه توسعه اين کشورها پديد آوردند. فرار مغزها به عنوان يک آسيب اجتماعي مختص کشورهاي جهان سوم، بيش از يک ربع قرن است که جوانان ايراني را نيز به دام خود گرفتار کرده است. اين عارضه که از منظر آسيب شناسان به نوعي استثمار شدگي کشورهاي جهان سوم، توسط کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود به عنوان مخربترين بحران اجتماعي شناخته و تعريف شده است.

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز

 

 Copyright ©کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مالک و مدیر آن است. Designed By M.A.EsnaAshari

این صفحه قبلا پینگ نشده است . لطفا آن را پینگ نمایید
قدرت گرفته از فریم ورک Warp Theme