یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
 • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

  تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

شهربانو امانی انگنه

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

امتیاز کاربران

نماینده مردم ارومیه در دوره‌های مجلس پنجم و مجلس ششم مجلس شورای اسلامی

شهربانو امانی انگنه (زادهٔ ۱۳۳۹خ / ۱۹۶۰م، ارومیه) فعال سیاسی اصلاح طلب، نماینده مردم ارومیه در دوره‌های مجلس پنجم و مجلس ششم مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در امور زنان و خانواده است.

 • شهربانو امانی انگنه، نماینده دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی ایران از حوزه انتخابی اذربایجان غربی-ارومیه. رئیس دوره‌ای جبهه
 • اصلاحات، عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس، مسول ستاد میرحین موسوی در شاخه اقشار-مردم-جوانانو هنرمندان، دستگیری به جرم اقدام علیه امنیت نظام و امنیت داخلی، (۲۳بهمن دستگیر و ۱۵ اسفندآزاد شد.
 • تایید صلاحیت‌ شده‌ها چه کسانی هستند؟
   اطلاعات جدید در مورد نتیجه بررسی صلاحیت‌ها خبر از تایید صلاحیت ۱۴۰۰ چهره دیگر دارد که هنوز اسامی شاخص‌های اصلاح طلب در میان آن وجود ندارد.به گزارش  ایلنا، با پایان مهلت بررسی‌ها در هیات‌های اجرایی، اخبار خوشحال‌کننده‌ای به اصلاح طلبان رسید اما در مرحله بعد هیات‌های نظارت  روی خوشی به اصلاح‌طلبان نشان ندادند؛ با توجه به جدول زمان‌بندی انتخابات، شورای نگهبان امروز نتیجه بررسی نهایی رد یا تایید صلاحیت‌ها را اطلاع‌رسانی خواهد کرد؛ اخبار موثقی که از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا کنون در اختیار ایلنا قرار گرفته، به شرح ذیل است:

  تایید صلاحیت شدگان

ا هداف و دست آوردهای انقلاب57

نوشته شده توسط زهرا ربانی املشی on . نوشته شده در نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

امتیاز کاربران

ا هداف و دست آوردهای انقلاب57
انقلاب ملت ایران در بهمن57 در ظاهر به ثمر نشست و ملت ستمدیده و به ستوه آمده از استبداد شاهنشاهی، علیرغم تعداد زیاد شهدا و مجروحین که تقدیم کرده بود، به امید استقرار شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی آن را جشن گرفته و گوش به فرمان رهبر انقلاب و به امید دستیابی به وعده های انقلاب از آن پاسداری کردند.
وعده های انقلاب چه بود که به یکباره مبارزین اندک دهه چهل را به انقلابیون میلیونی تبدیل کرد و مرد و زن و پیر و جوان را از گروه ها و جناح های مختلف به خیابانها کشاند؟
استقرار عدالت‌ در عرصه‌هاي‌ اقتصادي‌، سياسي‌، قضايي‌؛ آباداني‌ و پيشرفت‌ اقتصادي‌ براي‌ تأمين‌ رفاه‌ عمومي‌ و ريشه‌كن‌ شدن‌ فقر و محروميت‌؛ گسترش‌ انديشه‌ توحيدي‌ و الهي‌؛ اداره امور كشور بر اساس شورا، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر، نفي هرگونه ستم‌گري، ستم كشي، سلطه گري و سلطه پذيري؛ تأمین امنيت و نفي تفتيش عقايد، سانسور و تجسس؛ آزادي مطبوعات، اجتماعات و راهپيمايي‌ها و تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي؛ ايجاد روابط صلح آميز متقابل با دیگر دولت ها؛ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي؛ رفع تبعيضات، ايجاد نظام اداري صحيح، برقراري حقوق مساوي براي مردم بدون توجه به قوم، قبيله، ‌رنگ، نژاد و زبان، آزادي‌هاي اجتماعي از جمله آزادي كار و حق دادخواهي براي هرفرد؛ ريشه‌كن كردن فقر و محروميت؛ منع اسراف و تبذير؛ عدالت اقتصادي و كم كردن فاصله طبقاتي و....که همگی از برنامه های اسلام و البته جمهوری اسلامی است.

رابطه نابرابري جنسيتي با توسعه اقتصادي

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

امتیاز کاربران

  
نابرابري جنسيتي در ايران، طي 16 سال اخير، به تدريج رو به كاهش بوده است
    
    يكي از راهبردهاي مهم توسعه انساني، ارتقاي برابري جنسيتي است كه يكي از اهداف مهم يك اقتصاد كارآمد محسوب مي شود. مطالعات تجربي نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني دار بين برابري جنسيتي و توسعه اقتصادي وجود دارد. بنابراين پرداختن به اين موضوع به منظور دستيابي به توسعه پايدار كشورها ضروري به نظر مي رسد.
    مسائل مربوط به شركت همه جانبه زنان در فرآيند برنامه هاي توسعه ملي غالبا در دهه هفتاد ميلادي، به تدريج وارد دستور كار سازمان هاي توسعه و عمران ملي و بين المللي گرديد. در سال 1970«استر بوزروپ » در كار بديع خود ناديده گرفتن و فراموش شدن زنان را در برنامه هاي توسعه به خوبي و سادگي بيان مي دارد. وي اظهار مي كند در كارهاي وسيع و بي شماري كه تا به حال در ارتباط با امور توسعه و رشد اقتصادي صورت گرفته، انعكاس مسائل مربوط به زنان بسيار ناچيز و نارساست.
    
    ليكن تا سال 1980، بسياري از كشورها و سازمان هاي بين المللي، مسائل مربوط به زنان را به وضوح در برنامه هاي توسعه قرار دادند و دفاتر، ادارات و حتي در بعضي كشورها وزارتخانه هاي خاصي جهت بررسي به اين امور اختصاص يافت. از سال 1981، انتشارات مقالات و كتاب هاي مربوط به زنان در امور توسعه به سرعت افزايش يافت.
    با وجود اين فعاليت ها، كوشش هاي موجود در برنامه هاي توسعه هنوز هم نتوانسته است توان موجود و بالقوه زنان را در فرآيند توسعه تعيين و اثر اين برنامه ها را بر زنان مشخص سازد. به گونه اي كه در گزارش سالانه بانك جهاني آمده است: «اكنون مشخص گرديده كه سياست ها و اقدامات توسعه اي كه نابرابري جنسيتي را ناديده مي گيرند و از كنار نابرابري ميان زنان و مردان بي تفاوت مي گذرند، اثربخشي كمتري دارند و هزينه هاي مضاعفي را متحمل مي شوند.» در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد نيز بيان گرديده كه يكي از عوامل مهم پايين بودن توسعه انساني طي سه دهه گذشته، اقتدار پايين زنان است.
    يكي از ابعاد مهم نابرابري جنسيتي در زمينه تحصيل مشاهده مي شود. حال آنكه مطالعات تجربي نشان مي دهد، رابطه مثبت و معني داري بين برابري جنسيتي در تحصيل و توسعه اقتصادي وجود دارد. «دالر» و «گاتي» پس از بررسي رابطه ميان برابري جنسيتي و رشد اقتصادي در بين 100 كشور به اين نتيجه رسيدند كه تحصيل بيشتر زنان در دوره راهنمايي به نرخ هاي رشد بالاتري منتهي مي شود. همچنين آنها نشان مي دهند كه افزايش درآمد سرانه به كاهش در نابرابري جنسيتي منجر مي شود. «ابوغيدا» و «كلاسن » شواهدي تجربي فراهم مي كنند كه نشان مي دهد كشورهايي كه در آنها شكاف جنسيتي در تحصيل زياد است، كاهش درآمد سرانه را به ميزان 1/0 تا 3/0 درصد تجربه مي كنند.
    
    

 


    «كلاسن » معتقد است اگر كشورهاي آسياي جنوبي، صحراي آفريقا، خاورميانه و شمال آفريقا با سرعت كشورهاي آسياي شرقي به برابري جنسيتي در زمينه تحصيل طي سال هاي 92-1960 نائل شده بودند، درآمد سرانه آنها به ميزان 5/0 تا 9/0 درصد رشد بيشتري داشت. اين رقم براي آفريقا به معني دو برابر شدن در آمد سرانه است. «ناولز» و همكاران اثر نابرابري جنسيتي در تحصيل را بر سطح توليد ناخالص داخلي سرانه در چارچوب مدل سولو برآورد كردند و نتيجه گرفتند متوسط سطح تحصيل زنان تاثير مثبت و معني داري بر رشد توليد سرانه دارد؛ در حالي كه اثر تحصيل مردان از نظر آماري معني دار نبوده است. آنها ميزان كشش تحصيل زنان را 37/0 درصد بر آورد كردند و نشان دادند كه نابرابري جنسيتي به طور معني داري سطح در آمد سرانه را كاهش مي دهد.

نقش زنان در جامعه ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در نقش و تاثیر بانوان در پیشرفت کشور

امتیاز کاربران

 

 اصلاح دیدگاهها و ایجاد نگرشی صحیح به زن که این امر می بایست در خلال آموزش از دوران مهد کودک تا دانشگاهها و از طریق رسانه های جمعی انجام پذیرد، تا هم مشارکت زن و نقش او درعرصه های مختلف به رسمیت شناخته شده و هم مشارکت مرد در خانه پذیرفته شود .

به گزارش سرویس نگاه ژرف خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، در بخشی از مقدمه مقاله‌ی مهناز عابدی کارشناس ارشد خانواده آمده: توسعه ابعاد مختلف دارد و توجه به ابعاد توسعه بدان معناست که توسعه یک پدیدة چند وجهی و قانونمند است و برای تحقق آن می بایست شرایط و زمینه هایی فراهم شود . به طور کلی توسعه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ،پایدار و انسانی قابل بررسی است . حال این سوال مطرح است که در ابعاد توسعه کدام بعد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است و چرا ؟ آیا توسعه‌ اقتصادی محور توسعه است یا توسعه سیاسی و یا سایر ابعاد توسعه ؟ بسیاری از جوامع تنها یک بعد از ابعاد توسعه را مدنظر قرار داده و در جهت تحقق آن می کوشند . غافل از اینکه تمامی ابعاد فوق در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر می باشند و توجه به یک بعد و غفلت از ابعاد دیگر نمی تواند موجبات توسعه جوامع انسانی را فراهم آورد . امروزه از میان ابعاد توسعه ، بعد انسانی توسعه مورد توجه قرار گرفته است ؟ حال باید دید که چرا توسعة انسانی امروزه از اهمیت و الویت بیشتری نسبت به سایر ابعاد توسعه برخوردار است ؟

جایگاه و پایگاه انسان در توسعه

اساس تشکیل جوامع انسانی ، رفع نیازهای انسان است . بطور کلی انسان موجودی است نیازمند و نیازهای وی در سه سطح گسترده قابل طبقه بندی است . اول نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی مانند : خوراک ، پوشاک و مسکن و ...

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز