یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

توقف ممنوع ! حتی جنایات ,جنگها ,کشتارها ,اردوگاههای مرگ نازها,بویژه در آشویتس هم انسان را متوقف نکرد!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

تصویر کوره آدم سوزی در اردوگاه مرگ نازی ها در اردوگاه « آشویتس »
آلبوم آشویتس، تنها سند تصویری به جا مانده از روند کشتار همگانی در اردوگاه مرگ آشویتس بیرکناو می باشد. این آلبوم سندی بی همتاست که از سوی بانو لیلی یعکوو – زلمانویچ مئیر، به موزۀ ید و شم اهدا شده است. تصاویر این آلبوم در ماه های مه و ژوئن سال 1944، به دست ارنست هوفمن و برنارد والتر، افسران اس.اس. نازی گرفته شده که موظف به عکس برداری و انگشت نگاری زندانیان بودند (زندانیان غیریهودی، چرا که یهودیان مستقیما به سلول های گاز فرستاده می شدند). این تصاویر، ورود یهودیان منطقه کارپاتو – روتنیای مجارستان را به اردوگاه مرگ نشان می دهند. بسیاری از آنان، شهروندان گتو Berehovo بودند. این گتو به نوبه خود محل تمرکز یهودیان  شهرک های اطراف بود.
آغاز تابستان 1944، اوج اخراج یهودیان مجارستان بود. در شتاب بخشیدن به این کار، خط راه آهن تازه ای از ایستگاه قطار، تا صحن ورودی واقع در اردوگاه مرگ آشویتس کشیده بودند. اغلب تصاویر آلبوم، در همین صحن برداشته شده.  پزشکان و زندانبانان اس.اس. عملیات "انتخاب" یهودیان را با ورود ایشان به آن مکان انجام می دادند. افرادی که  توانائی کار داشتند، پس از انجام برنامه های اداری، شناسائی، نام نویسی و عفونت زدائی در بین  آلونک ها تقسیم می شدند. دیگران یکسره به سوی سلول های گاز روانه می گشتند. آنها زیر دوش های گاز سمی که ظاهرا بی زیان به نظر می آمدند، به هلاکت می رسیدند و خاکستر پیکرهای بیجانشان در مردابی واقع در پشت اردوگاه پخش می شد. نازی ها نه تنها به نحوی بی رحمانه یهودیانی که هنوز زنده مانده بودند را به بیگاری می کشیدند، بلکه اموالی را هم که با خود آورده بودند چپاول می کردند. آنها حتی از  روکش طلای دندان مردگان نیز نمی گذشتند و آنها را به دست گروه های ویژه مرکب از زندانیان، از دهانشان بیرون می کشیدند. وسایل شخصی که یهودیان با خود آورده بودند، به دست زندانیان تقسیم بندی می شد و در مکانی که به اسم "کانادا" –بازپسین کشور وفور-  معروف شده بود انباشته می گشت.
عکس های آلبوم نشانگر کلیه مراحل این جریان، به جز مرحله قتل، می باشد.

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بیش از ۲۰میلیون نفررا کشته است

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

Posted on ژوئن 29, 2016 in تاریخیسرتیتر

توضیح : چرا در ایران مبارزه با استکبار ومخالفت با سیاستهای کشور گشایی - تفوق طلبی آمریکا توسط بعضی ها

« مصادره میشود» کدام آزاده ای در ایران و جهان با این کَشت و کَشتارها موافق است ؟

بیش از بیست میلیون کشته توسط آمریکا در بعد از جنگ جهانی دوم 

این مطالعه نشان می دهد که نیروهای نظامی آمریکا مستقیماً مسئول حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون مرگ و میر در طول جنگ های کره و ویتنام و عراق هستندجنگ کره نیز شامل مرگ و میر چینی ها شده است، در حالی که جنگ ویتنام نیز شامل تلفات در کامبوج و لائوس گشته استمردم آمریکا احتمالاً از این ارقام آگاهی ندارد و حتی درباره جنگ های نیابتی که آمریکا نیز مسئول آن است چیز کمی می داننددر جنگ های نیابتی در افغانستان، آنگولا، جمهوری دمکراتیک کنگو، تیمور شرقی، گواتمالا، اندونزی، پاکستان و سودان، بین ۹ تا ۱۴ میلیون کشته وجود داشته است.

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در ۳۷«کشور قربانی» بیش از ۲۰میلیون نفررا کشته است

نوشتهجیمز ای لوکاس

برگردانآمادور نویدی

این مقاله اولین بار در نوامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است.

پس از حملات فاجعه بار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در روان آمریکایی ها غم و احساس بیادماندنی از خشم و ناامیدی قابل درکی رسوخ کرد.درآن زمان تعداد کمی از مردم تلاش کردند که با اشاره به این که آمریکا در به وجود آوردن همین احساسات در مردم دیگر کشورها نیز مسئول بوده است، به ترویج یک چشم انداز متوازن بپردازند، اما آن ها به سختی توانستند موجی تولید کننداگرچه آمریکایی ها خرد ودانش مردم سراسر جهان را در همدلی و تأکید بر عذاب یکدیگر بطور خلاصه درک می کنند، اما یادآوری چنین اشتباهات مرتکب شده توسط ما کشور گوش شنوایی نداشت و خیلی زود با شتاب تحت الشعاع «جنگ علیه تروریسم» قرار گرفت.

اما ما باید به تلاش خود برای گسترش درک و دل سوزی در جهان ادامه دهیم. امید است که این مقاله در انجام آن تلاش با پرداختن به سئوال « آمریکا پس از جنگ جهانی دوم چند ۱۱ سپتامبر بوجود آورده است؟» کمک کند. موضوع این گزارش شامل ارقام تخمینی مرگ و میر۳۷ کشور جهان است و هم چنین به شرح مختصر چرا آمریکا مقصر است، می پردازد.

علل جنگ ها پیچیده هستندممکن است در برخی موارد کشورهایی به غیر از آمریکا مسئول مرگ و میر بیشتری شده باشند، اما اگر دخالت کشور ما علت لزوم جنگ و یا درگیری به نظر رسیده باشد، مسئول آن مرگ و میر در نظر گرفته شده استبه عبارت دیگر اگر آمریکا از دست سنگین (مداخله قدرتخود استفاده نکرده بود، آن جنگ ها احتمالاً به وقوع نمی پیوستندقدرت نظامی و اقتصادی آمریکا مهم است.

این مطالعه نشان می دهد که نیروهای نظامی آمریکا مستقیماً مسئول حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون مرگ و میر در طول جنگ های کره و ویتنام و عراق هستندجنگ کره نیز شامل مرگ و میر چینی ها شده است، در حالی که جنگ ویتنام نیز شامل تلفات در کامبوج و لائوس گشته است.

مردم آمریکا احتمالاً از این ارقام آگاهی ندارد و حتی درباره جنگ های نیابتی که آمریکا نیز مسئول آن است چیز کمی می داننددر جنگ های نیابتی در افغانستان، آنگولا، جمهوری دمکراتیک کنگو، تیمور شرقی، گواتمالا، اندونزی، پاکستان و سودان، بین ۹ تا ۱۴ میلیون کشته وجود داشته است.

اما قربانیان تنها از کشورهای بزرگ و یا بخشی از جهان نیستند. مرگ های باقی مانده در کشورهای کوچک تر شامل بیش از نیمی از کل تعداد کشورهاست. تقریباً تمام بخش های جهان هدف مداخله آمریکا قرار گرفته اند.

نتیجه گیری کلی بدست آمده آن است که پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به احتمال بسیار زیاد مسئول مرگ بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در جنگ ها و درگیرهای پراکنده در سراسر جهان بوده است.

جهانی شدن

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

 چین شگفتی حال و آینده


کابران گرامی قصد داریم شما را با کتاب انقلاب در ثروت آفرینی نوشته آلوین تافلر و همسرش هیدی تافلر آشنا سازیم. این کتاب توسط  جناب دکتر عبدالرضا  رضایی نژاد, ترجمه و بوسیله نشر فرا انتشار یافته است . سعی می کنیم به مرور فصلهایی ازکتاب, را دراختیار شما عزیزان قرار دهیم.

شعار کتاب :

انقلابی عظیم در راه است. تمدن زاییده این انقلاب، با همه آن چه اکنون درباره ثروت و ثروت آفرینی می دانیم به چالش برخواهد خاست.

فرازهایی از کتاب :

   سه اصل بنیادین انقلاب در ثروت آفرینی، یعنی زمان، مکان و دانش بی تردید سازندگان آینده ما هستند.

ما بر قله ای بس بلند ایستاده ایم و سرزمینی نو زیر پایمان گسترده است؛ ولی همگان مایل به کشف آن نیستیم. به جایش وحشت زده به طناب چسبیده  و پایین رفتن به سوی دنیای نوین علم را محدود و کند کرده ایم. آنانی که خواهان سکوت یا خاموشی علم می باشند، در کسب ثروت انقلابی فردا، جایی ندارند. 

لستر تارو رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه ام آی تی آمریکا

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

کشوری که زیر سلطه ترسوها باشد ثروتمند نمی شود. کشوری ثروتمند می شود که راه را بر شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید.

لستر تارو رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه ام آی تی آمریکا

مهارتهای کارآفرینی : نوشته لستر تارو - مترجم عزیز کیاوند - نشر فرا

کارآفرینان و سازمان اجتماعی به ظاهر در دو قطب مخالف قرار دارند  اما در باطن پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند و پایه های هرم را تشکیل می دهند. تغییر و تحول به مردان و زنانی تکیه دارد که امکان انجام کارهای جدید را تشخیص دهند و برای انجام آن به میدان بیایند. مدیرانی قَدَر و مدبر باید باشند تا امکانات اقتصادی فن آوریهای جدید مانند خرده فروشی از طریق اینترنت را دریابند و سدها و موانع کهنه را از پیش پای خود بردارند. بوروکراسی های جدید، اعم از دولتی و خصوصی، به تغییر وضع موجود دست نخواهد زد. در حقیقت، غالباً آنچه باید تغییر کند، همین بوروکراسی های موجود است. منافع مستقر آنها سدی در برابر تغییر است.

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز