یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر روحانی میتواند:

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است

     اینجا کلیک کنید :خرید آب اشتغال بی دردسر روستائیان برای کشور

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

پاسخ ميرزا كوچك خان به دعوت تيمورتاش

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

میرزا کوچک خان

عبدالحسين تيمورتاش، سياستمداري كه از او به عنوان وزير دربار قدرتمند رضا شاه ياد مي‌شود (1304 تا 1311)، پيش از عهده‌داري اين سمت مدتي حاكم گيلان بود. او در اين سمت تلاش كرد تا نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي را نابود سازد. يكي از اقدامات نخستين تيمورتاش اعلام حكومت نظامي در گيلان و سپس ارسال نامه‌اي خدعه‌آميز براي ميرزا كوچك خان جنگلي بود. وي در اين نامه كه با هدف به دام انداختن ميرزا نوشت، قسم ياد كرد كه اگر پناهنده شود با مشاغل عالي بقيه عمر خود را طي خواهد كرد و صدمه‌اي نخواهد ديد. اما ميرزا در پاسخ، درخواست وي را با لحني تحقيرآميز رد كرد. نظر به زيبائي پاسخ ميرزا توجه خوانندگان گرامي را به نامة وهن‌آلود تيمورتاش و جواب كوبندة ميرزا كوچك خان جنگلي جلب مي‌كنيم. نامة تيمورتاش از اين قرار است: 
«به تاريخ 21 ذيحجة 1337، جناب ميرزا كوچك خان! از آنجا كه دولت عليه ايران شخص مرا كه رئيس اترياد تهران و چند سال است در ايران به درستي و راستي خدمتگزار هستم جهت قلع و قمع ريشة فساد جنگل تعيين فرموده و اين مسئله قطعي است و كساني كه با شما همراهي مي‌كنند اطلاع كامل داريم به جزاي خود خواهند رسيد به جناب عالي كه سر دستة اين جماعت هستيد اعلان مي‌شود به عون‌الله ريشه و مبدأ فساد را از صفحه گيلان كنده و مضمحل خواهم نمود، ليكن محض اينكه شما وطن دوست و ايران‌خواه و عاقل و نيك نفس معرفي شده‌ايد لازم است به شما خاطر نشان شود هرگاه جناب عالي را در محكمة عدل الهي حاضر نمايند و سؤال و جواب شود كه آنچه خسارات و تلفات به اهالي بيچاره از بدو الي ختم وارد آمده مسؤول درگاه الهي كيست گمان مي‌كنم انصاف خواهيد داد و شرمنده خواهيد شد. بديهي است انسان كامل براي فايده موهوم راضي بدين مسؤوليت بزرگ نمي‌شود. نيز به من هم اين‌طور دستگير شده است كه با آن صفات عالي شما براي شخص خود راضي به اذيت مسلمين بيچاره نخواهيد بود لذا با كمال اطمينان و قول شرف نظامي و خداي يكتا قسم ميدهم چنانچه به اردوي قزاق ايران و به من پناهنده شوي و حرف را بپذيري قول مي‌دهم كه وسايلي فراهم داريم كه بقيه عمر خود را با كمال احترام و با مشاغل عالي به آسودگي زندگاني نمايي و اين قول نظامي كه در اين ورقه به شما داده مي‌شود بوحدانيت خدا، حق است. تا زماني كه آسايش شما در پيشگاه اعليحضرت همايون و اولياء دولت عليه ايران فراهم و به عمل نياورم شخص جناب عالي و كساني كه شما به آنها اطمينان مي‌دهيد در اردوي قزاق مثل يك نفر ميهمان عزيز مي‌باشيد، به مصداق آيه شريفه «اكرم‌الضيف و لو كان كافرا» و نيز چنانچه بخواهيد غير اين مسئله حرفي داشته باشيد خوبست محلي را براي ملاقات و حرف آخر معين كنيد كه در آن محل با شما ملاقات شود تا رفع اشتباهات افواهي شده باشد. رتمستر كيكا چينكوف رئيس اترياد طهران. 
«پاسخ ميرزا چنين بود» هوالحق به تاريخ ليله 22 ذي‌الحجه 1337 جناب رئيس اترياد تهران رتمستر كيكا چينكوف! دير آمدي اي نگار سرمست! از صدر تا ذيل مرقومه 21 شهر جاري را با دقت ديدم بنده به كلمات عقل فريبانه اعضاء و اتباع اين دولت كه منفور ملتند فريفته نخواهم شد از اين پيشتر نمايندگان دولت انگليس با وعده‌هايي كه به سايرين دادند و يكبارگي قباله مالكيت ايران را گرفتند تكليفم كردند تسليم نشدم، مرا تهديد و تطميع از وصول به مقصود و معشوقم باز نخواهد داشت . وجدانم به من امر مي‌كند در استخلاص مولد و موطن كه در كف قهارت اجنبي است كوشش كنم. شما مي‌فرماييد نظام نظر به حق يا باطل ندارد و مدعيان دولت را هركه و هرچه هست بايد قلع و قمع نموده تا داراي منصب و مقام گرديد.

گنجینه خواف ، تجربه حصر

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

 

علی مزروعی

علی مزروعی 

« گنجینه خواف » بخشی از خاطرات و تقاریر این شهید مدرس در حصر و زندان و تبعیدگاه مخوف خواف است که بطور عجیبی و بدست یکی از زندانبانان او محفوظ مانده است و پس از ٧٠ سال از شهادت مدرس به همت دکتر نصرالله صالحی توسط انتشارات طهوری در دسترس عموم قرار گرفته است. با توجه به سالروز شش سالگی حبس خانگی و حصر اقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد مناسب می دانم در ادامه به فرازهایی از خاطرات مدرس در این « گنجینه خواف » بپردازم که به نظرم می تواند برای حافظه فردی و جمعی ما ایرانیان بسیار قابل تامل و آموزنده است و اینکه چرا ماجرای حبس و حصر در تاریخ ما همچنان پایدار مانده است!

قبل از اینکه به نقل فرازهایی از این خاطرات بپردازم در همنوایی با مصحح که آورده است:« و آخر اینکه چگونه می توان باور داشت که مرد متدین و میهن دوستی نظیر مدرس، که از رجال رده اول این کشور بود، در طول این سالها چنان از اذهان جامعه فراموش شده باشد که یکی از رجال همعصر او، عین االسطنه، در خاطرات خود بنویسد:« بعدها همین آدم (مدرس) راکه در حقیقت مردم او را می پرستیدند، شب آقای محمد خان درگاهی ریئس نظمیه دستگیر و تبعید به گناباد کرد، از یک نفر اهالی طهران و اصفهان و سایر شهرها صدا در نیامد که مسجود و معبود ما را کجا بردید و چه بر سرش آوردید. ایرانی مقلد و مرعوب غلبه است...تاکنون هم معلوم نیست مدرس کجا هست، زنده است یا مرده...» بله این واقعیت تلخ تاریخ ماست و این مشکل جامعه ماست که همچنان مرعوب غلبه مانده و به قولی خوش استقبال و بد بدرقه است! فقط کافی است نگاهی به گذشته نزدیک بکنیم و شعارهایی که می دادیم و...و وقتی اوضاع کمی سخت شد خیلی ها مثل آب به زمین فرورفتند و ناپدید شدند، و اینگونه رهبران جنبش سبز به حبس خانگی و حصر کشیده شدند و حال شش سال است که درحصر مانده اند و چشم اندازی هم برای رهایی آنان از این ظلم و ستم آشکار نیست؟

سوگمندانه تاریخ معاصر ما پر است از این تجربه های تلخ و رفت و برگشت های سینوسی، و به همین دلیل هم هست که ما به رغم همه تلاشهای انجام شده هنوز اندر خم یک کوچه دموکراسی خواهی و حقوق بشر و...مانده ایم و قطعا با اینگونه عمل خواهیم ماند! شاید به دلیل همین رخداد و تجربه بوده است که مدرس در جایی از نوشته اش در باره یکی از زندانبانان می آورد :« ایشان را صاحب عقیده محکم وثابتی در سیاست یافتم و چون خودم نیز با ایشان هم عقیده هستم لذا صریحا ذکر می کنم عقیده ایشان این است که این مشروطه از هر جهت برای ایران مضر واقع شد و بالاخره هم به این زودی نتیجه نخواهد داد...» ودر ادامه می افزاید:« فقط در انقلاب (مشروطه و استبداد) ایران چون مسئله در نزد پیر و جوان نارسیده و ملت هم غافل و استعدادش کامل نبود من مجبوراً – با اینکه پیش بینی کرده بودم که این انقلاب موجب زحمت فوق العاده و کم نتیجه خواهد بود – با اشخاصی که خود را آزادی طلب وپیشوا معرفی می کردند از پیر وجوان مصاحب ومشغول کار شدم و طبعا به نتیجه مقصوده نرسیدیم(خسرالدنیا یا خسرالاخره ویا خسرالدنیا و الاخره)».مدرس در فرازی از خاطراتش به مسئله زندان می پردازد:"

اینجا قبرستان متجاوزین انگلیسی است+عکس

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

مکانی که به نام «قبرستان انگلیسی‌ها» در بوشهر معروف شده، محل دفن اجساد افسران و سربازان ارتش انگلیسی است که در تجاوز سال‌های پس از ۱۸۵۶ میلادی و جنگ جهانی اول در خاک ایران کشته‌اند.

بوشهری ها سال هاست که تابلویی را بالای قبرستان انگلیسی ها نصب کرده اند که آن را قبرستان متجاوزین انگلیسی نام گذاری کرده اند.

قبرستانی که یادآور روزهای استعمارگری انگلیس در جنوب ایران و شجاعت مردم بوشهر است.

در معرفی این قبرستان آمده است: «این قبرستان برای سربازان انگلیسی است که اکثر آن‌ها در نبرد با «سرهنگ باقرخان تنگستانی» و «رئیس‌علی دلواری» کشته شده‌اند.»

به گزارش مهر، این قبرستان را اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر در سال ۷۹ در لیست آثار ملی ایران قرار داده است؛ این در حالی است که این مقبره حالا کم‌کم در حال تغییر کاربری به منطقه مسکونی است.

بر اساس عکس‌های قدیمی این قبرستان، زمانی صلیب‌های بزرگی بالای مقبره‌ها وجود داشته که اکنون هیچ اثری از آن یافت نمی‌شود.

امروز در قبرستان انگلیسی‌ها تنها چند قطعه سنگ شکسته دیده می‌شود که خار و خاشاک، زباله و اجساد حیوانات و پرندگان آن را در بر گرفته، قبرها تبدیل به باغچه شده‌اند و تنها سنگ‌نبشته روی یکی از قبرها باقی مانده است.

رئیس‌علی دلواری کیست؟

خسرو تهرانی: فرقه منافقین به پایان خط رسیده/ از دستگیری کلاهی و کشمیری خوشحال می‌شوم/ رجوی از همان زندان خشونت را شروع کرد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

 اولین اظهارنظر مؤسس اطلاعات نخست‌وزیری پس از سال‌ها
خسرو تهرانی: فرقه منافقین به پایان خط رسیده/ از دستگیری کلاهی و کشمیری خوشحال می‌شوم/ رجوی از همان زندان خشونت را شروع کرد
شناسه خبر: 1109778 سرویس: سیاسی
۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۷
خسرو تهرانی
عصر یکشنبه مراسمی با موضوع «۳۰ خرداد و سالروز اقدامات مسلحانه گروهک منافقین» با حضور خسرو تهرانی و اکبر طاهری در مؤسسه اندیشه و قلم برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، عصر یکشنبه (30خرداد) میزگرد با موضوع «30 خرداد و سالروز اقدامات مسلحانه گروهک منافقین» به‌همت انجمن اندیشه و قلم برگزار گردید.

** نکته قابل توجه این مراسم حضور خسرو تهرانی مؤسس اداره اطلاعات نخست وزیری و مشاور امنیتی رئیس دولت اصلاحات در این مراسم بود که پس از سالها در مقابل رسانه‌ها ظاهر می‌شد. دیگر سخنرانان این مراسم اکبر طاهری از مسئولین سابق امنیتی و پژوهشگر و حجت درخشنده پژوهشگر اطلاعاتی و امنیتی بود.

* این مراسم با تبلیغات کمی همراه بود اما با استقبال خوبی مواجه شده بود و صندلیهای سالن پر شده بود و برخی ایستاده بودند.

** یکی دیگر از حواشی این مراسم حضور رضا گلپور نویسنده کتاب «شنود اشباح» بود. وی در هنگام پرسش و پاسخ، سخنانش را با یاد شهید اسدالله لاجوردی شروع کرد و هنگامی که در حال قرائت بخشی از وصیت‌نامه آن شهید بود از طرف مجری برنامه به وی تذکر داده شد که سؤالش را بپرسد.

* نویسنده شنود اشباح درباره ارتباط اکبر طاهری و خسرو تهرانی (از سخنرانان مراسم) با جواد قدیری از اعضای گروهک منافقین و شخصی به‌نام اکبر حجازی‌فر پرسید. اکبر طاهری در پاسخ به وی گفت: جواد قدیری نفوذی در سپاه بود. برادر وی عضو شورای استفتای امام خمینی بود و به‌واسطه برادرش در جایگاههای حساس حضور یافت. این فرد در ترورها نقشی نداشت و چون به وی مشکوک شده بودند چند روز قبل از 30 خرداد 60 مخفی شد و سپس به خارج کشور گریخت.

** طاهری درباره شخصی به‌نام اکبر حجازی‌فر که در اسناد‌ آن زمان از وی سخن آمده اظهار بی‌اطلاعی کرد.

* اکبر طاهری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا چهره رجوی از سال 83 تاکنون پخش نمی‌شود، اظهار کرد: این مسئله بسیار مبهم و بااهمیت است. صدای وی را پخش می‌کنند اما تصویر او نیست. یک احتمال این است که در چند بمباران شهر اشرف برای وی مشکلی پیش آمده باشد اما احتمال قوی‌تر به‌نظر می‌رسد برای مسائل امنیتی و حفاظتی این کار را می‌کنند.

** در ادامه برنامه یکی از حاضران گفت: شرط اول چنین برنامه‌هایی این است که سخنرانان مراسم به حضار معرفی شوند، به‌جز آقای خسرو تهرانی که علاقه‌مندان به تاریخ سیاسی وی را می‌شناسند، نمی‌دانیم چه‌کسانی برای ما در حال تحلیل تاریخ 30 تیر هستند. در پاسخ به این پرسش، صباغ‌پور همه اشخاص را پژوهشگر معرفی کرد!

* یکی از حاضران از خسرو تهرانی درباره «خط نفوذ» پرسید و اینکه آیا خط نفوذ کور شده یا همچنان ادامه دارد، هنگامی که طاهری دوباره خواست به‌جای تهرانی به این سؤال جواب دهد، پرسش‌گر اعتراض کرد و گفت: تهرانی دوباره در سکوت تاریخی فرو رفت!

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز