یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
 • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

  تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر روحانی میتواند:

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است

     اینجا کلیک کنید :خرید آب اشتغال بی دردسر روستائیان برای کشور

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : نظریه پردازان و مدیران عمل گرا و کارآمد، نیازی است که سالهاست مغفول مانده اند! - قسمت دوم

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ... اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ...  اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه متأسفانه در کشور ما حضور بالاترین رده های مسئول تا وزراء و مدیران مسئول در شهرها و شهرستان ها و ...، بسیار کمرنگ بین مردم دردمند (چه در اتفاقات سیل و زلزله و چه مردمان حاشیه نشین و حتی در بین نخبگان و اساتید و کارشناسان کاربلد و با تجربه و همچنین مدیران کارخانجاتِ به تعطیلی کشانده شده و نیمه تعطیل) میروند و از نزدیک به درد و دل و نیازهای آنها گوش فرا دهند، تا حداقلِ همدلی و همدردی را با مردم بکنند و مسائل را به افراد کارآمد و شایسته زیرمجموعه خود انتقال داده و به طور جد پیگیر آنها باشند. از این موارد مهمتر اینکه علل به تحقق نپیوستن وعده هایشان به مردم را بیان کنند و آنها را درجریان امور قرار دهند. واقعاً بی معناست که مسئولین از خًرد و کلان در دفاتر خود نشسته و به آمار و ارقام و نمودارها، اکتفا کنند !! و با ظاهری حق به جانب در پشت تریبونها گزارشات مثبت به مردم ارائه دهند. متاسفم ...                                                                                والسلام                                                                               اٌحدی از نسلِ سه سر سمخته!! - محمدعلی اثنی عشری/ دی ماه

حوادث تلخ دی ماه 1396، حقیر را وادر به تکرار و یا نوشتن مطلب جدیدی کرد که شاید برای نسل فعلی و آیندگان مفید باشد.

1-    اکثر حرفها شنیده می شد و میشود که در انقلاب 1357 مردم فقط می دانستند و می گفتند که چه چیز را نمی خواهند. اما در پی اعتراضات دی ماه 1396 در شعارها و بررسی وضعیت واقع بینانه کشور، شنیده و احساس می شود که مردم چه می خواهند. به عنوان مثال رونق کسب و کار – بهبود اوضاع معیشت  – نبردن سرمایه و پول های کشور به دیگر کشورها از جمله سوریه – لبنان – یمن و ...

2-   متأسفانه آنچه که مغفول مانده است و کمتر کسی درمورد آن سخن می گوید و یا می نویسد، «چگونگی رسیدن به این خواسته ها می باشد». حقیر تلاش می کنم دراین خصوص مطلبی را هرچند نارسا، نوشته و منتشر کنم.

نخست: در مطلب مفصلی تحت عنوان «منبع - نیازها و خواسته ها» که در سایت پیشرفت ایران و

 «توقف ممنوع» که در آبان ماه سال 1395 در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده است،  

دکتر احمد پور نجاتی : من اگر جای روحانی بودم،می رفتم در یکی از سالن های اجتماعات دوران تبلیغات انتخابات و با حضور خبرنگاران مستقل داخلی و نمایندگان خبرگزاری های خارجی مقیم ایران می نشستم پای صحبت ...

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

که از شهرهای مختلف به دلیل حضور در حرکت های اعتراضی و برخی اقدامات تخریبی دستگیر شده اند تا بی هیچ واهمه حرفشان را بزنند، از خودشان و وضعیت شان بگویند،پرسش ها و خواسته هاشان را شفاف بیان کنند. سپس اگر توضیح و پاسخی داشتم بیان می کردم و اگر سخن یا ادعای بی پایه ای گفته شد، واقعیتش را بی ملاحظه می گفتم و اگر موضوع نارضایتی به دستگاه دیگری مربوط است ،به صراحت اشاره می کردم و قول وکالت در انتقال قضیه را می دادم.در پایان نیز با وعده ای برای قرار بعدی و دفترچه ای برای پیگیری جدی خواسته های به حق و منطقی،جلسه را به پایان می بردم. این که از این گفتگوی بی پرده و روشنگر چه نوری بر بخش های پنهان واقعیت های موجود در دو سوی ماجرا خواهد افتاد، بر عهده ی روند طبیعی این برنامه است.علی برکت الله

محمدعلی اثنی عشری : بایدها و نبایدها در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان (قسمت اول)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

محمدعلی اثنی عشری : بایدها و نبایدها در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان (قسمت اول)

 الف) پندارهای نیک – گفتارهای درست و  کردارهای پسندیده که معمولاً مربوط به بایدها می شود.

ب) هرآنچه که به مقتضای نیازها، سن – شرایط و امکانات موجود برای انسانها بخصوص کودکان و نوجوانان می باشد، جزو نبایدهاست.

بر کسی پوشیده نیست که بهرحال کودکان تا مراحل بلوغ و نزدیک ازدواج نباید چیزهای را ببیند و یا متوجه شوند. در واقع، بایدها و نبایدها:

آنچه که در بابت تعلیم و تربیت نسل های گذشته مدنظر اولیا و مدارس ابتدائی بود و عمدتاً در خانواده هایی امثال ما که معمولاً پدر خانواده از صبح زود برای امرار معاش خانواده سرکار می رفت و لزوماً مادران وظایف سنگینی داشتند.

چرا که علاوه بر پخت و پز و شستشوی لباس ها و ظروف آنهم، با دست و در آب سرد جویبارها و بدون هیچگونه امکانات رفاهی از قبیل نداشتن برق و آب لوله کشی و گاز و تلفن که سختی طاقت فرسایی به دنبال داشت، وظیفه مهمتر او (مادر) تربیت فرزندان بود.

چند نمونه از این موارد را توضیح می دهم: 

محمدعلی اثنی عشری : بایدها و نبایدها در حوزه خانواده و جامعه و کشور (قسمت دوم)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

 

محمدعلی اثنی عشری : بایدها و نبایدها در حوزه خانواده و جامعه و کشور (قسمت دوم)

بایدها و نبایدها در حوزه خانواده و جامعه و کشور(قسمت دوم)

چه شد که خصائص برجسته و منحصر به فرد جوامع و خانواده ها برچیده شد و با شتاب در حال برچیده شدن است؟ چرا بایستی دیگر کلمات زیبائی که در تعلیم و تربیت، بسیار مؤثر بود مثل شرافت – انعطاف – صبر – نجابت - ترحم – بخشش و گذشت – صداقت نه نفاق – درستکاری را فقط باید در کتاب داستانها بجوئیم؟

در نسل های گذشته و حتی نسل خود من، با تمام وجود گویا که در تمام سلول های بدنم رخنه کرده، با چشم های خود شاهد نجابت مردم – صداقت – صبر – یکرنگی – راستی و درستی – انعطاف و احتیاط وافر در قضاوت و ... را هم در کودکی فهمیده و درک کرده و به توصیه خانواده تمرین کرده و در خود و مردم حس می کردم. الان چی؟ بسیاری از صفات غیر اخلاقی نهادینه شده است. دوستی می گفت «دروغ – ریا و نفاق» سه خصلت نهادینه شده در مردم به وجود آمده است. رشوه و رانت خواری از هزاران مسئله ای که  ا نسانِ امروز با آن مواجه است و همه کم و بیش موجب ایجاد و تشدید استرس ها و بهم ریختگی بیشتر اعصاب می گردد که ذکر بعضی از آنها در ذیل خالی از لطف نیست. 

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز