یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر روحانی میتواند:

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است

     اینجا کلیک کنید :خرید آب اشتغال بی دردسر روستائیان برای کشور

محمدعلی اثنی عشری : خرید آب از کشورهای همسایه بسیار لازم و ضروری است.

موسسه تحقیقات ابن سینا رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی 

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

موسسه تحقیقات ابن سینا

رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

سمیح هاشمی، صدیقه صدیق، [...]، و ناهید خداکارامی

(Somayeh Hashemi,1 Sedighe Seddigh,2 Fahimeh Ramezani Tehrani,1 Seyed Mehdi Hasanzadeh Khansari,3 and Nahid Khodakarami4,*)

اطلاعات مقاله اضافی

چکیده

زمینه

شیوه های جنسی به عنوان یک جنبه مهم سلامت باروری، بسیاری از تاثیرات جسمی و روحی بر زندگی مردم دارد، شواهد محدودی در مورد این شیوه ها و الگوی آنها در میان زنان ایرانی وجود دارد. از این رو ما با هدف تعیین انواع مختلف شیوه های جنسی در میان زنان ایرانی از 19 تا 45 ساله متاهل استفاده کردیم.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 200 زن متاهل در سن 19 تا 45 سال و در مراجعه به مرکز بهداشت عمومی طالقانی برای بررسی سالانه زنان و زایمان از نوامبر 2008 تا مه 2009 با استفاده از نمونه گیری مناسب انجام شد. شرکت کنندگان در مورد تجربه خود در مورد انواع مختلف جنس، و نیز دیدگاه ها و احساسات خود در مورد چنین شیوه هایی، با استفاده از یک پرسشنامه ناشناس تحقیق کردند.

نتایج

میانگین سن شرکت کنندگان 34 سال بود. همه تا به حال جنس واژن را تجربه کرده اند و 50.9٪ نیز گزارش شده است که تجربه های دیگر جنس (غیر واژینال) نیز وجود دارد. با توجه به برخی از محرمانه بودن رفتارهای جنسی غیر واژینال در میان زنان در ایران، احساسات زنان در رابطه با شیوه های مختلف جنسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

J Reprod Infertil. 2013 Jan-Mar; 14(1): 34–38.
 
PMCID: PMC3719361

Sexual 

exual Behavior of Married Iranian Women, Attending Taleghani Public Health Center

Somayeh Hashemi,1 Sedighe Seddigh,2 Fahimeh Ramezani Tehrani,1 Seyed Mehdi Hasanzadeh Khansari,3 and Nahid Khodakarami4,*
Author information ► Article notes ► Copyright and License information ►
 
Go to:

Abstract

Background

Sexual practices as an important aspect of reproductive health have many physical and psychological effects on people's lives, there is limited evidence on such practices and their pattern among Iranian women. Hence we aimed to determine different types of sexual practices among 19–45 year old marri}Iranian women.}

http://pyshraft.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=799               

دکتر علی‌شکوری‌راد: مخاطبان اعتراض‌ها 1396/10/19

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

علی‌شکوری‌راد

اگر با انگشت نشانه اتهام را متوجه کسى بکنید، توجه داشته باشید سه انگشت دیگرتان به سوی خودتان است.

اکنون که تب تند حرکت‌های اعتراضی فرو نشسته است؛ بحث بر سر اینکه کدام عارضه و چرا این تب تند را پدید آورد، همچنان ادامه دارد.

به نظر می‌رسد در مورد وجود نارضایتی عمومی و انگیزه اعتراض، اجماع وجود دارد و تقریباً همه نیز پذیرفته‌اند مردم حق دارند در مورد آنچه موجب نارضایتی آنان شده است، اعتراض کنند. این را نیز تقریباً همه پذیرفته‌اند که مردم می‌توانند برای شنیده شدن اعتراضات، صدای خود را بالا ببرند و فریاد کنند. ظاهراً غیر از وزارت کشور که متولی صدور مجوز برای اجتماعات و تظاهرات در مکان‌های عمومی است، جریانات مختلف برخی عملاً و برخی به طور نظری بر این عقیده‌اند که نیازی به اخذ مجوز در این مورد نیست یا نباید باشد. برخی به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می‌کنند و برخی به وجوب امر به معروف و نهی از منکر و برخی نیز به دنبال انقلاب هستند و چیزی را مانع آن نمی‌دانند

علی‌شکوری‌راد: مخاطبان اعتراض‌ها 1396/10/19

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

علی‌شکوری‌راد

اگر با انگشت نشانه اتهام را متوجه کسى بکنید، توجه داشته باشید سه انگشت دیگرتان به سوی خودتان است.

اکنون که تب تند حرکت‌های اعتراضی فرو نشسته است؛ بحث بر سر اینکه کدام عارضه و چرا این تب تند را پدید آورد، همچنان ادامه دارد.

به نظر می‌رسد در مورد وجود نارضایتی عمومی و انگیزه اعتراض، اجماع وجود دارد و تقریباً همه نیز پذیرفته‌اند مردم حق دارند در مورد آنچه موجب نارضایتی آنان شده است، اعتراض کنند. این را نیز تقریباً همه پذیرفته‌اند که مردم می‌توانند برای شنیده شدن اعتراضات، صدای خود را بالا ببرند و فریاد کنند. ظاهراً غیر از وزارت کشور که متولی صدور مجوز برای اجتماعات و تظاهرات در مکان‌های عمومی است، جریانات مختلف برخی عملاً و برخی به طور نظری بر این عقیده‌اند که نیازی به اخذ مجوز در این مورد نیست یا نباید باشد. برخی به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می‌کنند و برخی به وجوب امر به معروف و نهی از منکر و برخی نیز به دنبال انقلاب هستند و چیزی را مانع آن نمی‌دانند

بقول شیرازیها : چطو شد که اینطو !! شد!!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

چنانچه به آمارها و هشدارهای چدی کارشناسان و پیش بینی معقول اوضاع و احوال کشور خصوصاً از نظر جمعیت - منابع کشور- و اینکه بی توجهی به آنها برای مردم و کشور چه خساراتی را بدنبال خواهد داشت هم اوضاع کنونی بهتر بود و هم آینده روشنی , پیش رو میداشتیم ...که متاسفانه نداریم!!

هرم سنی جمهوری اسلامی ایران

اعتراضات مردم - دیماه -1396
اعتراضات مردم - دیماه -1396                                                          

                                                         

                                                                                       هرم سني جمعیت کل کشور به هزار نفر در سال 1385 

ادامه دارد ....

مقالات دیگر...

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز